• info@helsinginmuslimit.fi

Valtaistumen jae (Âyat Al-Kursî)

Valtaistumen jae (Âyat Al-Kursî)

Mikäli harjoittelet tämän Koraanin voimakkaimman jakeen resitoimista, lataa ja tulosta se avuksesi tästä.

VALTAISTUIMEN JAE (ÂYAT AL-KURSÎ)

”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Elävä, Pysyvä. Häntä ei valtaa uni eikä torkahdus, 

ja Hänelle kuuluu kaikki taivaissa ja maassa. Kuka voisi Hänen luonaan puhua toisen puolesta ilman Hänen lupaansa? 

Hän tietää, mitä hänen luoduilleen tapahtuu tässä elämässä ja tuonpuoleisessa, 

eivätkä he käsitä Hänen tiedostaan mitään muuta kuin sen, mitä Hän itse tahtoo. 

Hänen valtaistuimensa jakkara käsittää taivaat ja maan, eikä niiden ylläpitäminen Häntä väsytä. 

Hän on Korkea, Mahtava.” (Koraani 2: 255)

. . .

”Allâhu lâ ilâha illâ Huwa, al-Haiyyul-Qaiyyûm. Lâ ta’kudhuhu sinatun wa lâ naum. 

Lahû mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardh. Man dhal-ladhî yashfa’u ’indahu illâ bi-idhnih. 

Ya’lamu mâ baina aidîhim wa mâ khalfahum, wa lâ yuhîtûna bishai’in min ’ilmihi illâ bimâ shâ. 

Wasi’a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh. Wa lâ ya’ûduhu hifdhuhumâ wa Huwa al-Alîu al-Adhîm.”

. . .

. . .

Abu Dharr on kysynyt profeetta Muhammadilta (rauha ja Allahin siunaus hänelle): 

”Oi Allahin lähettiläs! Mikä on merkittävin Koraanin jae?” Hän sanoi: ”Âyat al-Kursî.”

Abu Umâmah al-Bâhilî on kertonut, että profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) 

on sanonut: ”Joka resitoi Âyat al-Kursî jokaisen pakollisen rukouksen jälkeen, 

on tällaisen henkilön ja paratiisin välillä ainoastaan kuolema.”

Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) on sanonut: 

”Allahin valtaistuimen jalkajakkaran (Kursî) koko verrattuna itse valtaistuimeen 

(’Arsh) on kuin autiomaahan heitetty sormus.”