• info@helsinginmuslimit.fi

Tietoa islamista

Tietoa islamista

Herramme ja suojelijamme, Jumala, on luonut maan, taivaat, ihmisen, auringon, kuun, eläimet, puut, vuoret, tähdet, planeetat ja kaiken maailmankaikkeudessa yhden ainoan asian vuoksi: Jotta luomakunta tuntisi Hänet ja Hänen armonsa, ja jotta Häntä palvottaisiin yksin, asettamatta Hänelle kumppaneita. Jumala, Mahtavin, on sanonut Viisaassa Koraanissaan:

 

” Ja Minä (Jumala, Allah) en luonut ihmistä ja dzinniä (henkiolentoa), muuta kuin palvomaan Itseäni (yksin). ” (51:56)

 

” Ja palvokaa Jumalaa älkääkä asettako Hänelle kumppaneita.” (4:36)

Jumala on lähettänyt maailman jokaiselle kansalle profeetan muistuttamaan ihmisiä Hänestä. Profeettojen tehtävä oli opettaa ihmisille Jumalan käskyt, kehottaa heitä hyvyyteen ja kieltää heitä pahasta. He olivat Jumalan valitsemia lähettiläitä, jotka olivat jaloimpia, hurskaimpia, kunniallisimpia ja totuudellisimpia ihmisiä, joita maa on koskaan päällään kantanut. He toivat ilosanoman Paratiisista niille, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, ja varoituksen Helvetintulesta niille, jotka eivät usko Jumalaan ja viimeiseen päivään. Jumala on sanonut:

”Ja totisesti olemme lähettäneet jokaiselle kansalle lähettilään (julistaen): Palvokaa Jumalaa (yksin) ja välttäkää epäjumalia (kaikkia, joita palvotaan Yhden Jumalan sijasta tai rinnalla).” (16:36)

Islam tarkoittaa ihmisen alistumista ja antautumista Kaikkivaltiaan Jumalan tahdon alaisuuteen, pyhittäen kaikki palvonnan teot yksin Jumalaa miellyttääkseen ja hakien vain Häneltä palkkiota.

Islam ei ole uusi uskonto, vaan Jumala on valinnut ihmiskunnalle kaikkina aikoina profeettoja, hurskaita miehiä ihmisten joukosta, tuomaan ihmisille saman sanoman: palvokaa vain Minua (Jumalaa), älkää palvoko mitään muuta Minun (Jumalan) rinnalla.

Profeettoja on lähetetty jokaiselle kansakunnalle kutsumaan ihmisiä uskomaan Jumalaan, tottelemaan Hänen käskyjään ja seuraamaan heille lähetettyä profeettaa.

Profeettoja, joita Jumala on valinnut, ovat esimerkiksi: Nooa, Aabraham, Jaakob, Ismael, Iisak, Joosef, Mooses, Jeesus ja Muhammed (rauha heille). Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) on viimeinen Jumalan valitsema profeetta ja lähettiläs koko ihmiskunnalle.

Hänet, toisin kuin kaikki aikaisemmat profeetat, lähetettiin viestin tuojaksi koko ihmiskunnalle.
Esimerkiksi profeetta Jeesus ja Mooses (rauha heille) lähetettiin vain Israelin kansalle.

Allah lähetti joillekin profeetoilleen pyhät kirjoitukset ja valitsi heidät lähettiläikseen. Allah valaisi lähettiläittensä sydämet pyhien kirjoituksien tiedolla ja viisaudella ja opetti heille näin tiedon, viisauden ja lain joita lähettiläiden tuli opettaa ihmisille. Profeetat olivat heitä joille Allah ei ilmoittanut uutta ilmoitusta vaan he seurasivat aina viimeiseksi lähetetyn lähettilään lakia. Lähettiläitä olivat: Nooa, Daawid, Mooses, Jeesus ja Muhammed (rauha heille).

Jumalan pyhiä kirjoituksia, joita tiedämme, tänä päivänä ovat: Daavidille annetut psalmit, Moosekselle annettu Toora, Jeesukselle annettu Evankeliumi ja Muhammedille annettu Koraani. Islamissa tunnustetaan nämä kaikki kirjat pyhiksi ilmoituksiksi, mutta ainoa kirja, joka on pysynyt muuttumattomana, ihmisten uudistuksilta on Koraani.

Allahin tahtoon vapaasta tahdostaan alistunutta henkilöä kutsutaan muslimiksi.

Muslimit uskovat Allahin (Jumalan) suvereeniin yksi jumalaisuuteen eli monoteismiin, jolloin minkä tahansa esineen, asian tai henkilön asettaminen jumalalliseen asemaan on epäuskoa, sillä Jumala (Allah) ei käskenyt ihmisiä muuta, kuin palvomaan Häntä (Jumalaa) yksin asettamatta Hänelle kumppania.

Muuta kuin Jumalan (Allahin) palvontaa kutsutaan epäjumalanpalvonnaksi (arabiaksi Shirk). Tämä on vakavin synti Allahin kaikkivaltiaan edessä.
Henkilö joka ei kadu ja palaa yksin Allahin palvontaan, ennen kuolemaansa ja kuolee siinä tilassa, Allah ei tule antamaan hänelle anteeksi, vaan tämä ihminen tuomitaan ikuisiksi ajoiksi helvettiin.

Muslimit uskovat paratiisiin ja helvettiin. Kaikki Allahin ykseyteen uskovat jotka elivät islamin uskontoa noudattaen tehden kaikenlaisia hyviä tekoja tulevat pääsemään paratiisiin, joka on ikuinen ja se on paikka tämän maailman ulkopuolella, jonka Jumala (Allah) tulee tuomaan esiin tuomionpäivänä. Henkilöt jotka eivät ole uskoneet Allahin ykseyteen ,islamin monoteismiin tulevat joutumaan ikuisiksi ajoiksi helvettiin, joka sekin tullaan tuomaan tuomionpäivänä esille.

Muslimit uskovat tuomion päivään, jolloin kaikki ihmiset, jotka ovat eläneet maan päällä, herätetään uudestaan eloon ja heidät tullaan tuomitsemaan heidän tekojensa mukaan. Kuka on tehnyt hiukkasenkin hyvää saa sen nähdä ja kuka on tehnyt hiukkasenkin pahaa saa sen nähdä.

Muslimit uskovat myös ennalta määrättyyn kohtaloon, jonka Jumala (Allah) on kirjoittanut jo ennen kun hän loi maailman. Mitä ikinä hyvää taikka pahaa tulee tapahtumaan, niin se oli jo Allahin tiedossa.

Muslimit uskovat myös enkeleihin ja Saatanan olemassaoloon. Jumala (Allah) loi ihmiset, enkelit ja dzinnit (henkiolennot) kaikki palvomaan vain Häntä (Jumalaa). Vain yksi dzinni, Ibliis (Saatana) ei totellut kun Jumala käski kaikkia luotujaan kumartumaan ensimmäiselle ihmiselle Aatamille (rauha hänelle). Siitä päivästä asti Allah kirosi Saatanan, mutta antoi tälle tuomionpäivään asti aikaa viekoitella ja yrittää harhaan johtaa ihmisiä Jumalan oikealta tieltä (johdatuksesta, islamin puhtaasta monoteismista). Enkelit ovat tottelevaisia Allahin nöyriä palvelijoita jotka toteuttavat Allahin tahdon jokaisessa asiassa.

Toisin kuin ihmiset ja dzinnit, enkelit eivät voi olla tottelematta Jumalaa. Allahin luoduista vain enkelit eivät joudu tuomiolle tuomionpäivänä.