• info@helsinginmuslimit.fi

Profeetta Muhammadin elämänkerta

Profeetta Muhammadin elämänkerta

Muhammed, kuka hän on?

Pdf-Kirja Profeetta Muhammedin (SAWS) elämästä

MUHAMMAD, JUMALAN LÄHETTILÄS

(lyhyempi artikkeli Profeetta Muhammedin (SAWS) elämästä)


http://www.youtube.com/watch?v=KW-AxjxYzVg

http://www.youtube.com/watch?v=84YiL02IpmM

http://www.youtube.com/watch?v=PhA37euk5qU

http://www.youtube.com/watch?v=MT-15ApsmW4

MUHAMMAD, JUMALAN LÄHETTILÄS

ESITTELY

Muhammad (Jumalan rauha ja siunaukset hänen yllään) on viimeinen Jumalan profeetta.
Jumala on Yksi, ainoa todellinen Jumala (Allah) joka ansaitsee tulla palvotuksi; Hän on Luoja, Elättäjä ja universumin Hallitsija.
Muhammad välitti universaalin islamin viestin, joka on tarkoitettu koko maailmalle, eikä pelkästään tietylle kansalle tai rodulle.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ

Muhammad syntyi Mekkassa noin 571 jaa. Mekka oli tuolloin läntisen Arabian kaupankäynnin keskus.
Muhammad syntyi vaikutusvaltaiseen Quraish-heimoon, jonka alkuperä jäljitetään profeetta Abrahamiin ja hänen poikaansa Ismailiin (rauha heidän yllään).
Lapsuudestaan saakka Muhammad oli tunnettu oikeamielisyydestään, älykkyydestään, uskonnollisuudestaan sekä retorisesta ja järkevästä puheestaan.
Hän aloitti työskentelemään lammaspaimenena, mutta pian ryhtyi kauppiaaksi ja alkoi matkustaa Syyrian ja Mekkan välisen kauppakaravaanin mukana.
25-vuotiaana hän avioitui työnantajansa, varakkaan lesken Khadijan kanssa. Tästä avioliitosta Muhammadille syntyi 4 tytärtä. He saivat myös 2 poikaa, mutta molemmat heistä kuolivat pian syntymänsä jälkeen.
40-vuotiaana, noin 610 jaa, Muhammad sai ensimmäisen ilmestyksensä Jumalalta.
Eräänä päivänä, kun Muhammad oli vetäytynyt mietiskelemään Mekkan läheisyydessä olevalle vuorelle, enkeli Gabriel ilmestyi hänelle tuoden Jumalallisen islamin viestin (Koraanin).
Muhammad otti vastaan kutsun julistaa sanomaa Yhden Jumalan (Allah) palvomiseksi, vastoin Arabiassa vallitsevaa polyteististä jumalkuvien palvontaa.
Myöhemmin Jumalan lähettiläs alkoi saarnata julkisesti hänen viestiään ja varoitti maanmiehiään rangaistuksesta, joka kohtaisi heitä, jotka eivät palvo Yhtä todellista Jumalaa. Helvetti odottaa epäuskovia tuonpuoleisessa, kun taas Paratiisi on valmistettu todellisille uskoville, muslimeille (jotka alistuvat Jumalan tahtoon).
Mekka oli tuolloin suosittu pyhiinvaelluksen kohde, sillä Kaaba, profeetta Abrahamin rakentama pyhäkkö, sijaitsi siellä. Mekkalaiset näkivät uuden, jumalkuvien palvonnan kieltävän uskonnon uhaksi, sillä he pelkäsivät sen vaikuttavan Mekkan asemaan pyhiinvaelluskohteena ja täten veisi heiltä tulot, joita kaupungin asema heille toi.
Ajan kuluessa vastustus monoteististä uskontoa vastaan koveni äärimmäisen vihamieliseksi ja jotkut muslimit joutuivat pakenemaan väkivaltaisia vainoja Etiopiaan.
Vuosikymmenen kutsumisen jälkeen tulokset olivat vähäisiä ja vastustus suurta, ja Muhammad joutui muuttamaan Medinan kaupunkiin, josta hän löysi turvapaikan ja tukea.
Medinassa profeetta Muhammad perusti islamilaisen valtion ja julisti jihadin (taistelun Jumalan tiellä pahuutta ja polyteismiä vastaan) Jumalan käskystä. Samaan aikaan Muhammad lähetti sanansaattajia kutsumaan Arabian ja lähiseutujen hallitsijoita ja ihmisiä islamiin, kaikkien Jumalan lähettämien profeettojen julistamaan uskontoon.
Muhammad taisteli useissa yhteenotoissa polyteistejä ja erityisesti mekkalaisia vastaan. Kuuluisimpia näistä taisteluista ovat Badr, Uhud ja vallihaudan taistelu.
Vuonna 630 jaa, valtava muslimiarmeija marssi Muhammadin johdattamana Mekkaan ja kaupunki antautui. Profeetta armahti kaupungin asukkaat ja he kääntyivät islamiin omasta vapaasta tahdostaan. Mekka puhdistettiin jumalkuvista ja polyteismistä, ja muinainen Kaaban pyhäkkö omistettiin jälleen Jumalalle pyhiinvaelluskohteena. Täten puhdas monoteismi juurtui Mekkaan. Ennen kuolemaansa Muhammad oli yhdistänyt koko Arabian ja islam oli jo alkanut levitä Lähi-Itään.
Vuonna 632 jaa profeetta Muhammad kuoli Medinassa. Abu Bakr valittiin hänen seuraajakseen poliittisen ja uskonnollisen valtiomiehen paikalle.

HÄNEN FYYSISET JA MORAALISET OMINAISUUTENSA

Kuvatessaan profeettaa Anas, Muhammadin seuralainen, raportoi seuraavaa: ”Hän ei ollut pitkä eikä lyhyt, eikä vaalea tai tumma väriltään. Hänen hiuksensa olivat aaltoilevat, eivätkä suorat tai kiharat. En ole milloinkaan nähnyt ketään paremman näköistä kuin hän. ”
Koraanissa Jumala ilmoitti Muhammadin olevan hyvyyden esikuva:

”Totisesti luonteesi on ylevä. ” (68:4)

Hänen vaimonsa Aisha kuvaili häntä seuraavasti: ”Hänen käytöksensä ja moraalinsa olivat (heijastus) Koraanista.” Tämä tarkoittaa, että hän oli Jumalan sanojen johdattama jokaisessa elämänsä osa-alueella, eikä milloinkaan poikennut oikealta tieltä.
Profeetta Muhammad painotti, että eräs islamin päätavoitteista on opastaa hyviin tapoihin ja oikeamieliseen käytökseen.
Muhammad oli aina vilpitön, vankka ja horjumaton täyttäessään Jumalallisia määräyksiä. Hän ei valehdellut milloinkaan tai käyttäytynyt petollisesti, vaan oli aina rehellinen ja luotettava. Hän auttoi sorrettuja ja kohteli oikeudenmukaisesti ystäviään ja vihollisiaan.
Hän oli erityisen lempeä lapsia kohtaan ja tervehti ja taputti heitä kiintymyksellisesti.
Hän oli aina äärimmäisen kohtelias ja lempeäsydäminen, eikä milloinkaan käyttänyt epäsiveellisiä tai karkeita sanoja.
Hän osoitti erityistä huomiota heikoille ja vanhuksille ja jopa levitti oman viittansa, että he voisivat istua sen päälle.
Vaikka hän oli häveliäs ja sävyisä, hänellä oli rohkeimpien miehien urhoollisuus. Taistellessaan islamin vihollisia vastaan Muhammad näytti huomattavaa päättäväisyyttä, sitkeyttä ja rohkeutta.
Profeetan luonne oli niin erinomainen, että useat ihmiset mieltyivät häneen. Anas kertoi palvelleensa Muhammadia kymmenen vuotta, eikä profeetta kertaakaan nuhdellut häntä virheistään. Kun hän teki työnsä hyvin, profeetta rukoili Jumalan siunauksia hänen ylleen, ja asioiden epäonnistuessa hän sanoi: ”Tämä oli Jumalan tahto.”
Muhammad oli nöyrä ja auttavainen ja hän osallistui kotitöihin.

MUSLIMIEN VELVOLLISUUDET PROFEETTAA KOHTAAN

a) Uskoa, että Muhammad oli profeettojen sinetti, ja että islam on viimeinen Jumalallisista ilmoituksista.

b) Uskoa, että Muhammad lähetettiin välittämään kaiken sisältävän sanoman monoteismistä ihmiskunnalle (usko Jumalan ykseydestä ilman kumppaneita maailmankaikkeuden luomisessa, hallinnassa ja herruudessa).

c) Uskoa, että Muhammad oli profeetta ja Jumalan lähettiläs.

d) Totella profeettaa välttäen kaikkea hänen kieltämäänsä ja palvoen Jumalaa hänen näyttämällään tavalla.

e) Rakastaa häntä ja kaikkia hänen seuralaisiaan.

f) Tehdä parhaansa levittääkseen islamia seuraamalla profeetan metodia kutsumalla ihmisiä totuuden uskontoon.

g) Sanoa ”Sallallahu alaihi wa sallam”, tai Jumalan rauha ja siunaukset hänen yllään, kun hänen nimensä mainitaan.

PROFEETAN SUURIN IHME

Muhammad sai useita tunnusmerkkejä ja ihmeitä, jotka todistivat hänen profeetallisen tehtävänsä aitouden. Suurin näistä ihmeistä on Koraani. Sen majesteettinen tyyli ja sisältö ovat vailla vertaa; kukaan ei pysty tuottamaan edes yhtä sen tasoista jaetta. Koraani on perusteellinen kirja joka käsittelee jokaisen ihmisille tärkeän ja olennaisen asian tässä elämässä ja seuraavassa.
Koraanissa sanotaan:

”Totisesti Me lähetimme maan päälle Koraanin ja totisesti suojelemme sitä.” (15:9)

Aikojen saatossa Koraanin teksti on pysynyt suojeltuna kaikilta muutoksilta ja väärentämiseltä. Se on ainoa ilmoitettu sanoma, joka on pysynyt muuttumattomana lähetyksestään meidän päiviimme saakka. Täten se on ainoa Jumalallinen kirja, josta on vain yksi versio.
Vuonna 628 jaa ilmestys lupasi profeetalle, joka hallitsi ainoastaan Medinaa, että hän tulisi pian rukoilemaan Kaaban pyhäkössä Mekkassa. Päästessään sopimukseen Quraishin-heimon kanssa muslimit onnistuivat suorittamaan pyhiinvaelluksen Mekkaan seuraavana vuonna ja kuten aiemmin jo mainittiin, vuonna 630 jaa Quraish antautui ja muslimit olivat voittoisia.
Totisesti ilman uskontunnustusta, että ei ole muuta palvottavaa paitsi Jumala ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä, henkilö ei voi olla muslimi.

”Jumala todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto ja jotka pysyvät totuudessa, todistavat: ‘Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Mahtava, Viisas.’” (Koraani 3:18)

“Jumalan lähettiläs on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistaa Jumalaa.” (Koraani 33:21)