• info@helsinginmuslimit.fi

Profeetat

Profeetat

  • Miksi Allaah (Jumala) lähetti Profeetat ja lähettiläät 


Miksi Allaah (Jumala) lähetti Profeetat ja lähettiläät
Siitä lähtien kun ihmiset ovat asettaneet Jumalan rinnalle muita Jumalia (Shirk), Allaah (Jumala) on lähettänyt Profeettoja ja lähettiläitä Hänen palvelijoilleen palauttaakseen heidät palvomaan yksin Allaahia (Jumalaa), etteivät he asettaisi Allaahille mitään kumppaneita, ja tuomaan heidät pois monijumaluuden pimeydestä yksiJumalaisuuden valoon.

Kaikki Profeetat ovat saarnanneet Tauhiid :ista ( Esim. YksiJumalaisuus, uskominen Allaahin (Jumalan) ykseyteen. ) Seuraavat jakeet Koraanista kuvaavat tätä tosi asiaa:

Totisesti lähetimme jo Nooan kansansa luo, ja hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa; teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän, minä pelkään, että rangaistus lankeaa ylitsenne sinä suurena päivänä. Koraani 7:59

Sitten lähetimme Aadin (kansan) luo heidän veljensä Huudin . Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän; eikö teillä ole jumalanpelkoa?» Koraani 7:65

Ja Midianin kansan luo (lähetimme Me) heidän veljensä Soeibin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta Jumalaa kuin Hän; luoksenne on jo tullut selvä todistus Herraltanne. Antakaa siis täysi mitta ja täysi paino, älkää anastako ihmisiltä heidän tavaroitaan älkääkä aikaansaako maan päällä mitään turmiollista kaiken tultua järjestetyksi. Tämä on teille edullisinta, jos uskotte. Koraani 7:85

Niin lähetimme Me Tamuudin luo heidän veljensä Saalihin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta jumalaa kuin Hän; onhan luoksenne tullut jo selvä todistus Herraltanne. Tämä Jumalan naaraskameli on tunnusmerkiksi teille; antakaa siis sen käydä Jumalan laitumella älkääkä tehkö sille mitään pahaa, ettei teitä kohtaisi tuskallinen rangaistus. Koraani 7:73

Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa ja välttäkää syntisiä.» Jotkut ovat Jumalan johdattamia ja toiset ovat kulkeneet harhaan. Jatkakaa siis vaellustanne maan päällä ja katsokaa, millaisen lopun saavat ne, jotka sepittävät valheita. Koraani 16:36

Jokainen Profeetta lähetettiin hänen omalle kansalleen heidän johdatukseksi , mutta Profeetta Muhammed (Saws) lähetettiin kaikille kansoille ja ihmiskunnalle sekä jinneille. Kuten surat al A’raaf :ssa Allaah kertoo Hänen lähettiläälleen (Saws) :

Sano: »Ihmissuku! Olen totisesti Jumalan lähettiläs teille kaikille, taivaassa ja maan päällä; Hänen, jonka on valta taivaassa ja maan päällä; ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Hän antaa elämän ja kuoleman. Uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä, oppimattomaan profeettaan, joka uskoo Jumalaan ja Hänen sanoihinsa, ja seuratkaa Häntä, jotta tulisitte oikealle tielle!» Koraani 7:158

Joten Profeettojen ja lähettiläiden lähettämisen, ihmisille ja jinneille tarkoitus oli, että he palvoisivat Allaahia (Jumalaa) yksin, kuten Allaah sanoo:

Olen luonut henkiolennot(jinnit) ja ihmiset vain palvomaan Minua yksin. Koraani 51:56

Ja Allaahin palvominen tarkoittaa, totella Häntä ja tehdä mitä Hän on määrännyt ja pelätä Häntä pidättäytymällä kaikesta minkä Hän on kieltänyt.

Siten he jotka tottelevat (palvovat) Häntä tulevat saamaan palkkionsa Paratiisissa, ja he jotka eivät tottele (palvo) Häntä tulevat saamaan rangaistuksen helvetin tulessa.

 


 

Puhe, jonka Profeetta Muhammad (saaws) tapasi pitää ennen perjantairukousta

 

Kaikki ylistys kuuluu Allahille, me ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole ketään palvomisen arvoista, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Lähettiläänsä.

”Oi te, jotka uskotte! Pelätkää Allahia, niin kuin teidän tulisi Häntä pelätä, älkääkä kuolko kuin Hänelle alistuneina [Muslimeina].” (Surah ali Imran 3:102)

”Oi ihmiskunta, pelätkää Herraanne. Hän loi teidät kaikki yhdestä sielusta, jolle Hän loi siitä itsestään parin, ja he lisääntyivät lukuisiksi miehiksi ja naisiksi. Pelätkää Allahia kun te pyydätte toisiltanne apua vedoten Häneen ja verisukulaisuuteen. Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta.” (Surah an-Nisaa 4:1)

”Oi te, jotka uskotte! Pelätkää Allahia ja puhukaa totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen Sanansaattajaansa on saanut suuren voiton.” (Surah al-Ahzaab 33:70-71)

Mennäksemme eteenpäin: Kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allaahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudet asiat (uskonnossa) ja jokainen uusi asia on uudistus, ja jokainen uudistus on harhaan johtamista, ja jokainen harhaan johtaminen johtaa Helvettiin.