• info@helsinginmuslimit.fi

Oikean uskon periaatteet

Oikean uskon periaatteet

1. Usko Allahiin (Jumalaan)

2. Usko Hänen enkeleihin

3. Usko Hänen kirjoihin

4. Usko Hänen Lähettiläisiin

5. Usko Tuomiopäivään

6. Usko Kohtaloon (Jumalalliseen ennalta määräämiseen)

7. Uskon hedelmät Hyveitä kuudesta uskon pilarista


USKO ALLAHIIN

(Shaikh Muhammad bin-Saleh al Uthaimin kirjasta johdanto ja 1.luku)

Kirjoittajan johdanto

Allahin, Armeliaan, Armahtajan nimessä.

Ylistys olkoon maailmojen Herralle, kuka antaa parhaan palkinnon Jumalaa pelkääville, ja suuren häviön synnin tekijöille. Todistan, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Hänellä ei ole vertaisia ja Hänen hallussaan on ylivalta kaikkeen. Todistan että Muhammed (olkoon rauha hänen kanssaan) on Hänen palvelijansa ja lähettiläs; viimeinen profeetoista ja Jumalaa pelkäävien johtaja. Allah siunatkoon häntä ja hänen perhettään, seuralaisiaan ja niitä, jotka seuraavat heitä tuomionpäivään asti.

Allah on lähettänyt Hänen lähettiläänsä Muhammedin, rauha olkoon hänen kanssaan, totuuden johdatuksen ja totuuden uskonnon kanssa armona koko ihmiskunnalle, esikuvaksi niille jotka tekevät hyvää, ja todistajaksi vahvistamaan ihmiskunnalle tuomionpäivänä, että hän on kutsunut heitä uskomaan Allahiin. Allah näytti ihmiskunnalle kaikki tavat Muhammedin kautta ja mitä hänelle lähetettiin Koraanissa ja profeetan perimätiedossa (sunnassa), miten voi elävöittää; itsensä, saada oikean uskon, hyvän käytöksen, hienon moraalin ja kiitettävät tavat toimia eri elämän tilanteissa. Profeetta (olkoon rauha hänen kanssaan) ´jätti hänen seuralaisensa´ puhtaalle ja selkeälle suoralle tielle, ainoastaan tuomitut voivat erkaantua siitä” (ibin Majah & Ahmed). Hänen seuralaiset (Assahaabit), heidän seuraajansa ja he jotka uskollisesti seuraavat heitä ovat parhaita ihmisistä. He toteuttivat hänen lakinsa, hyväksyivät hänen tiensä ja pitivät kiinni siitä uskossa ja teoissa. Tämän takia ”heitä pidetään voittoisana ryhmänä, jotka ovat suoralla tiellä, vahingoittumatta niistä jotka ovat heitä vastaan maailman loppuun saakka.” (Bukhari&Muslim).

Me kiitämme Allahia, että voimme seurata heidän askeliaan ja että olemme johdatettuja heidän esimerkkinsä kautta mitkä perustuvat Koraaniin ja profeetan perimätietoon. Me sanomme tämän vain kertoaksemme Allahin siunauksista ja selvittääksemme mihin jokaisen muslimin tulisi uskoa. Me rukoilemme Allahia, että hän pitäisi meidät ja meidän veljemme suoralla tiellä tässä ja tuonpuoleisessa ja antaisi meille armon, Hän on Antaja.

Tämän aiheen tärkeyden ja siinä olevien erimielisyyksien takia haluan lyhyesti selventää meidän sunnimuslimien ja valtamuslimien uskon (Ahl sunnah wa-l-Jama´ah). Tämä usko on uskoa Allahiin, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä, Tuomion päivään, ja kohtaloon sen tuomaan hyvään ja pahaan. Rukoilen Allahia tekemään tämän teon vilpittömäksi vain miellyttämään Häntä, Hänen tahtonsa mukaiseksi, ja hyödylliseksi Hänen ihmisille.

Shaikh Muhammad bin-Saleh al Uthaimin

1. ENSIMMÄINEN LUKU

MEIDÄN USKOMME

Meidän usko on uskoa Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä, Tuomionpäivään, ja Kohtaloon ja sen mukana tuomaan hyvään ja pahaan.

USKO ALLAHIN HERRUUTEEN, HÄNEN YKSEYTEENSÄ, HÄNEN NIMIINSÄ JA OMINAISUUKSIINSA

Me uskomme Allahin jumalallisuuteen; että Hän on Herra , Luoja , Valtias , ja kaikkien asioiden Hallitsija .

Me uskomme Allahin jumaluuteen; että Hän on todellinen Jumala ja kaikki muut jumalat ovat vääriä ja epätosia.

Me uskomme Hänen nimiin ja ominaisuuksiinsa, niin että Hänellä on kaikkein suurenmoisimmat nimet ja mahtavimmat ja täydellisimmät ominaisuudet.

Me uskomme Hänen ykseyteensä kaikessa tässä, että Hänellä ei ole kumppaneita Hänen ylemmyytensä, jumalallisuutensa ja Hänen nimiensä kanssa tai Hänen ominaisuuksiensa kanssa. Allah sanoo Koraanissa: ” Hän on taivaitten ja maan ja kaiken niiden välisen Herra. Sen tähden palvelkaa Häntä ja pysykää kestävinä palvelemisessanne. Tunnetko ketään, joka olisi Hänen nimensä kaltainen”? (19.65)

Me uskomme että Hän on ” Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, Elävä , Iankaikkinen . Häntä ei saa valtaansa uneliaisuus eikä uni; Hänelle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Kuka on se, joka astuisi välittäjäksi Hänen edessään Hänen sallimattaan? Hän tietää, mitä heille on vastedes tuleva ja mitä heillä on ollut menneisyydessä, mutta Hänen viisaudestaan he eivät käsitä muuta kuin minkä Hän tahtoo. Hänen valtaistuimensa käsittävät taivaat ja maan, eikä niiden voimassapysyttäminen ole Hänelle taakka; niin, Hän on Ylhäinen , Valtava . (2:255)

Me uskomme että: ”Hän on Allah (Jumala), ja paitsi Häntä ei ole muuta jumaluutta; Hän tuntee salatun ja näkyvän. Hän on Laupiain, Armollisin”.

Hän on Jumala, ja paitsi Häntä ei ole muuta jumaluutta, Kuningas , Pyhä , Rauhantuoja , turvanantaja, kaiken suojelija, kaikkivoipa, korkein, kaiken suuruuden alkulähde. Kunnia kuuluu Jumalalle ainoastaan! Hän on korkealla kaiken yläpuolella, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.

Hän on Jumala , Luoja , Alkuunpanija , Muodostaja ; Hänelle kuuluvat kaikki erinomaiset nimet. Kaikki taivaassa ja maan päällä ylistää Hänen kunniaansa; sillä Hän on Kaikkivoipa , Viisas ”. (59:22-24)

Me uskomme että: ”Jumalan on valta taivaassa ja maan päällä; Hän luo mitä tahtoo, tahtonsa mukaan suo Hän jollekulle tyttäriä, toiselle poikia. Tai Hän antaa molempia, poikia sekä tyttäriä, Hän saattaa myös hedelmättömäksi kenet tahtoo. Totisesti Hänellä on tieto ja valta”. (42:49-50)

Me uskomme, että: ”Hän on taivaan ja maan Luoja; Hän määräsi teille aviopuolisoita keskuudestanne ja myös eläimille parinsa, siten lisääntyäksenne. Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on Kuuleva , Näkevä . Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aarteet; Hän jakelee elatusta runsaasti tai niukasti tahtonsa mukaan. Hän on totisesti Kaikkitietävä ”. (42:11-12)

Me uskomme, että: ”Ei ole ainoatakaan eläintä tämän maan päällä, jota Jumala ei ruokkisi, ja Hän tietää sen tyyssijan ja kotipaikan. Kaikki tämä on selvillä (Jumalan tiedon) kirjassa”. (11:6)

Me uskomme, että: ”Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömän avaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin Hän yksin. Hän tietää kaiken maan päällä ja meressä; Hänen tietämättään ei ainoakaan lehti putoa, ei piile yksikään jyvä maan uumenissa eikä ole kosteata eikä kuivaa, joka ei olisi selvästi (Jumalan) kirjoissa”. (6:59)

Me uskomme, että: ” Totisesti, Jumala tietää tuomion hetken, Hän lähettää sateen maan päälle ja Hän tietää, mitkä ihmiskohtalot äitien kohtuihin kätketyt ovat. Yksikään sielu ei aavista, mitä hänen on huomenna koettava, eikä sitä, missä maassa hän on kuoleva. Totisesti, Jumala on Tietävä , Tarkkanäköinen ”. (31:34)

Me uskomme, että Allah puhuu mitä Hän haluaa, milloin Hän haluaa. ” Mooseksen kanssa Jumala puhui itse henkilökohtaisesti”. (4:164) ”Ja kun Mooses tuli Meidän määräämäämme paikkaan ja hänen Herransa puhutteli häntä”. (7:143) ”Me kutsuimme hänet vuoren oikealta puolelta ja sallimme hänen läheltä puhutella Itseämme”. (19:52)

Me uskomme, että ”Jos meri muuttuisi musteeksi Herrani sanojen kirjoittamista varten, niin totisesti, meri tyhjenisi ennen kuin Herrani sanat loppuisivat, vieläpä vaikka lisäisimme siihen toisen yhtä suuren meren”. (18:109) ”Vaikka kaikki maan pinnalla olevat puut olisivat kyniä ja valtameri sekä seitsemän valtamerta sen lisäksi olisivat mustetta, niin Jumalan sanat eivät loppuisi. Totisesti, Jumala on Mahtava , Viisas ”. (31:27)

Me uskomme, että Allahin sanat ovat kaikista totuudenmukaisimmat välittämään tiedon, oikeudenmukaisimmat säätämään lait ja oikeudenmukaisimmat keskustelussa. Hän on sanonut: ” Herrasi sanat ovat täydellisiä totuudessa ja oikeudessa; kukaan ei voi Hänen sanojaan muuttaa. Hän on kaikki kuuleva, kaikkitietävä”. (6:115) ”Kuka on totuudellisempi sanoissaan kuin Jumala? (4:87)

Me uskomme että Koraani on Allahin sanoja, jotka Allah kirjaimellisesti puhui enkeli Gabrielille, joka välitti ne profeetalle. (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllä): ”Sano: totisesti Pyhä Henki on tuonut sen ylhäältäHerraltasi vahvistaakseen uskovaisia sekä johdatukseksi ja ilosanomaksi kuuliaisille (muslimeille). (16:102) ”Totisesti, tämä Koraani on ylhäältä, maailmojen Herralta tullut sanoma. Sen mukana on tullut uskollinen henki sydämeesi, jotta olisit yksi niistä, jotka varoittavat selvällä arabiankielellä”. (26:192-5)

Me uskomme, että Allah on korkealla luotujensa yläpuolella itsessään, ja Hänen ominaisuuksiensa mukaan. Koska Hän sanoo: (2:22)

Hän on kaikkivoipa orjiensa Valtias ; Hän on Viisas , Kaikki tietävä. (6:18)

Me uskomme, että Hän ”loi taivaat ja maan kuudessa jaksossa. Sitten Hän nousi valtaistuimelleen ja säätää sieltä kaiken”. (10:3) ”Hänen asettumisensa valtaistuimelle” tarkoittaa, että Hän istuu henkilökohtaisesti Hänen valtaistuimellaan tavalla mikä on sopivaa Hänen majesteettisuuteensa ja suurenmoisuuteensa. Kukaan ei täysin tiedä miten Hän istuu valtaistuimen päällä, paitsi Hän itse.

Me uskomme, että Hän on Hänen luotujensa kanssa samaan aikaankun Hän on Hänen valtaistuimellaan. Hän tietää heidän tilansa, kuulee heidän sanansa, näkee heidän tekonsa ja hallitsee heidän asiansa. Hän suo elatuksen köyhille ja heikoille. Hän antaa valtaa kenelle Hän tahtoo ja ottaa sen pois keneltä Hän tahtoo; Hän ylentää kenet tahtoo ja alentaa kenet tahtoo. Hänen kädessään on kaikki hyvä ja Hän on Voimakas kaiken yli. Kuka omistaa nämä ominaisuudet on sananmukaisesti luotujensa kanssa läsnä, vaikka Hän on sananmukaisesti heidän yläpuolellaan valtaistuimella. ” Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on Kuuleva , Näkevä .” (42:11)

Me emme sano niin kuin harhaantuneet ryhmät sanovat, että Allah elää Hänen luotujensa kanssa Maassa. Pidämme henkilöä joka sanoo tämän laista epäuskovana tai eksyneenä, koska hän antaa Allahille ominaisuuden joka ei kuulu Hänelle.

Me uskomme, että Hänen lähettiläänsä kertoi meille, että Allah laskeutuu joka yö alimpaan taivaaseen yön viimeisen kolmanneksen aikana ja sanoo: ” Kuka rukoilee Minua, niin vastaan hänen rukouksiinsa? Kuka kysyy Minulta, niin annan sen hänelle? Kuka kysyy anteeksiantoani, niin annan hänelle anteeksi”. (Bukhari & Muslim).

Me uskomme, että Hän tulee tuomionpäivänä tuomitsemaan Hänen ihmisensä parissa koska Hän sanoi. ” Ei, kun tärähdykset panevat maan luhistumaan, kun Herra ilmestyy enkeliparvien seuraamana ja paljastaa helvetin, sinä päivänä ihminen noudattaisi kehotusta, mutta miksi hyödyksi on hänelle totteleminen enää?”. (89:21-13)

Me uskomme, että Hän tekee mitä Hän tahtoo.
ALLAHIN TAHTO: LUOVA JA LAIN SÄÄTÄMÄ
Me uskomme että Allahin tahtoa on kahden laista:

a) Luova tahto, jonka läpi Hänen tarkoituksensa on toteutettu. Ei ole välttämätöntä että mikä toteutuu on Hänelle mieluista. Tämän tyyppinen tahto tarkoittaa lupaa, kuten Allah sanoo Koraanissa: “Jos Allah olisi tahtonut, he eivät olisi taistelleet toisiaan vastaan, mutta Allah tekee mitä Hän tahtoo.” (Surah al-Baqarah 2:253) ja tämä tulee myös ilmi Noan (as) sanonnasta: “Eikä minun neuvomiseni teitä hyödytä, vaikkapa miten pyrkisin neuvomaan, jos Allah päättää johtaa teidät harhaan. Hän on Herranne ja Hänen luokseen on teidän jälleen palattava..” (Surah Hud 11:34)

b) Lain säätämä tahto, joka välttämättä sisältää Hänen tyytyväisyytensä. Hänen tahtonsa, tässä tapauksessa, ei voi olla muuta kuin mistä Hän pitää, kuten Hän sanoi: “Allah haluaa antaa teille anteeksi.” (Surah an-Nisaa 4:27)

Me uskomme että Hänen luova ja lain säätämä tahtonsa ovat osa Hänen Viisauttaan. Joka asia minkä Hän tekee tässä universumissa tai vaatii lain mukaan Hänen palvelijoiltaan on hyvästä syystä ja Hänen Viisautensa mukaan, ymmärsimme me sen tai emme: “Eikö Allah ole tuomareista parhain?” (Suuratut-Tin 95:8); “Ja kuka on parempi kuin Allah vakaasti uskovien ihmisten tuomitsemisessa?” (Surah al-Maaidah 5:50)

Me uskomme että Allah rakastaa Hänen valittuja palvelijoitaan ja että he rakastavat Häntä “Sano, jos todella rakastat Allahia, seuraa minua ja Allah tulee rakastamaan sinua.” (Surah ali Imraan 3:31); “Allah tuo kansan jota Hän rakastaa ja joka rakastaa Häntä.” (Surah al-Maaidah 5:54) “Totisesti Allah rakastaa kärsivällisiä.” (Suurah aal-Imraan 3:146); “Ja toimi oikeudenmukaisesti, totisesti Allah rakastaa oikeudenmukaisia.” (Surah al-Hujurat 49:9) ja “Tee hyvää; Allah rakastaa hyväntekijöitä.” (Surah al-Maaidah 5:93)

Me uskomme että Allah pitää Hänen määräämistään hyvistä teoista ja sanonnoista ja että Hän ei pidä asioista jotka Hän on kieltänyt teoista ja sanonnoista. “Jos et usko, totisesti Allah ei ole sinun tarpeessasi, silti Hän ei pidä epäuskosta Hänen palvelijoilleen; jos olet kiitollinen, tämä miellyttää Häntä.” (Surah az-Zumar 39:7) ja “Mutta Allah ei pitänyt heidän eteenpäin marssimisesta, joten Hän pidätteli heitä ja sitten heille sanottiin:’Pysykää heikkojenne luona.’” (Suurat-Tawbah 9:46)

Me uskomme että Allah pitää heistä jotka uskovat häneen ja tekevät hyviä tekoja. “Allah on mieltynyt heihin ja he Allahiin. Tämä on heille jotka pelkäävät Herraansa.” (Surah al-Bayyinah 98:8)

Me uskomme että Allah on vihainen heille jotka ansaitsevat Hänen vihansa ei-uskovien joukosta: “Ja he jotka ajattelevat pahoja ajatuksia Allahista, heitä vastaan tulee olemaan paha onni. Allah on heille vihainen.” (Surah al-Fath 48:6); “Mutta kukahyvänsä avaa sydämensä epäuskolle, heidän yllään on Allahin viha ja he tulevat saamaan ankaran rangaistuksen.” (Suuratun-Nahl 16:106)

LISÄÄ ALLAHIN OMINAISUUKSIA:

Me uskomme, että Allahilla on kunniakkaat ja arvokkaat kasvot: ” Herrasi kasvot tulevat säilymään majesteettisina ja loisteliaina.” (55:27)
Me uskomme, että Allahilla on kaksi anteliasta kättä: ”Hänen molemmat kätensä ovat ojennetut, mutta Hän jakelee niin kuin Hän suvaitsee.” (5:64) ” Mutta he eivät ole kunnioittaneet Jumalaa Hänelle kuuluvalla kunnioituksella, vaikka ylösnousemuspäivänä koko maa on Hänen käsissään ja Hän käärii taivaat oikeaan käteensä. Ylistys olkoon Hänelle, olkoon Hän kohotettu yli kaikkien, joita he Hänen rinnalleen asettavat”. (39:67)
Me uskomme, että Allahilla on kaksi todellista silmää, koska Hän on sanonut ” Rakenna arkki Meidän silmiemme edessä ja Meidän käskystämme.” (11:37) Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoi: ”Hänen verhonsa on valoa. Jos Hän ottaisi sen pois, Hänen kasvojensa mahtavuus polttaisi kaiken mihin Hänen katseensa osuisi.” (Muslim & Ibn Mjah) Sunni muslimit ovat yksimielisesti hyväksyneet sen mielipiteen, että Allahilla on kaksi silmää. Tätä tukee Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätieto Dajjalista (Anti- Kristuksesta) että ”hän on yksisilmäinen ja Herranne ei ole yksisilmäinen.” (Bukhari&Muslim)
Me uskomme, että ” Katseet eivät Häntä saavuta, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet; Hän on kaikista tarkkanäköisin, kaikkitietävä.” (6:103)
Me uskomme, että uskovat tulevat näkemään heidän Herransa ylösnousemuksenpäivänä: ”Sinä päivänä säteilevät muutamien kasvot katsoen kohti Herraansa.” (75:22-3)
Me uskomme, ettei Allahilla ole vertaista, koska Hänen ominaisuutensa ovat täydelliset: ”Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on kuuleva, näkevä.” (42:11)
Me uskomme, että ”Häntä ei saa valtaansa uneliaisuus eikä uni.” (2:255) koska Hän on täydellinen ja ikuinen.
Me uskomme, ettei hän ole tietämätön palvelijoidensa teoista koska Hän on täydellinen ja valvoo kaikkea tiedollaan.
Me uskomme, että Hän on kykenevä tekemään mitä tahansa maassa ja taivaassa Hänen täydellisellä tiedollaan ja voimallaan. ”Kun Hän aikoo jotakin. Hän sanoo vain, tapahtukoon, niin se tapahtuu”. (36:82)
Me uskomme, että Hän on vapaa huolista ja heikkouksista, koska Hän on Suurin. ”Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luoneet taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä väsymys vähääkään vaivannut meitä”. (50:38)

KUVATEN ALLAHIA HÄNEN ILMOITUKSEN PERUSTEELLA:

Me uskomme, kaikkeen miten Hän on kuvaillut itseään tai miten Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset Hänen yllään) kuvasi Häntä Hänen nimistään ja ominaisuuksistaan, mutta me kiellämme kaksi käsitettä:
1)    Sanoa tai uskoa, että Allahin ominaisuudet ovat samanlaisia Hänen luotujensa kanssa.
2)    Sanoa tai uskoa, että Allahin ominaisuudet ovat sitä ja tätä. (Selitellä Hänen ominaisuuksistaan)
Me kiellämme kaiken mitä Hän on kieltänyt itseltään tai mitä Hänen lähettiläänsä kielsivät Hänen olevan. Me uskomme, että kieltäminen tarkoittaa täydellisen vastakohdan vahvistamista. Me emme keskustele mitä Hän tai Hänen lähettiläänsä, eivät maininneet Hänestä.
Me uskomme, että tällainen asiaan lähestyminen on pakollista, koska Allah vahvisti tai kielsi koskien Häntä itseään, sen mitä Hän on sanonut itsestään. Hän tuntee itse itsensä parhaiten, Hänen sanansa ovat oikeudenmukaisimmat ja totuudenmukaisimmat ja ihmiset eivät voisi tietää mitään Hänestä. Mitä Allahin lähettiläs (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) vahvisti tai kielsi koskien Häntä, on se mitä hän on sanonut Allahista. Sen lisäksi, että hän tunsi Allahin paremmin kuin kukaan, hän on kaikkein totuudenmukaisin, vilpittömin, ja hienotunteisin ihmisistä. Joten, mitä Allah sanoi ja mitä Hänen Profeettansa Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoi koskien Hänen nimiään ja ominaisuuksiaan on totuus, tieto ja selvennys. Jotenka, meillä ei ole tekosyitä kieltää sitä tai edes epäröidä hyväksyä sitä.

TOINEN LUKU

KORAANI JA SUNNA OVAT LÄHTEENÄ HÄNEN OMINAISUUKSIINSA

Kaikki mitä mainitsimme Allahin ominaisuuksista lyhyesti tai yksityiskohtaisesti, myöntävästi tai kieltäen, pohjautuu Herramme kirjaan ja meidän Profeettamme Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätietoon. Myös ne pohjautuvat ensimmäisten muslimi sukupolvien ja oikein johdatettujen Khalifien käsitykseen. Me uskomme, että on pakollista ottaa tieto Koraanista ja Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedosta, koskien Allahin ominaisuuksia, ja tulkita niitä mikä on sopivaa Kaikkivaltiaalle Allahille. Me kiellämme niiden teot jotka kääntävät Koraanin merkitystä ja selittävät sitä tavalla mikä ei ollut Allahin ja Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) tarkoitus.
Me kiellämme myös niiden teot jotka kieltävät niiden merkityksen, miten ne on lähetetty Allahilta ja Hänen lähettiläältään. (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) Viimeiseksi me kiellämme niiden kannan jotka antoivat Allahista fyysisiä tulkintoja mikä tekee Allahista samanlaisen joidenkin Hänen luotujensa kanssa.

KORAANI JA SUNNA OVAT VAPAITA RISTIRIITAISUUKSISTA

Me uskomme varmuudella, että kaikki on totta mitä on ilmoitettu Allahin kirjassa ja Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa. Ne eivät sisällä mitään ristiriitaisuuksia. ”Eivätkö he sitten syvenny Koraaniin? Jos se ei olisi Jumalasta lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisia ristiriitaisuuksia.” (4:82) Ristiriitaisuudet tekstissä tekevät ne vääriksi, ja tämä on mahdotonta mitä on ilmoitettu Allahilta ja mitä Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) on sanonut. Kuka tahansa väittää, että Koraanissa tai Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa on ristiriitaisuuksia tai että ne ovat keskenään ristiriidassa, hänellä täytyy olla paha aikomus ja harhaan johdatettu sydän. Hänen tulisi katua ja lopettaa tämä synti. Jos joku kuvittelee, että Koraanissa tai Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa on ristiriitaisuuksia tai että ne ovat keskenään ristiriidassa, se johtuu hänen vähäisestä tiedostaan, riittämättömästä ymmärryksestä tai hän ei kykene ajattelemaan kunnolla. Hänen tulisi etsiä tietoa ja tehdä parhaansa pohtien kunnes totuus selviää hänelle. Jos kaiken tämän jälkeen, totuus ei ole selvinnyt hänelle, hänen tulisi jättää asia Hänelle joka tietää sen ja lopettaa kuvittelu ja sanoa niin kuin he sanovat joilla on tietoa: ” Me uskomme siihen, kaikki on tullut Herraltamme.” (3:7) Hänen tulee tietää että Koraanissa ja Sunnassa (perimätiedossa) ei ole ristiriitoja

2. TOINEN LUKU

USKO ALLAHIN ENKELEIHIN

Me uskomme enkeleiden olemassaoloon ja että he ovat kunnioitettuja Allahin palvelijoita.” He (enkelit) ovat vain kunnioitettavia palvelijoita. He eivät aloita puhetta ennen Häntä, vaan toimivat Hänen käskyään täyttäen.” (21:26) Allah loi heidät ja he palvoivat ja tottelivat Häntä. ”Ne, jotka ovat Hänen puolellaan, eivät ole liian ylpeitä Häntä palvelemaan, eivätkä he siihen väsy.” (21:19)

Enkelit ovat näkymättömiä, emmekä me voi nähdä niitä. Allah saattaa näyttää heidät joillekin Hänen palvelijoistaan. Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) näki enkeli Gabrielin tämän oikeassa muodossaan kuudensadan siiven kanssa, jotka peittivät horisontin. (Bukhari & Muslim). Gabriel (rauha hänelle) otti itselleen ihmishahmon kun hän tapasi Marjamin (rauha hänelle) puhuessaan hänelle. Hän tuli Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) luokse kun tämä oli hänen seuralaistensa (rauha heille) kanssa. Hän oli tuntemattoman miehen hahmossa jolla oli erittäin valkoiset vaatteet ja todella mustat hiukset. Hänessä ei näkynyt mitään merkkejä matkustamisesta. Hän istui kasvotusten Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kanssa hänen polvet Profeetan polvia vasten ja hänen kämmenet Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) reisillä hänen puhuessaan Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kanssa. Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kertoi myöhemmin kumppaneilleen, että mies kenet he näkivät, oli enkeli Gabriel(rauha hänelle). (Bukhari & Muslim)

ENKELTEN TEHTÄVÄT

Me uskomme, että enkelit on määrätty tiettyihin tehtäviin. Enkeleistä Gabrielille (rauha hänelle) on annettu tehtäväksi ilmoitusten tuominen. Hän tuo ne alas Allahilta kenelle Allah tahtoo Hänen profeetoistaan ja lähettiläistään (olkoon rauha heidän kaikkien yllä). Mikael (rauha hänelle) on se enkeleistä, joka on vastuussa sateesta ja sadosta. Yksi heistä on myös Israfil, (rauha hänelle) joka on määrätty puhaltamaan pasuunaan tuomionpäivänä. Heistä yksi on kuoleman enkeli joka vie pois ihmisten sielut kuoleman hetkellä. Jotkut enkeleistä on määrätty huolehtimaan vuorista ja Mälik (rauha hänelle) on määrätty huolehtimaan helvetistä.
Jotkut enkeleistä on vastuussa sikiöistä kohduissa, jotkut heistä ovat vastuussa suojellakseen ihmisiä ja jotkut ovat kiireisiä kirjatakseen ihmisten tekoja, kaksi enkeliä ihmistä kohden. ”On kaksi kuuntelijaa, jotka istuvat oikealla ja vasemmalla puolella kuunnellen. Eikä ihminen lausu sanaakaan hänen lähettyvillään olevan tarkkaajan kuulematta.”(50:17-18) Jotkut enkelit ovat vastuussa kysymään kuolleilta sen jälkeen kun heidät on laitettu hautaan. Kaksi enkeliä tulee ja kysyvät kuolleelta hänen Herrastaan, hänen uskonnostaan ja hänen profeetastaan. ”Jumala vahvistaa uskovaisia väkevällä sanalla sekä tämän maailman elämässä että tulevassa. Ja Jumala antaa väärämielisten joutua kadotukseen, sillä Jumala tekee tahtonsa mukaan. (14:27).
Jotkut enkeleistä huolehtivat paratiisista. ”enkelit käyvät sisään heidän luokseen kaikista ovista.
Rauha olkoon teille, koska kestitte lujina. Miten ihana onkaan lopullinen koti! (13.23-24)
Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kertoi meille että seitsemänkymmentä tuhatta enkeliä astuu sisään ja rukoilee Allahin talossa, Kaaban Mekan moskeijan yläpuolella taivaassa joka päivä ja he eivät koskaan astu sieltä ulos. (Bukhari ja Muslim)

3. KOLMAS LUKU

USKO ALLAHIN KIRJOIHIN

Me uskomme, että Allah ilmoitti Hänen pyhät kirjansa Hänen lähettiläilleen todisteena ihmisiä vastaan ja johdatuksena hyvän tekijöille. Lähettiläät puhdistivat ihmisiä ja opettivat ihmisille viisautta kirjojen avulla.

Me uskomme, että Allah lähetti ilmoitukset jokaiselle lähettiläälle koska Hän sanoo: ” Olemmehan lähettänyt sanansaattajamme selvin todistein ja heidän mukanaan olemme lähettäneet pyhän kirjan ja tasapainon, jotta ihmiskunta saattaisi noudattaa oikeutta.” (57:25)

TIEDOSSA OLEVAT KIRJAT

Näistä kirjoista me tiedämme seuraavat:
1. Toora mikä ilmoitettiin Moosekselle. (olkoon rauha hänen kanssa) ” Olemmehan totisesti ylhäältä lähettäneet Tooran, jossa on johdatus ja valkeus. Senhän mukaan juutalaisia tuomitsivat profeetat jotka kuuluivat muslimeihin sekä opettajat ja kirjanoppineet, koska heidät oli määrätty pitämään huolta Jumalan kirjasta, jonka (eläviä) todistajia he olivat”. (5:44)
2. Evankeliumi minkä Allah lähetti Jeesukselle. (olkoon rauha hänen kanssa) Se on Tooran vahvistus ja täydennys. ”Hänelle Me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa, ollen myös johdatukseksi ja kehotukseksi niille, jotka pahaa karttavat. (5:46) ” ja sallimaan teille osan siitä, mikä tähän asti on ollut teiltä kiellettyä ”. (3:50)
3. Psalmit mitkä Allah antoi Daavidille. (olkoon rauha hänen kanssa)
4. Aabrahamin ja Mooseksen kivilaatat
5. Ylevä Koraani mikä ilmoitettiin Hänen lähettiläälleen Profeetta Muhammedille, (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) Profeettojen sinetille. Koraani on ” opastukseksi ihmisille ja selvät todistukset johdatuksesta ja erotus oikean ja väärän välillä”. (2:185)

KORAANI ON SUOJELTU MUUTOKSILTA

Koraani vahvistaa kirjan mikä oli ennen sitä ja on sen suojelija. Koraani on millä Allah kumosi kaikki aikaisemmat kirjat. Allah on myös taannut suojellakseen sitä miltä tahansa muunnoksilta tai ilkivaltaiselta vääristämiseltä. ”Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle kehotuksen, ja Me myös suojelemme sitä”. (15:9) Tämän takia Koraani on todiste ihmiskuntaa vastaan tuomionpäivään asti.

EDELLISET KIRJOITUKSET OVAT MUUTTUNEET

Edelliset kirjoitukset olivat tarkoitettuja vain rajattuun aikaan asti joka päättyi, kun kumoava ilmoitus tuli Allahilta, joka paljasti mitä niissä oli vääristetty ja muutettu. Tämä tapahtui koska niitä ei oltu suojeltu korruptiolta. Niitä oli väärennetty ja niistä oli lisätty ja poistettu asioita. ”jotkut juutalaiset vääristävät sanoja niiden tarkoituksistaan”. (4:46) ” Voi niitä, jotka kirjoittavat kirjoituksensa omin käsin ja sanovat tämä on Jumalalta, hankkiakseen itsellensä siten pientä ansiota! Voi heitä heidän käsiensä kirjoituksen tähden, ja voi heitä heidän ansionsa tähden”! (2:79) ”Sano kuka lähetti sitten pyhän kirjoituksen, jonka Mooses toi valoksi ja johdatukseksi ihmisille? Te panitte sen muistiin hajanaisina kirjoituksina, joista osan teitte tunnetuksi ja paljon salasitte”. (6:91) Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotka puhuessaan vääristelevät pyhää kirjaa, jotta te luulisitte pyhän kirjan sanoiksi sellaistakin, mikä siihen ei sisälly he sanovat se tulee Jumalalta, vaikka se ei tule Jumalalta, ja vedoten Jumalaan he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan. Ei voi ihminen, jolle Jumala on antanut pyhän kirjan, viisauden ja profetian, sanoa ihmisille palvokaa minua samalla tavalla, kuin palvotte Jumalaa”. (3:78-9) ” Te, joiden ovat Kirjoitukset! (juutalaiset ja kristityt) Nyt on tullut luoksenne Meidän lähettiläämme (Muhammed) selittäen teille paljon siitä, minkä salasitte kirjoituksessa, ja jättäen paljon siitä selittämättä. Totisesti teille on tullut Jumalalta valo (Profeetta Muhammed) ja selvä kirjoitus (Koraani), jonka avulla Jumala ohjaa rauhan polulle niitä, jotka etsivät Hänen mielisuosiotaan ja Hän tuo heidät Hänen tahdostaan ulos pimeydestä valoon ja johdattaa heidät suoralle tielle”. (5:15-16)

4.NELJÄS LUKU

USKO ALLAHIN LÄHETTILÄISIIN

Me uskomme, että Allah on lähettänyt hänen ihmisilleen lähettiläät ” jotka toivat ihmisille ilosanoman ja varoituksen, jottei ihmisillä heidän lähettämisensä jälkeen ei olisi mitään veruketta Jumalaa vastaan; Jumala on, näet, mahtava ja viisas.” (4:165)

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN LÄHETTILÄS

Me uskomme, että ensimmäinen lähettiläistä on Nooa ja viimeinen on Muhammed (olkoon rauha heidän kaikkien yllä). ”Me olemme totisesti ilmoittaneet sinulle ilmoituksen, niin kuin olemme ilmoittaneet Nooalle ja profeetoille hänen jälkeensä.” (4:163) ” Muhammed ei ole kenenkään miehenne isä, vaan Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä”. (33:40)

PARAS LÄHETTILÄS

Me uskomme, että paras lähettiläistä on Muhammed, (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sitten Aabraham, sitten Mooses, sitten Nooa, ja sitten Jeesus, Marjan poika (olkoon rauha heidän kaikkien yllä). Heistä on sanottu Koraanin jakeessa ” Me olemme tehneet liiton entisten profeettojen samoin kuin sinun kanssasi, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen  Marian pojan  kanssa. Se oli luja liittosopimus”. (33:7)
Me uskomme, että Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoma sisältää kaikkien näiden arvostettujen lähettiläiden sanoman, koska Allah sanoo. ”Hän on teille määrännyt saman uskonnon, jonka Hän asetti Nooalle, saman, jonka Me olemme ilmoittaneet sinulle (Muhammed) ja määrännyt Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle ja joka kuuluu: pysykää varmoina uskossanne ja yhdistykää siinä. ” (42:13)

LÄHETTILÄÄT OVAT VAIN IHMISIÄ

Me uskomme, että kaikki lähettiläät ovat luotuja ihmisolentoja, joilla kellään ei ole Allahin Jumalallisia ominaisuuksia. Allah ylistetty olkoon Hän, sanoi Nooan (rauha häenelle) sanoneen, joka oli ensimmäinen lähettiläs, ” Enkä sano teille, että minulla on Jumalan aarteet, en myöskään tiedä näkymättömiä asioita enkä sano olevani enkeli.” (11:33) Allah käski Muhammedia, (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) joka on viimeinen lähettiläs sanomaan ” En minä väitä teille, että omistan kaikki Jumalan aatteet tai että tunnen silmiltä salatun, enkä minä sano teille olevani henkiolento, enkeli.” (6:50) ja sanomaan myös ” Ei ole minun vallassani itse itseäni hyödyttää tai vahingoittaa, kaikki on Jumalan vallassa”. (7:188) ja myös ” Totisesti, minulla ei ole valtaa tuottaa teille pahaa eikä hyvää. Totisesti, ei kukaan voi puolustaa minua asettuen Jumalaa vastaan, eikä minulla ole muuta turvapaikkaa kuin Hänen tykönään.” (72:21-2)
Me uskomme että lähettiläät kuuluvat Allahin palvelijoihin. Hän siunasi heitä ilmoituksella ja kuvasi heitä palvelijoina, ylistyksen ja kunnioituksen yhteydessä. Hän sanoo Nooasta, ensimmäisestä heistä ” Te olette niiden jälkeläisiä, jotka pelastimme Nooan kanssa. Hän oli totisesti sangen kiitollinen palvelija”. (17:3)
Allah sanoi viimeisestä heistä Muhammedista (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ” Siunattu olkoon Hän, joka ylhäältä on lähettänyt Koraanin palvelijallensa, jotta hän voisi varoittaa kansoja.” (25:1) Hän sanoi joistakin muista lähettiläistä ” Muistakaa myös palvelijoitamme Aabrahamia, Iisakkia ja Jaakobia, miehiä, joilla oli voimaa ja viisautta”. (38:45) ” ja muistele palvelijaamme Daavidia, jolle me annoimme voimaa ja joka oli katuvainen.” (38:17) ” Daavidille annoimme Salomon, josta tuli altis palvelijamme. Hän totisesti kääntyi kaikessa Meidän puoleemme”. (38:30)
Allah sanoi Jeesuksesta Marjan pojasta: ” Hän oli vain palvelija, jolle Me osoitimme armoamme ja jonka Me asetimme esikuvaksi Israelin lapsille”. (43:59)
Me uskomme, että Allah päätti kaikki ilmoitukset Muhammedille (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ilmoittamaansa ilmoitukseen koko ihmiskunnalle, koska Allah sanoo ”Sano oi ihmiset olen totisesti Jumalan lähettiläs teille kaikille, taivaassa ja maan päällä; Hänen, jonka on valta taivaassa ja maan päällä; ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Hän antaa elämän ja kuoleman. Uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä, lukutaidottomaan profeettaan, joka uskoo Jumalaan ja Hänen sanoihinsa, ja seuratkaa Häntä, jotta tulisitte oikealle tielle.” (7:158)

ISLAM ON UNIVERSAALI JA LOPULLINEN ILMOITUS

Me uskomme, että Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) Sharia (laki) on Islamin uskonto, minkä Allah on valinnut Hänen palvelijoilleen. Hän ei hyväksy keneltäkään mitään muuta uskontoa, koska Allah Ylistetty olkoon Hän, sanoi ”Oikea uskonto Jumalan edessä on Islam.” (3:19) ja Hän sanoi myös ” Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islamin teidän uskonnoksenne”. (5:3) ja ” Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon. (3:85)
Meidän mielipiteemme on, että kuka tahansa muslimi joka väittää, että jokin muu kuin Islam olisi hyväksyttävä tämän päivän uskonnoista, niin kuin Juutalaisuus, Kristinusko jne., on epäuskova. Häntä tulisi kehottaa katumaan, jos hän ei kadu, hän on lähtenyt ulos Islamista.
Meidän mielipiteemme on myös, että kuka kieltää Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) universaalin sanoman on kieltänyt kaikkien lähettiläiden sanomat. Vaikka hän väittäisikin uskovansa ja seuraavansa hänen lähettilästä. Allah ylistetty olkoon hän, sanoi: ” Nooan kansa kielsivät lähettiläät”. (26:105) Allah piti heidän kieltäneen kaikki lähettiläät vaikka Nooaa ennen, ei ollut tullut lähettiläitä. Tämä tulee selväksi myös seuraavassa jakeessa. ”Ne, jotka kieltävät Jumalan ja hänen profeettansa ja tekevät eron Jumalan lähettämien profeettojen välillä sanoen: Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä ja koettavat löytää keskitien, ne ovat todella uskottomia, ja uskottomille Me olemme valmistaneet häpeällisen rangaistuksen.” (4:150-1)
Me uskomme, että ei tule enää profeettaa Muhammedin Allahin lähettilään (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) jälkeen. Kuka väittää profetiaa hänen jälkeensä tai uskoo johonkin joka niin väittää on epäuskova, koska hän kieltää Allahin, Hänen lähettilään, ja muslimien yksimielisyyden.

OIKEIN JOHDATETUT KHALIFIT

Me uskomme, että Profeetalla (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) oli oikeinjohdatetut seuraajat, jotka kantoivat hänen sunnaansa (perimätietoa ja elämäntapaa), levittäen tietoa, kutsuen Islamiin ja hoitaen muslimien asioita. Me uskomme, että parhaita ja oikeutetuimmat heistä Khalifeiksi olivat: Abu Bakar as- Siddiq, sitten Umar Ibn Al Khattab, sitten Uthman Ibn Affan, sitten Ali Ibn Abi Talib. (olkoon Allah tyytyväinen heihin kaikkiin) Heidän valitsemisensa Khalifiksi oli heidän hyveittensä perusteella. Allah olkoon Hän ylistetty. Hän joka omaa äärettömän viisauden, ei osoittaisi parhaan ihmissukupolven johtajuutta Khalifille, joka ei olisi heistä kaikista parhain, ja myös oppinen heistä.
Me uskomme, että alimpana näistä oikeinjohdatetuista seuralaisista voi olla ylin jossakin eri hyveissä, kuin he jotka ovat häntä parempia toisissa hyveissä. Mutta hän joka on ylimpänä heistä, ei ansaitse ehdotonta paremmuutta, koska asiat jotka muodostavat paremmuuden ovat monipuoliset ja lukuisat.
Me uskomme, että muslimi umma (muslimi yhteisö) on paras kansakunnista. Allah arvokas ja ylistetty, on siunannut sitä, koska hän sanoi, ” Te olette paras kansakunta, mikä on muodostunut ihmisten keskuuteen. Te määräätte ihmisille oikeat elämäntavat, estätte heitä pahuudesta ja uskotte Jumalaan”. (3:110)

PROFEETAN KUMPPANIT

Me uskomme, että parhaat muslimi ummasta ovat Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) seuralaiset sitten heidän seuralaiset ja sitten ne jotka seurasivat heitä.
Me myös uskomme, että ryhmä muslimi ummasta tulee aina pysymään voittoisana oikealla tiellä, vahingoittumattomina niistä jotka moittivat tai vastustavat heitä tuomionpäivään asti.
Me uskomme, että kiista mikä tapahtui Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) seuralaisten välillä, oli vilpitön tulkinta kiista minkä he yrittivät ratkaista. Kuka tahansa heistä oli oikeassa, tullaan palkitsemaan kahdesti, ja kuka heistä oli väärässä, tullaan palkitsemaan kerran ja hänen virheensä tullaan antamaan anteeksi.
Meidän mielipiteemme on, että meidän tulisi lopettaa heidän virheistään puhuminen ja sen sijaan meidän tulisi kertoa heistä vain kauniita ylistyksen sanoja. Meidän tulisi puhdistaa sydämemme vihan pidosta ja ilkeydestä kaikkia heitä kohtaan, koska Allah sanoi heistä, ” He eivät ole saman veroisia teistä jotka uhrasivat omaisuutensa ja taistelivat ennen Mekan valtaamista. He ovat korkeammalla tasolla, kuin ne jotka taistelivat jälkeenpäin, mutta kaikille Allah on luvannut mahtavan palkinnon.” (57:10) Allah sanoi meistä,” Ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sanovat: Herra, anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat olleet ennen meitä uskossa, äläkä salli meidän tuntea kaunaa sydämissämme niitä kohtaan, jotka uskovat. Herra, Sinä olet totisesti lempeä, armollinen.” (59:10)

5. VIIDES LUKU

USKO TUOMIONPÄIVÄÄN

Me uskomme viimeiseen päivään, mikä on tuomion päivä, milloin ihmiset herätetään haudoistaan uudestaan henkiin, jäämään elämään nautintojen asumuksiin tai ankaran rangaistuksen asumuksiin.

USKO UUDELLEEN HENKIIN HERÄÄMISEEN

Me uskomme henkiin herättämiseen, milloin Allah herättää henkiin kaikki kuolleet kun Israafil puhaltaa pasuunaan toisen kerran. ”Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.” (39:68) Ihmiset nousevat haudoistaan, vastaten maailmojen Herran kutsuun. He tulevat olemaan paljain jaloin, alasti ja ympärileikkaamattomina, ”Sinä päivänä Me käärimme taivaan kokoon, kuten kirjoitukset kääröksi kootaan. Samoin kuin Me alussa loimme oliot, niin saatamme ne takaisin sinne, mistä ovat tulleet. Tämä on Meitä velvoittava lupaus.Totisesti, näin tulemme tekemään.” (21:104)

USKO TEKOJEN LUETTELOIHIN JA VAAKAAN

Me uskomme tekojen luetteloihin, jotka tullaan antamaan ihmisille heidän oikeaan käteensä tai heidän vasempaan käteensä selän taakse. ” Kenelle kirja annetaan oikeaan käteen, hänen tilintekonsa on oleva helppo, ja hän palaa omiensa luo iloiten, mutta toisin on sen, jolle kirja annetaan hänen selkänsä taakse, hän pyytää itselleen tuhoa, mutta hänen on astuttava helvetin tuleen”. (84:7-12)
”Jokaisen ihmisen kohtalon Me olemme kiinnittäneet hänen niskaansa, ja ylösnousemuksen päivänä Me tuomme hänen eteensä kirjan, jonka hän huomaa avatuksi. Hänelle lausutaan, lue omaa kirjaasi. Tänä päivänä olet itse itsellesi riittävä tilintekijä”. (17:13-14) Me uskomme, että tuomionpäivänä tekojemme vaa´at tuodaan esiin ja kenellekään ei tulla tekemään vääryyttä. ”Silloin se, joka on tehnyt hyvää hiukkasenkin verran, on sen näkevä, ja se, joka on tehnyt pahaa hiukkasenkin verran, saa sen havaita”. (99:7-8) ”Sen vuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa’assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mutta joiden ansiot painavat vähän, he ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sielunsa. Helvetissä he saavat asua. Tuli on siellä kärventävä heidän kasvonsa ja pahasti turmeleva heidät.” Se, joka tekee hyvän työn, saa kymmenkertaisesti takaisin. Ja se, joka tekee pahan teon, palkitaan ainoastaan sen mukaan, heidän kärsimättänsä mitään vääryyttä”. (6:106)

PROFEETTOJEN PUOLESTA PUHUMINEN

Me uskomme profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) puolesta puheeseen. Hän tulee anomaan tuomionpäivänä Allahilta Hänen lupansa jälkeen armoa koko ihmiskunnalle, kun ihmiset kärsivät huolista ja vaikeuksista mitä he eivät voi kestää. He menevät Aatamin luokse pyytämään apua, sitten Nooan, sitten Aabrahamin, sitten Mooseksen, sitten Jeesuksen ja viimein Profeetta Muhammedin luokse. (olkoon rauha heidän kaikkien yllään) Me uskomme, että niiden uskovien puolesta tullaan puhumaan, jotka tullaan ottamaan pois helvetistä. Tämä sovittelu tullaan suomaan Profeetta Muhammedille, (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ja muille profeetoille, (olkoon rauha heidän yllä) uskoville ja enkeleille.
Me uskomme myös, että Allah tulee pelastamaan Helvetistä joitakin uskovista ilman kenenkään puolesta puhumista, paitsi kun vain Hänen armonsa ja laupeutensa.

PROFEETAN LAMPI (Al- Kauwthar)

Me uskomme Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) lampeen, veteen mikä on valkoisempaa kuin maito ja makeampaa kuin hunaja ja paremman tuoksuista kuin myski. Sen pituus ja leveys on kuukausien matkan pituinen. Sen kupit ovat kuin tähtiä kauneudessaan ja paljoudessaan. Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) uskovaiset seuraajat tulevat juomaan tästä mahtavasta vedestä, jonka jälkeen he eivät koskaan tule janoisiksi.

SILTA

Me uskomme helvetin tulen yli asetettuun siltaan. (sirat) Ihmiset tulevat ylittämään sen riippuen heidän teoistaan: ensimmäinen niin nopeasti kuin salama, sitten yhtä nopeasti kuin tuuli, sitten kuin lintu, sitten kuin juokseva mies. Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) tulee seisomaan sillalla sanoen: Herra, pelasta, pelasta! Joidenkin ihmisten teot jäävät vähäisiksi. Jotkut heistä etenevät ryömien. Molemmilla puolilla siltaa on koukkuja jotka on valmiina ottamaan kiinni kenet Allah tahtoo. Jotkut pelastuvat mustelmilla, jotkut tullaan repimään tuleen. (Bukhari&Muslim)
Me uskomme kaikkeen mitä on mainittu Koraanissa ja Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa koskien tuomionpäivää ja sen kauheuksia, Allah pelastakoon meidät niiltä.
Me uskomme Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) suurimpaan puolesta puhumiseen paratiisin ihmisille, jotka tulevat pääsemään paratiisiin. Tämä puolesta puhuminen on rajoitettu varta vasten vain Profeetta Muhammedille. (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään)

USKO PARATIISIIN JA HELVETTIIN

Me uskomme paratiisiin ja helvettiin. Paratiisi on nautintojen asuinsija, minkä Allah on valmistanut uskoville.Yksikään silmä ei ole nähnyt, yksikään korva ei koskaan ole kuullut ja yksikään ihminen ei koskaan ole ajatellut siunauksia mitä he saavat siellä kokea ja nauttia. ”Mutta yksikään sielu ei tiedä, mitä heille on tallessa sellaista, mikä on kirkastava heidän silmänsä, palkkana siitä, mitä he ovat tehneet”. (32:17) Helvetti on rangaistuksen asuinsija, jonka Allah on valmistanut uskottomille ja pahan tekijöille. Kidutusta ja kauhua mitä siellä on, ei voi kuvitella. ”Totisesti, väärämielisiä varten Me olemme valmistaneet tulen, joka aitauksena heidät ympäröi. Ja jos he rukoilevat apua, niin he avukseen saavat vettä, joka on kuin sulaa vaskea ja polttaa heidän kasvonsa. Kauhea on heidän juomansa ja surkea heidän leposijansa”. (18:29)

Sekä paratiisi ja helvetti ovat jo olemassa ja ne eivät koskaan tuhoudu. ”Ken ikinä uskoo Jumalaan ja tekee hyvää, sille Hän avaa pääsyn puutarhoihin, joissa purot virtaavat, ja sallii hänen asua niissä ikuisesti. Jumala on todella valmistanut hänelle ihanan osan”. (65:11) ”Totisesti Jumala on kironnut uskottomat ja valmistanut heille polttavan tulen, jossa heidän tuskansa kestävät eivätkä he löydä ketään suojelijaa eivätkä auttajaa. Sinä päivänä, jolloin heidän kasvonsa painetaan tuleen, he voihkivat, voi, jospa olisimme totelleet Jumalaa ja sananjulistajaa”. (33:64-6) Me vahvistamme paratiisin kuuluvan niille, joille se on luvattu Koraanissa tai Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa. Heidän joukossaan on, joille on luvattu paratiisi ja joiden nimet ovat mainittuja: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ja muut seuralaisista, jotka Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) erikseen mainitsi. (Bukhari & Muslim)

Samoin me vahvistamme, Koraanin ja Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedon mukaan ketkä menevät helvettiin. Heidän joukostaan joiden nimet ovat mainittuja: Abu Lahab, Amr Ibn Luhai Al Khuza´i ja muut islamin viholliset. (Bukhari ja Muslim) Vahvistus sille ketkä joutuvat helvettiin koskee jokaista epäuskovaa, moni jumalaista ja tekopyhää.

USKO HAUDAN ELÄMÄÄN

Me uskomme haudan koettelemukseen, kun kuolleelta kysytään hänen Herrastaan, hänen uskonnostaan ja hänen profeetastaan. ”Jumala vahvistaa uskovaisia väkevällä sanalla sekä tämän maailman elämässä että tulevassa. Ja Jumala antaa väärämielisten joutua kadotukseen, sillä Jumala tekee tahtonsa mukaan”. (14:27) Uskova tulee sanomaan. ”Allah on Herrani, Islam on minun uskontoni ja Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen kanssaan) on Profeettani”. Epäuskova tai tekopyhä tulee sanomaan ”En minä tiedä, Kuulin ihmisten sanovan jotakin ja sanoin niin kuin he sanoivat”. Me uskomme, että uskovien osa haudassa on helppo ja mieluisa. ”Heidän joiden sielut enkelit vievät puhtauden tilassa, heille sanotaan ”rauha olkoon teille” astukaa puutarhaan palkinnoksi siitä, mitä olette tehneet.” (16:32) Me uskomme haudan rangaistukseen palkkana epäuskoville rajojen rikkojille”. ”Jospa voisit nähdä väärintekijät heidän ollessaan kuolemantuskissa ja enkelien ojentaessa kätensä sanoen, luovuttakaa henkenne. Tänä päivänä saatte häpeällisen rangaistuksen siitä, mitä valheellisesti ja perättömästi olette Jumalasta puhuneet ja ylpeinä ylenkatsoneet Hänen tunnusmerkkinsä”. (6:93) Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedosta löytyy lukuisia ja hyvin tunnettuja perimätietoja (haditheja) tästä aiheesta. Muslimin tulee uskoa kaikkiin näkymättömiin asioihin mitä on mainittu koraanissa ja profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) perimätiedossa. Hänen ei tulisi pitää näkymätöntä ristiriitaisena, verrattuna hänen maalliseen näkökykyynsä ja ymmärrykseensä, koska tuonpuoleisen asioita ei voi verrata tämän maailman kanssa. Näiden kahden välinen ero on valtava. Allah on avun lähde.

6. KUUDES LUKU

USKO KOHTALOON (Jumalalliseen ennelta määräämiseen)
Me uskomme kohtaloon, jonka Allah on säätänyt ja määrännyt kaikille eläville olennoille, Hänen ennalta tietonsa mukaan ja sen mikä on Hänen viisautensa mukaista, olipa se hyvää tai pahaa.

KOHTALON TASOT

Kohtaloon uskossa on neljä tasoa:
Ensimmäinen taso on Tieto: Me uskomme, että Allah olkoon Hän ylistetty tietää kaiken. Hän tiesi mitä tapahtui, mitä tulee tapahtumaan ja miten tulee tapahtumaan. Hänen tietonsa on rajaton. Hänen ei tarvitse hankki uutta tietoa, eikä hän unohda mitä Hän tietää.
Toinen taso on Kirjaaminen: Me uskomme, että Allah on kirjannut turvassa oleviin tauluihin (al-Lauwh al-Mahfudh) mitä tahansa tulee tapahtumaan tuomionpäivään saakka. ”Etkö tiedä, että Jumala tuntee kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä? Totisesti, tämä on Kirjassa. Totisesti, tämä on helppoa Jumalalle”. (22:70)
Kolmas taso on Hänen Tahtonsa: Me uskomme, että Allah tahtoi kaiken mitä on taivaassa ja maanpäällä. Mitään ei tapahdu ilman Hänen tahtoaan, mitä vaan Hän tahtoo, tulee tapahtumaan ja mitä tahansa Hän ei tahdo tapahtuvan, ei tule tapahtumaan.
Neljäs taso on Hänen luomakuntansa: Me uskomme, että Jumala on luonut kaiken ja pitää kaiken vallassaan. Hänen ovat taivaiden ja maan aarteet”. (39:62-3) Neljänteen tasoon kuuluu mitä tahansa Allah tekee ja mitä tahansa Hänen luotunsa tekevät. Kaikki mitä ihmiset tekevät, sanovat, tai laiminlyövät ovat Allahin tiedossa ja Hän on kirjannut ne, Hän on tahtonut sitä ja Hän on myös saattanut ne tapahtumaan. ”jokainen teistä, joka tahtoo pysytellä oikealla tiellä. Mutta ette te itse tahdo, ellei Jumala, maailmojen Herra, sitä tahdo.” (81:28-9) ” ja jos Jumala olisi tahtonut, eivät he olisi taistelleet toisiansa vastaan, mutta Jumala tekee, mitä haluaa”. (2:253) ” jos Jumala olisi tahtonut, eivät he olisi saattaneet tehdä niin. Jätä heidät väärien keksintöjensä kassa”. (6:137) ” Jumalahan on luonut teidät ja teidän tekonne”. (37:96)

IHMISEN VAPAA VALINTA

Me uskomme, vaikka Allah on antanut ihmiselle voimaa ja vapaan tahdon, minkä mukaan hän tekee asioita. Todisteet, että ihmisen teot ovat hänen oman tahtonsa alaisia:
Ensimmäinen, Allahin sanat, ” joten lähestykää peltojanne (vaimojanne) milloin ja miten tahdotte”. (2:223) ”Jos he olisivat halunneet lähteä sotaretkelle, he olisivat varmasti ryhtyneet varusteluihin”. (9:46)
Toinen, Allah ohjaa ihmistä tekemään tai kieltää olla tekemättä. Jos ihmisellä ei olisi vapaata tahtoa, niin ei Allah pyytäisi meitä tekemään mihin meillä ei ole kykyä. Tämä väitös on kumottu Allahin viisaudessa. Hänen armo ja Hänen totuudenmukainen sanansa tässä jakeessa ” Jumala ei ketään rasita yli voimien”. (2:286)
Kolmas, Hänen ylistäen heidän hyveellisiä tekojaan ja syyttäen pahantekijöitä heidän teoistaan ja palkiten heidät jokaisen sen mukaan mitä he ansaitsevat. Jos teot eivät olisi tehty jokaisen omasta tahdosta, silloin heidän ylistäminen olisi vitsi ja ihmisten rankaiseminen olisi vääryyttä ja Allah on tietenkin vapaa vitsailusta ja vääryydestä.
Neljäs, Allah on lähettänyt lähettiläät ”jotka toivat ihmisille ilosanoman ja varoittivat, jottei ihmisillä heidän lähettämisensä jälkeen olisi mitään veruketta Jumalaa vastaan”. (4:165) Jos henkilön teot ei olisi tehty hänen vapaasta tahdosta, hänen kieltämistänsä ei voisi mitätöidä lähettämällä lähettiläitä.
Viides, jokainen teon tekijä tuntee, että hän tekee tai ei tee mitään tekoa pakosta. Hän seisoo ja hän istuu, tulee sisään ja menee ulos, matkustaa ja pysyy aloillaan hänen omasta tahdostaan tuntematta kenenkään pakottavan häntä tekemään näitä tekoja. Todellisuudessa hän voi selvästi erottaa kun hän tekee jotakin omasta tahdostaan ja kun joku pakottaa hänet tekemään tekoja. Islamin laki myös erottaa nämä asiat viisaasti toisistaan. Se ei rankaise väärintekijää teosta, jonka tämä on joutunut tekemään pakon alaisena.

KOHTALO EI OLE TEKOSYY SYNNINTEKIJÖILLE

Me uskomme, että synnintekijöillä ei ole tekosyytä Allahin jumalallisessa ennalta määräämisessä, koska hän tekee synnin hänen omasta tahdostaan, tietämättä mitä Allah on säätänyt tapahtuvan hänelle. Kukaan ei tiedä Allahin määräystä ennen kun se tulee tapahtumaan. ”yksikään sielu ei aavista, mitä hänen on huomenna koettava”. (31:34) Miten silloin voi muka esittää tekosyyn mikä ei ole henkilön tiedossa samalla kun hän tekee hänen rikoksensa. Allah tuo tyhjäksi tämän tyyppiset väitökset Hänen sanansa: ” Ne, jotka asettavat muita Jumalan rinnalle, sanovat, jos Jumala olisi tahtonut, emme olisi asettaneet muita Hänen vertaisikseen, eivätkä meidän isämmekään, emmekä olisi mitään kieltoja asettaneet. Samoin teeskentelivät ne, jotka ennen heitä elivät, kunnes he saivat maistaa ankaruuttamme. Sano, onko teillä mitään todisteita meille annettavaksi? Te seuraatte vain olettamustanne, ja valehtelette”. (6:148) Me sanomme syntisille jotka käyttävät jumalallista ennalta määräämistä tekosyynä: Miksi, ette tehneet tottelevaisuuden tekoja pöyhkeillen siitä, että Allah on ennalta määrännyt ne teille, sen jälkeen kun synnin ja hurskauden välillä ei ole eroa ennen kun ne tapahtuivat teille? Siksi Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kertoi hänen kumppaneilleen, että ”jokaisen paikka paratiisissa tai helvetissä on jo kirjoitettu, ja he sanoivat pitäisikö meidän turvata tähän ja lopettaa hyvien tekojen tekeminen? ”Hän sanoi: ei”, tehkää hyvää, ja jokainen tullaan ohjaamaan siihen, mihin hänet on luotu”. (Bukhari ja Muslim)
Me voimme sanoa syntiselle joka yrittää sanoa tekosyyksi kohtalon: Oletetaan, että haluat matkustaa Mekkaan. On kaksi tietä mitkä vievät sinne. Totuudenmukainen henkilö kertoo sinulle, että ensimmäinen näistä teistä on vaarallinen ja vaikea kulkunen, ja toinen on helppo kulkunen ja turvallinen. Sinä tulet valitsemaan teistä jälkimmäisen. Et tule valitsemaan ensimmäistä tietä ja että samalla sanoisit, että se oli sinulle määrätty kohtalo. Jos tekisit niin, ihmiset pitäisivät sinua hulluna.
Me voimme myös sanoa hänelle: Jos sinulle tarjotaan kahta työtä, toisessa niistä on korkeampi palkka. Tulisit varmasti ottamaan sen työn missä on korkeampi palkka. Miten ihmeessä sitten valitsisit sen mikä on alhaisempi tuonpuoleisessa ja käyttäisit ennalta määräämistä tekosyynä?
Me voimme jatkaa sanomalla hänelle: Me näemme että olet sairastunut sairauteen, sinä olet hakenut apua kaikilta psykologeilta, etsien hoitokeinoa ja olet valmis kestämään mitä tahansa kivuliaita leikkaus toimenpiteitä ja kitkeriä lääkkeitä. Miksi et voi tehdä samaa kun sinun sydämesi on henkisesti sairas synnistä?

PAHUUS EI OLE ALLAHIN OMINAISUUKSISTA

Me uskomme, että pahuutta ei tule pitää Allahin ominaisuutena, koska Hän on täydellinen ja viisas. Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoi ”ja pahuus ei ole sinun ominaisuutesi”. (Muslim) Siksi Allahin kohtalossa ei ole pahuutta ollenkaan, koska Hänen kohtaloiden määrääminen perustuu Hänen armeliaisuuteensa ja viisauteensa. Pahuus voi olla kuitenkin tulos hänen ennalta määräämiseensä, koska Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoi pyyntörukouksessaan jonka hän opetti Hassanille: ” ja suojele meitä pahalta jonka olet määrännyt” (Tirmithi & Muut) Tässä Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) antoi ominaisuuden sille mitä Hän on säätänyt. Tästä huolimatta pahuus mitä Hän on säätänyt, ei ole puhdasta pahuutta. Se on pikemminkin pahuutta vain eräässä suhteessa, hyvää toisessa suhteessa tai se on pahaa yhdessä asiassa ja hyvää toisessa. Näin ollen, katastrofit maassa kuten, kuivuus, sairaudet, köyhyys ja pelko ovat pahoja, mutta ne ovat hyviä toisessa suhteessa. Allah, olkoon Hän ylistetty, sanoo: ”Turmiota tapahtuu maalla ja merellä ihmisten kättentyönä, jotta Hän voisi antaa ihmisten maistaa tekojensa seurauksia, niin että, he tekisivät kääntymyksen (pois pahasta)”. (30:40) Varkaan käden katkaiseminen tai aviorikkojan kivitys ovat pahoja asioita varkaalle ja aviorikkojalle, mutta toisaalta ne ovat hyviä asioita, koska ne ovat puhdistus heille, jotta tämän elämän rangaistus hyvittäisi teot, ja ettei tuonpuoleisenrangaistus tulisi heidän osaksi. Se on myös hyvä toisessa suhteessa. Näiden rangaistusten käyttö suojelee omaisuutta, kunniaa ja perhesuhteita.

7. SEITSEMÄS LUKU

USKON HEDELMÄT

Tämä ylevä usko mikä sisältää nämä mahtavat periaatteet, kantavat lukuisia ja hyödyllisiä hedelmiä kenelle tahansa joka uskoo niihin.

HYVEITÄ USKOSTA ALLAHIIN

Usko Allahiin. Hänen nimiinsä ja ominaisuuksiinsa ansaitsee Allahin rakkauden ja Hänen ylistämisensä tätä henkilöä kohtaan. Joka on tulos kun henkilö on pitänyt kiinni Allahin ohjeista ja kun hän on totellut Hänen kieltojaan mikä on tapa saavuttaa äärimmäinen onnellisuus tässä elämässä ja tuonpuoleisessa, sekä henkilökohtaisella tasolla, että yhteiskunnallisella tasolla. ”Ketä tahansa tekee hyvää, olkoon hän mies tai nainen, kun hän samalla on uskovainen, hänen Me totisesti annamme viettää onnellista elämää, ja sellaisille Me maksamme palkan parhaasta, mitä ovat tehneet”. (16:97)

HYVEITÄ USKOSTA ENKELEIHIN

Ensimmäinen, kunnioitus Allahin arvokkuutta kohtaan, Hänen mahtavuuttaan, ja Hänen ylivaltaansa kohtaan.

Toinen kiitollisuus Allahia kohtaan, koska Hän asettaa joitakin enkeleitä tehtävään Hänen palvelijoilleen, tallentaen heidän tekonsa ja muihin tehtäviin jotka hyödyttävät heitä.

Kolmas, rakkaus ja ihailu enkeleitä kohtaan koska mitä he tekevät, palvoen Allahia parhaalla mahdollisella tavalla ja rukoillen uskovien puolesta.

HYVEITÄ USKOSTA KIRJOIHIN

Ensimmäinen, arvostus Allahin armoa ja ihmisten huolenpitoa kohtaan, kun Hän lähetti kirjan jokaiselle kansalle heidän johdatuksekseen.

Toinen, arvostus Allahin viisautta kohtaan, koska Hän ilmoitti näissä kirjoissa jokaiselle kansalle mikä sopi heille. Ylevä Koraani on viimeinen näistä kirjoista ja se on sopiva kaikille ihmisille kaikkina aikoina tuomionpäivään asti.

Kolmas, osaamme olla kiitollisia Allahin armoa kohtaan kun Hän ilmoitti nämä kirjat.

HYVEITÄ USKOSTA LÄHETTILÄISIIN

Ensimmäinen, arvostus Allahin armoa ja huolenpitoa Hänen ihmisiään kohtaan, kun Hän lähetti heille nämä mahtavat Lähettiläät johdattamaan heitä oikealle tielle.

Toinen, kiittää Allahia tästä mahtavasta suosiosta.

Kolmas, rakkaus ja arvostus Profeettoja kohtaan ja heidän ylistäminen minkä he ansaitsevat, koska he ovat Allahin lähettiläitä ja Hänen valintansa Hänen ihmisten joukosta. He palvoivat Allahia heidän parhaansa mukaan, välittivät Hänen viestinsä koko ihmiskunnalle, antoivat vilpittömiä neuvoja heille, kestivät koetukset kärsivällisesti mitä tahansa koetuksia he kohtasivat.

HYVEET USKOSTA TUOMIONPÄIVÄÄN

Ensimmäinen, pyrkimys tottelemaan Allahia ja saamaan palkinto siitä päivästä ja välttää tottelemattomuutta Häntä kohtaan peläten Hänen rangaistustaan.
Toinen, lohtu uskoville mitä tahansa nautintoja he menettävät tässä elämässä ja mitä siunauksia ja palkintoja he toivovat saavuttavansa tuonpuoleisessa.

HYVEET USKOSTA ENNALTA MÄÄRÄÄMISEEN

Ensimmäinen, luottamus Allahiin aikoessaan tehdä mitä vaan tekoja, koska syyt ja seuraukset ovat kiinni Allahin ennalta määräämisestä. Toinen, saavuttaa mielenrauha ja autuus. Kun henkilö tietää, että kaikki on kiinni Allahin ennalta määräämisestä, ja että epäonni olisi tapahtunut hänelle joka tapauksessa, hänen sielunsa saa helpotuksen ja hänen sydämensä tulee olemaan tyytyväinen Allahin ennalta määräämiseen. Kellään ei ole mukavampaa elämää, huolista vapaata sielua, ja vahvaa itsevarmuutta, kuin sillä joka uskoo kohtaloon.

Kolmas, vapaus ylpeydestä, kun henkilö on saavuttanut tavoitteensa, koska tämä on Allahin siunaus jonka hän määräsi tapahtumaan hyväksi ja menestykseksi. Henkilön tulisi kiittää Allahia siitä ja poistaa itsestään ylpeys.

Neljäs, vapaus huolista ja masennukselta, kun tapahtuu epäonnistuminen, onnettomuus, koska se on Allahin määräämä kohtalo ja Hänen hallussaan on taivaat ja maat. Koska sen piti tapahtua joka tapauksessa, henkilön tulisi olla kärsivällinen ja toivoa kärsivällisyydestään palkintoa Allahilta.
Allah viittaa näihin asioihin seuraavissa jakeissa: ”Mitään ei tapahdu maailmassa eikä teissä itsessänne, jota ei ole merkitty pyhään kirjaan, ennen kuin Me annamme sen tulla ilmi. Tämä on totisesti helppoa Jumalalle. Älkää siis, murehtiko sitä, mitä olette menettäneet, älkääkä myöskään kerskuko sen perusteella, mitä Hän on teille antanut, sillä Jumala ei rakasta röyhkeätä ja kerskailevaa ihmistä”. (57:22-3)
Me rukoilemme Allahia joka on ylistetty, palkitsemaan meidät tästä uskosta, ymmärtämään ja huomaamaan sen tuomat hedelmät, lisäämään meidän siunauksia, pitämään meidät oikealla tiellä jolle Hän on meidät johdattanut, ja asettamaan siunauksensa meille, Hän on totisesti Antaja. Ylistys ja kiitos olkoot Allahille maailmojen Herralle, olkoon rauha ja siunaukset Profeetta Muhammedin yllä, hänen perheensä yllä, hänen seuralaistensa yllä, ja heidän jotka seuraavat heitä totuudessa.