• info@helsinginmuslimit.fi

Miesten asiat

Miesten asiat

 

Määräys koskien parran kasvattamista ja viiksien lyhentämistä

 

 


 

 

 

Määräys koskien parran kasvattamista ja viiksien lyhentämistä

 

Parran kasvattamisen ja viiksien lyhentämisen määräys

Profeetta (saws) määräsi miehiä antamaan partansa kasvaa, ja kielsi heitä lyhentämästä sitä. Joten sen kasvattaminen on waajib (pakollinen) ja sen pois ajaminen on haraam ja isoista synneistä.

Profeetta saws sanoi: ”Antakaa parran kasvaa ja trimmatkaa viikset.” (Bukhaari, 5442)

Ibn ’Umar kertoi että Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Olkaa erilaisia kuin mushrikuun: antakaa partojenne kasvaa ja trimmatkaa viiksenne.” (Bukhaari, 5442; Muslim, 382, Ahmad sekä muita)

Abu Hurayrah kertoi Profeetan (saws) sanoneen: ”Leikatkaa (trimmatkaa) viiksenne ja antakaa partojenne kasvaa. Olkaa erilaisia kuin tulenpalvojat.” (Muslim, Ahmad)

At-Tirmidhi kertoi Profeetalta että hän (saws) sanoi ”Hän ei ole (yksi) meistä, joka matkii muita kuin meitä. Älkää matkiko juutalaisia ja kristittyjä.” Ja Ahmadin kertoman hadiithin mukaan ” Joka matkii joitain ihmisiä, hän on yksi heistä.”

’Aa’ishah kerto että Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Kymmenen asiaa ovat fitrasta: ”Viiksien leikkaaminen (trimmaaminen), parran kasvattaminen, hampaiden puhdistaminen siwaakilla, nenän huuhteleminen vedellä, kynsien leikkaaminen, sormien välistä peseminen, kainalo-karvojen leikkaaminen, häpykarvojen ajeleminen sekä alapään peseminen vedellä.” (Ahmad, Muslim sekä neljän Sunanin kirjoittajat)

Imaam Ibn ’Abd Al-Barr sanoi kirjassaan At-Tamhiid: ”Parran ajaminen on kiellettyä, ja ketkään eivät tee sitä paitsi naiselliset miehet .”

Al-’Allaamah Ibn Muflih kertoi Ibn Hazmin sanoneen että siitä on ijmaa’ (oppineiden yhtämielisyys), että on pakollinen velvollisuus (fard) trimmata viikset ja antaa parran kasvaa . Al-Furuu’ (1/130)

Ja Profeetta (saws) sanoi: ”Joka kääntyy pois sunnastani, hänellä ei ole mitään tekemistä minun kanssani.” (Bukhaari, 4675)

Shaykh ’Abd al-Rahmaan ibn Qaasim sanoi kirjoituksessaan Tahriim Halq Al-Lahyah (Parran ajamisen kielto), s.11, että jotkut oppineet sallivat (alla olevaan Ibn ’Umarin tekoon perustuen) parran leikkaamisen siltä osin, mikä jää nyrkin ulkopuolelle, mutta suurin osa oppineista sanoo että se on vähintäänkin makruuh (vihattua), eikä kyseistä kerrontaa voi käyttää todisteena, sillä se on Ibn ’Umarin ijtihaad, jota vastaan on monia selviä hadiitheja itse Profeetalta (saws):

Al-Bukhaari (5892) kertoi että kun Ibn ’Umar teki hajjin tai ’umran, hänellä oli tapanaan tarttua kiinni parrastaan (nyrkillä) ja trimmata ylimääräiset (ts. nyrkin ulkopuolelle jäävät).

Parran määritelmä sharii’an mukaan
Shaikh Ibn Baaz sanoi:

”Parta on se, mitä kasvaa poskilla ja leuassa, kuten al-Qaamuusin kirjoittaja selitti. On pakollista jättää (ruahaan) poskilla ja leuassa kasvavat karvat, eikä (ole sallittua) ajaa niitä pois tai leikata niitä.” Fataawa Islamiyyah, 2/325

Shaikh Ibn ’Uthaimiin sanoi:

”Parran määritelmä kieli-oppineiden mukaan on kasvoilla, leukaluulla ja poskilla oleva karva, siinä mielessä että kaikki, mikä kasvaa poskilla, leukaluulla ja leuassa on osa partaa.” Fataawa Hammah, s. 36

Viiksien trimmaaminen
Profeetta (saws) sanoi: ”Joka ei poista mitään viiksistä, ei ole yksi meistä.” (al-Tirmidhi, 2685, al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih al-Tirmidhi)

Al-Nawawi sanoi al-Majmuu’:ssa (1/340): ”Mitä tulee viiksien leikkaamiseen (lyhentämiseen), siitä on ijmaa’, että se on sunnah.

Toiset oppineet sanovat, että viiksien pois ajaminen (kokonaan) on sunnah, ja toisten mukaan se on makruuh (vihattua).”

Al-Shawkaani sanoi Nayl al-Awtaarissa (1/148): ”Ihmisten mielipiteet eroavat siinä, kuinka paljon viiksistä voi leikata pois. Monet salafit (oikeamieliset edeltäjät) olivat sitä mieltä, että ne voi poistaa kokonaan ja ajaa pois, johtuen ilmaisujen ”pois ajaminen” ja ”leikkaaminen” ilmeisistä tarkoituksista. Tämä oli kuufien (Abu Haniifan seuraajien) mielipide, sekä toinen Imaam Ahmadilta kerrottu mielipide.

Monet muut olivat sitä mieltä, että ei ole sallittua ajaa tai poistaa niitä kokonaan. Tämä oli Maalikin ja Shaafi’in mielipide, sekä toinen Ahmedilta kerrottu mielipide.

Imam Maalik oli erittäin tiukka viiksien pois ajamisesta ja piti sitä silpomisena, josta henkilöä tulee rangaista. Hän sanoi että niiden pois ajaminen on bid’ah, joka on ilmennyt ihmisten keskuudessa. Tämän kertoivat häneltä mm. An-Nawawi kirjassa Al-Majmuu’ sekä Ibn Al-Qayyim kirjassa Zaad Al-Ma’aad, mutta enemmistö oppineista piti eri näkemystä, sillä heidän mukaansa viiksien pois ajamisessa tai leikkaamisessa ei ole mitään väärää, vaikka he olivat eri mieltä siitä, mikä on parempi.”

Anas ibn Maalik kertoi Profeetalta että hän (saws) ”Asetti meille 40 päivän rajan viiksien lyhentämiseen, kynsien leikkaamiseen, sekä kainalo- ja häpykarvojen poistamiseen. (ts. ne tulee tehdä vähintään 40 päivän välein)” (Bukhaari, 10/284; Muslim, 1/222)