• info@helsinginmuslimit.fi

Koraani

Koraani

Kuuntele Koraania suomenkielisellä tekstityksellä.

Listen to Quran

 

Koraani haastaa ihmiset

Koraani on johdatus ihmisille

Online koraani

How to memorize the Quran (pdf kirja)

Tafsiir- Ibn Kathir, kokonaan 10 osaa (Englanniksi) (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 1 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 2 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 3 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 4 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 5 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 6 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 7 (pdf)

Quran dictionary Arabic-English part 8 (pdf)

Koraani haastaa ihmiset

Kääntänyt:  Dr. Abu Ameenah Bilal Philips artikkelista

HAASTE

Koraani ei ole ainoastaan ainutlaatuinen, siinä miten se on koottu, mutta se on ainutlaatuinen siinä että se on ihme. Sanalla ihme, tarkoitamme yliluonnollista tekoa tai ennenkuulumatonta tapahtumaa mitä ihminen ei  voi ymmärtää. On dokumentoitu, että Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) haastoi Arabit tuottamaan samanlaisen kirjallisen työn samalla kielellisellä tasolla kuin Koraani, mutta he eivät pystyneet siihen vaikka he omasivat hienopuheisuuden ja hienot kirjalliset taidot. Haaste tuottaa Koraanille vertainen teksti esitettiin Arabeille ja ihmiskunnalle kolmessa osassa:

1. Koko Koraani:

Koraanissa, Allah komensi Profeettaa (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) haastamaan koko luomakunta luomaan kirja joka päihittäisi Koraanin.

”Sano: Totisesti, vaikka kaikki ihmiset ja dzinnit yhdessä yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen Koraanin, niin he eivät kykenisi siihen, vaikkapa auttaisivatkin toisiaan. (Koraani 17:88)

2. Kymmenen Suuraa:

Seuraavaksi Allah teki haasteen helpommaksi pyytäen niiltä, jotka kielsivät sen Jumalallisen alkuperän jäljittelemään edes kymmenen suuraa samalla kielen tasolla kuin Koraanin suurat.

” Tai jos he sanovat: Hän on kaiken keksinyt, vastaa heille: Tuokaa sitten kymmenen samanlaista sepittämäänne suuraa ja huutakaa avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, jos olette totuudessa.”(Koraani 11:13)

Viimeinen haaste oli tuottaa edes yksi samankaltainen suura vastaamaan Koraania, lyhin Koraanin suura on, al-Kauthar, joka sisältää vain kolme jaetta.

” jos epäilette sitä, mitä Me ilmoitamme palvelijallemme (Muhammedille), niin aikaansaakaa yksikin tämän kaltainen suura ja kutsukaa Jumalan vertaisia todistajia, jos tahdotte pysyä totuudessa.” (Koraani 2:23)

Nämä haasteet eivät olleet pelkkiä ”tyhjiä puheita” joita kukaan ei osaisi osoittaa vääräksi.
Profeetta Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kutsui monoteismiin idolien (epäjumalanpalvonnan)poistamiseen sen kaikissa muodoissa, ja orjien ja orjuuttajien tasavertaisuuteen. Tämä uhkasi koko Mekan yhteiskunnallista sosio-, egologistalogista rakennetta ja Quraishi heimon asemaa mistä Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) itse oli, sekä Mekkaa joka oli Arabian kaupankäynnin keskus, niin kuin myös sen hengellistä keskusta. He halusivat epätoivoisesti estää Islamin leviämisen. Ja kuitenkin tuhotakseen lslamin kaikkien Profeetan (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) vihollisten tuli saada aikaan vain yksi suura, jota Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ja hänen seuralaiset resitoivat ihmisille. Monet Quraishin puhujat ja runoilijat yrittivät imitoida Koraania, mutta he epäonnistuivat. He yrittivät tarjota Muhammedille (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) valtavia määriä rahaa, kuninkuutta ja kaikkein kauneinta ja jalointa heidän naista vaihtokaupaksi hänen lupauksestaan lopettaa ihmisten kutsuminen Islamiin. Hän vastasi heille resitoimalla heille kolmetoista jaetta suurasta Fussilat, kunnes he pyysivät häntä lopettamaan. Quraishit myös kiduttivat orjiaan ja sukulaisiaan ketkä olivat tulleet muslimeiksi toivoen turhaan heidän palaamista takaisin pakanuuteen. Myöhemmin he järjestivät boikotin Profeettaa (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ja hänen seuralaisiaan vastaan. Banuu Hashim aikoivat näännyttää heidät alistumaan. Mutta lopulta tämäkin juoni epäonnistui. Lopulta he juonivat tappavansa hänet kotiinsa lähettämällä aseistautuneita nuoria miehiä jokaisesta Quraishin glaanista, niin että hänen tappamisensa syyte jakautuisi kaikkien glaanien päälle, niin että Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) klaanin kosto tulisi mahdottomaksi.

Kuitenkin, Allah mahdollisti Profeetta Muhammedin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ja hänen seuralaisten paeta Mekasta ja liittyä uuteen uskovaisten ryhmään jotka olivat palanneet Islamiin Yathribissa. Islam levisi nopeasti Yathribin glaanien keskuudessa, ja jo vuodessa muslimeista tuli enemmistö. Profeetta Muhammedista (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään)tehtiin johtaja ja kaupungin nimi muutettiin Mediinah an Nabee.  Profeetta Muhammedin kaupunki (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään), mikä lyhennettiin Medinaksi. Seuraavien kahdeksan vuoden aikana, Mekan glaanit ja sen naapuri maat tekivät sarjan epäonnistuneita hyökkäyksiä kehittyvää Muslimi valtiota Medinaa vastaan, mikä päättyi kuitenkin Muslimien onnistuneeseen Mekan valloitukseen.

Kaikki tämä verenvuodatus olisi voitu välttää jos vain Quraishit ja heidän liittolaiset olisivat pystyneet tuottamaan pelkästään kolmen rivin runon tai proosaa samankaltaista kuin lyhin Koraanin suura. Vaikka ei voi olla epäilystä että Koraanin teksti tyyliä voisi jäljitellä, sen riimien ja rytmin ihmeitä.

On väitetty, että Koraani ei olisi välttämättä ainutlaatuinen, koska suuret Englantilaiset runoilijat kuten Shakespeare, Chauce, tai mahtavat muut millä tahansa kielellä näyttävät omaavan erityisen ainutlaatuisen tyylin mikä erottaa heidät aikalaisistaan. Kuitenkin jos esimerkiksi, jotkut tämän päivän johtavat runoilijat tekisivät syvän tutkimuksen Shakespearin kirjoituksista ja kirjoittaisivat sonetin Shakespearin tyyliin vanhalla musteella vanhalle paperille, sitten väittäisivät löytäneensä vanhan hävinneen Shakespearin runon, kirjailija maailma todennäköisesti hyväksyisi tämän väitteen vaikkakin tarkan opiskelunkin jälkeen. Jotenka suurimpiakin runoilijoita voisi imitoida, vaikka miten ainutlaatuinen tyyli heillä olisi, juuri niin kuin kuuluisia maalareita on imitoitu. [Itse asiassa jotkut Englantilaiset tiedemiehet pitävät paljon mitä on pidetty Shakespearin kirjoittamana hänen aikalaisen Cristopher Marlowen kirjoittamana.] Koraani, kuitenkin, on kaukana tästä tasosta, vaikka yrityksiä väärentää jakeita on tehty vuosisatoja, kuitenkaan kukaan ei ole onnistunut siinä. Niin kuin mainitsimme aikaisemmin, kannustus imitoida Koraania oli kova Koraanin ilmoituksen aikana kun kielelliset taidot olivat huipussaan kuin minään muuna aikana, kuitenkaan onnistunutta yritystä ei koskaan saavutettu.

 


 

 

Koraani on johdatus ihmisille

 

Kuten ihmiset jotka epäröisivät matkustaa, ilman karttaa tai ohjekirjaa, niin muslimit kantavat mukanaan Koraania, heidän ohjekirjaa, käsikirjaa ja karttaa, vieden heidät turvallisesti tämän elämän läpi tuonpuoleisen menestykseen.
Ihmiset ovat saavuttaneet paljon suuria asioita kuten muinaiset  imperiumit jotka päättyivät tuhoten itse itsensä tautien, väkivallan, sorron ja sodan takia. Niin kuin tänäkin päivänä, ihmiset jotka omaavat korkean teknologian ja kehityksen, tuhoavat itseään perheen sekasorron, epätoivon, masennuksen, itsemurhien, sukupuolitautien, mikä on siveettömyyden seurausta, ja pinnallisen elämäntyylin mikä antaa arvostuksensa kauneudelle ja omaisuudelle ja jättää köyhät ja heikot ja ei kauniit maailman ihmiset vaille mitään arvoa.
Lapsi pornografia, prostituutio, huumeiden käyttö, korruptio, sosiaalinen eriarvoisuus, rahan ja hyödykkeiden monopolisoiminen merkitsee tuhoa kaikille niille jotka eivät ole osana eliitissä niitä muutamia modernissa maailmassa, jotka omistavat pankkeja, monikansallisia yrityksiä ja ne jotka ovat vallassa.
Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että paras aika, mitä on historiassa eletty on  noin 80 vuotta siitä kun Muhammed (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) oli saanut profeetiuden. He päätyivät tähän analysoidessaan turvallisuuteen johtavia tekijöitä, kuten oikeudenmukaisuus, rauha, tasa-arvoisuus ja kehitys. Mikä oli se mikä muutti aavikon paimentolaiset siihen asemaan jotka ansaitsevat tälläisen tittelin? Yksinkertainen vastaus on, että Koraani ilmoituksena oli luontainen vaikutus ihmisen kehoon, mieleen ja sieluun henkilöiden jotka alistuivat  Allahille oikeudelle meiltä tulla palvotuksi ja totelluksi.
Koraani toi ihmisen aseman selväksi Allahin edessä, kanssa ihmisten ja koko luomakunnan edessä. Koraanin johdatuksen avulla, muslimi tuli tietoiseksi mitä henen Luoja odottaa heneltä. He tiesivät ihmisten oikeudet ja eläintenkin ja luonnonkin oikeudet. Muslimi tuli tietoiseksi valtavasta vastuustaan toimia kuten Allahin edusmies tässä elämässä, luomakunnasta huolehtijana. Kun katsoo ympärilleen tänäpäivänä ja huomaa ilman, veden ja maan saastumisen, epäoikeudenmukaisuuden ja sorron mitä tehdään päivittäin joka maailman maassa ja vallan monopolisoitumisen muutamien häikäilemättömien käsissä. Koraani pysyy meillä, siunauksena ja johdatuksen lähteenä. Kuitenkin, jos me jatkamme toimien sitä vastaan, se tulee kääntymään todistajana meitä vastaan päivänä kun koko ihmiskunnan teot ja vääryydet tuodaan julki, kun tulemme kuulemaan avuttomien ja sorrettujen itkun ja tyrannit tullaan tuomaan oikeuden eteen.
Lääke maailman sairauksiin, on meidän käsillä jalon Koraanin moraali, periaatteet ja laki.
Totisesti jos jättäydymme siitä omiin käsiimme, tulemme tuhoamaan kaiken ympärillämme.

Onko se ylpeys mikä estää meitä alistumasta Luojallemme?
Vai onko se typeryytemme?

Poimittu: Islamway.com:ta,  kirjoittanut : Velma Cook, Australia