• info@helsinginmuslimit.fi

Islamin pilarit

Islamin pilarit

1. Uskontunnustus – Shahâdah

Uskontunnustus:

”Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan rasuul Allah.”

”Todistan, että ei ole muuta (palvomisen arvoista) Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed on Hänen lähettiläänsä.”

2. Rukous – Salâh

Viiden päivittäisen rukouksen suorittaminen määrättyinä aikoina.

3. Almuvero – Zakâh

Käyhille maksettava almuvero, joka maksetaan kerran vuodessa ( 2,5 %).

4. Paasto – Saum

Ramadan-kuukauden ajan paastoaminen. Muslimin tulee pidättäytyä syömisestä, juomisesta ja yhdynnästä aamunsarastuksesta auringonlaskuun.

5. Pyhiinvaellus – Hajj.

Pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämassä, jos siihen on varaa.


SHAHÂDAH – muslimin uskontunnustus

”Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan rasuul Allah.”

”Todistan, että ei ole muuta (palvomisen arvoista) Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed on Hänen Lähettiläänsä.”

On havaittu, että monet isalmiin palaavista ihmisistä eivät ole tietoisia ensimmäisen pilarin merkityksestä, joten on tärkeää selventää uskontunnustuksen merkitystä ja tarkoitusta.

Ehdot

Uskontunnustuksen lausuvan henkilön tulisi ymmärtää seitsemän ehtoa.

 

1) Tieto

Tieto uskontunnustuksen merkityksestä ja siitä, mitä siinä hyväksytään ja mitä kielletään. Uskontunnustuksen lausumisesta ei ole hyötyä, jollei ymmärrä sen merkitystä tai vaatimuksia. Kuinka voisi uskoa jollei tiedä mitä uskoa. Uskontunnustus ei ole sitä, että papukaijan lailla toistetaan ulkomaankielisiä sanoja ilman, että ymmärretään mistä on kyse.

2) Varmuus

Uskontunnustusta lausuvan on oltava täysin varma tästä uskosta. Hänellä ei tule olla epäilyksiä sitä kohtaan.

3) Vilpittömyys

Monijumalaisuus ja vilpittömyys ovat siinä mielessä vastakohtia, että muslimi palvoo vilpittömästi vain Luojaansa ja juuri tähän uskontunnustuksessakin viitataan.

4) Totuudenmukaisuus

Tekopyhyys ja totuudenmukaisuus ovat vastakohtia, koska todellisen uskovan keho toteuttaa sen, mitä sydän tahtoo, kun taas tekopyhän sydämessä ei ole sitä, mitä päälle päin näyttää.

5) Rakkaus

Rakkaus ja tyytyväisyys kaikkea sitä kohtaan, mitä tämä lause edellyttää. Tämä on jälleen vastakohta tekopyhyydelle siinä mielessä, että tekopyhä vihaa sydämessään tätä uskoa, vaikkei antaisikaan sen näkyä.

6) Alistuminen ja totteleminen

Uskova antaa tälle uskolle sille kuuluvan oikeuden ja noudattaa vilpittömästi siinä määrättyjä asioita tavoitellen Allahin mielihyvää.

7) Hyväksyminen

Tämä on vastustamisen vastakohta ja se saavutetaan tekemällä ne asiat, jotka Allah on käskenyt ja karttamalla niitä, jotka Hän on kieltänyt.

Tarkemmin

Tarkemmin sanottuna uskontunnustuksessa on kolme pääkohtaa: A, B ja C

A.

Ensimmäinen kohta on, että täytyy sitoutua sopimukseen (lupaukseen) Allahin (Jumalan), taivaiden ja maan Luojan, kaiken olemassa olevan Valtiaan, Majesteettisen Ylhäisen Herran, kanssa neljässä kohdassa (ehdossa):

1. Ehto:

Tunnustus sydämessä, että Allah on kaiken Luoja. Sinun tulisi uskoa vilpittömästi sydämessäsi, että Allah on luonut koko universumin; sen sisältämät tähdet, planeetat, auringon, kuun, taivaat, maan sekä kaiken tunnetun ja tuntemattoman. Hän on Järjestelijä ja Suunnittelija kaikessa. Hän antaa elämän ja määrää kuoleman, ja Hän yksin on Elättäjä ja Turvanantaja. ” Tätä kutsutaan Allahin ykseyden ja Herruuden todistukseksi eli arabiaksi Tawhiid-ar-Rubuubiyyah.

2. Ehto:

Tunnustus sinun sydämessäsi, että kenelläkään muulla kuin Allahilla ei ole oikeutta tulla palvotuksi. Sana ”palvonta” (arabiaksi ’Ibaadah) sisältää suuren määrän tarkoituksia islamilaisessa terminologiassa. Ibaadah on kaikenlainen palvonta, joka on tarkoitettu yksin Jumalalle (ei millekään muulle kuten enkelille, lähettiläälle, profeetta Jeesukselle, Uzairille, Muhammadille, pyhimykselle, idolille, auringolle, kuulle tai muille väärille jumalille.). Rukoile ainoastaan Allahia, turvaudu ainoastaan Häneen, älä pyydä apua keneltäkään muulta (vääriltä jumalilta) kuin Allahilta, älä vanno muun kuin Allahin nimeen, älä uhraa muulle kuin Allahille… jne. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä Allah ja Hänen lähettiläänsä Muhammad (saws) määräävät sinua tekemään Koraanissa ja sunnassa, sinun on tehtävä, ja kaikki mitä Allah ja Hänen lähettiläänsä Muhammed (saws) kieltävät sinua tekemästä, sinun pitää jättää. Tätä kutsutaan ”Allahin palvonnan ykseydeksi”, eli arabiaksi Tawhiid-al-Uluuhiyyah. Se merkitsee sitä, että ihmisen palvonta kohdistuu vain ja ainoastaan Allahille.

3. Ehto:

Tunnustus sinun sydämessäsi että uskot kaikkiin Allahin kauniisiin nimiin ja täydellisiin ominaisuuksiin, joilla Hän on itseään Koraanissa kuvannut, ja profeetta Muhammadin (saws) kuvauksiin Allahista. Sinun tulisi sydämessäsi vilpittömästi uskoa, että kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet ovat täydellisiä ilman, että muutat niiden tarkoituksia, jätät ne huomoimatta tai pidät niitä yhdenvertaisina muiden luotujen ominaisuuksien ja nimien kanssa. Allah on sanonut:

”Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän on kuuleva, näkevä.” (Koraani 42:11 , käännös merkityksestä)

Tämä pyhä jae vahvistaa Allahin ominaisuudet. Jae on todistus siitä, että Hän on kuuleva ja näkevä, ja samalla kieltää sen, että ihminen pitää Hänen näköään ja kuuloaan yhdenvertaisina luotujen kanssa. Hän on sanonut:

”Hänelle, jonka olen omilla käsilläni luonut?” (Koraani 38:75 ,  käännös merkityksestä)

Hän on myös sanonut:

”Jumalan käsi on heidän kättensä yllä.” (Koraani 48:10 , käännös merkityksestä)

Tämä jae vahvistaa sen, että Allahilla on kaksi kättä, mutta  niille ei ole vertaista muualla (ne eivät ole mitenkään verrattavissa muihin käsiin). Allah on myös sanonut:

”Hänelle, Armahtajalle, joka on noussut valtaistuimensa yläpuolelle (tavalla, joka sopii Hänen korkeudelleen).” (Koraani 20:5 , käännös merkityksestä)

Joten Allah todella nousi valtaistuimensa yläpuolelle tavalla, joka sopii Hänen korkeudelleen. Allah on valtaistuimensa yllä seitsemännen taivaan yläpuolella. Profeetan (Saws) aikana elänyt eräs orjatyttö osoitti taivaisiin, kun Allahin lähettiläs (Saws) kysyi häneltä missä Allah on? Allah laskeutuu ensimmäisen taivaan yläpuolelle joka yön viimeisen kolmanneksen aikana sekä Arafan päivänä (Hajj, 9. päivä Dhul-Hijjah), kuten profeetta (Saws) on maininnut, mutta Hän (Allah) on meidän kanssamme jokainen hetki Hänen tietonsa kautta, eikä Hänen persoonansa (bi-Dhaatihi) kautta. Asia ei ole niin, kuten jotkut väittävät, että Allah on joka paikassa – täällä, tuolla ja jopa ihmisten rinnoissa. Hän näkee ja kuulee kaiken, mitä teemme ja aiomme.

Tätä kutsutaan Allahin ykseydeksi Hänen nimissään ja ominaisuuksissaan; arabiaksi Tawhiid-al-Asmaa’ was-Sifaat. Tällainen usko oli kaikilla Allahin lähettiläillä; Nooalla (Nuuh), Aabrahamilla (Ibrahiim), Moosekselle (Muusa), Daavidilla (Daawuud), Salomonilla (Sulaimaan), Jeesuksella (’Îsâ) sekä Muhammadilla. Tällainen usko oli myös profeetan (saws) kumppaneilla sekä hänen oikeaoppisilla seuraajilla tuomiopäivään saakka.

4. Ehto:

Tunnustaminen sydämellä, että Muhammad (saws) on Allahin lähettiläs. Allahin jälkeen kukaan muu ei ansaitse tulla seuratuksi paitsi profeetta Muhammad (saws), koska hänen seuraamisensa on Allahin seuraamista, ja koska hän on Allahin viimeinen lähettiläs. Allah on sanonut:

”Muhammad ei ole kenenkään miehenne isä, vaan Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä. Jumala on kaikkitietävä.” (Koraani 33:40 , käännös merkityksestä)

”Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja antakaa almuja siitä, minkä haltijaksi Me olemme teidät asettanut, sillä niitä teistä, jotka uskovat ja jakelevat, odottaa suuri palkinto.” (Koraani 59:7 , käännös merkityksestä)

Allah sanoo:

”Sano: »Jos te rakastatte Jumalaa, niin seuratkaa minua, ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksi teille syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias». (Koraani 3:31 , käännös merkityksestä)

Meidän tulee suhtautua profeetta Muhammadin (saws) sanoihin tarkastelemalla sitä, ovatko ne yhtäläisiä Allahin kirjan kanssa. Luotettavia profeetan perimätietoja on Allahin siunauksesta säilynyt tuhansia, jotka ovat autenttisuudessaan lähes Koraanin kaltaisia; esimerkiksi Sahiih al-Bukhari ja Sahiih Muslim ovat kirjoja, joissa mainitut perimätiedot ovat luotettavan varmasti profeetta Muhammadin (saws) lausumia. Pyhät ilmestykset ovat loppuneet profeetan (saws) kuoleman jälkeen, mutta ihmiset tulevat vielä todistamaan jo aikaisemmin tulleen profeetan elämästä joitakin vuosia. Luotettavassa perimätiedossa on mainittu, että Jeesus palaa maan päälle viimeisinä aikoina, jolloin hän tulee hallitsemaan oikeudenmukaisesti islamin lakien mukaan. (Sahih al-Bukhari, vol-3, Hadith nro:425).

B.

On välttämätöntä lausua: Laa ilaaha illallaah, Muhammadun rasuul Allah (ei ole muuta palvomisen arvoista Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed (saws) on Hänen lähettiläänsä. Profeetta (saws) sanoi hänen sedälleen Abu Taalibille, kun hän oli kuolinvuoteellaan: ”Oi setäni, jos lausut sen (uskontunnustuksen), voin puhua puolestasi Allahin edessä tuomiopäivänä.” Kun Abu Dhar Al-Ghifaari hyväksyi islamin, hän meni Mekan pyhään moskeijaan ja lausui uskontunnustuksen ääneen Quraishin pakanoiden edessä, minkä johdosta nämä monijumalaiset pakanat pahoinpitelivät hänet useaan kertaan.

C.

On välttämätöntä, että kehon osat, kaikki jäsenet ja elimet ihmisessä todistavat sen. Tämä on tosi tärkeätä johtuen sen tarkoituksesta. Sellaisen, joka todistaa tämän uskontunnustuksen, ei pitäisi ryöstää, tappaa, varastaa, harrastaa laitonta sukupuoliyhdyntää, syödä sianlihaa, juoda alkoholia, käyttää päihteitä, hyväksikäyttää orvon omaisuutta, huijaa kaupassa, lahjoa, ansaita rahaa laittomasti, valehdella ja puhua selän takana pahaa tms. Näitä syntejä tehdessään tällaisen henkilön kehonosat ja jäsenet todistavat häntä vastaan, että hän valehteli lupauksessaan Allahille. Jos hän tekee edellä mainittuja syntejä, hänen tulisi tietää, että ne edellyttävät vilpittömän katumuksen tekemistä Allahille ja  Hänen armonsa ja anteeksiantonsa pyytämistä. Tuomiopäivänä ihmisen kehonosat ja jäsenet todistavat edellä mainituista rikoksista ja synneistä häntä vastaan.

Lausumalla tämän mahtavan lauseen eli uskontunnustuksen, ihminen tulee islamin uskoon. Tällöin on välttämätöntä, että hän uskoo kaikkiin Jumalan profeettoihin ja lähettiläisiin, eikä hänen tulisi tehdä eroa heidän välillä.  Allah on sanonut:

”Luulevatko uskottomat, että he voivat ottaa suojelijoikseen palvelijoitani Minun sijastani? Totisesti, Me olemme valmistaneet helvetin uskottomien asuinpaikaksi. Sano: ”Ilmoitanko teille, ketkä tekojensa vuoksi joutuvat pahimmin häviölle?” Ne ovat niitä, joiden ponnistelut tämän maailman elämässä ovat menneet hukkaan, vaikka he luulevat tekevänsä hyvää, ja niitä,  jotka eivät usko Herransa merkkeihin eivätkä Hänen tulemiseensa. Siksi ovat myös heidän tekonsa mitättömiä, niin että Me emme niitä vaa’assa punnitse ylösnousemuksen päivänä.

Sen vuoksi heidän palkkansa on oleva helvetti, koska he olivat uskottomia ja koska he pitivät Minun merkkejäni ja lähettiläitäni pilkkana. Totisesti niiden asuinpaikoiksi, jotka uskovat ja jotka suorittavat hyviä tekoja, tulevat autuaat puutarhat. Siellä he saavat alati asua eivätkä halua paikkaansa vaihtaa. Sano: »Jos meri muuttuisi musteeksi Herrani sanojen kirjoittamista varten, niin totisesti, meri tyhjenisi ennen kuin Herrani sanat loppuisivat, vieläpä vaikka lisäisimme siihen toisen yhtä suuren meren.»

Sano : »Minä olen ainoastaan teidän kaltaisenne ihmisolento, mutta minulle on ilmoitettu, että teidän Jumalanne on Yksi Jumala. Ken tahansa siis toivoo kohtaavansa Herransa, suorittakoon hyviä tekoja älköönkä ketään muuta palvoko kuin ainoastaan Herraansa.» ”

(Koraani 18: 102 – 110, käännös merkityksestä)

Nämä selitykset ovat olennaisia jokaiselle, joka haluaa palata islamiin (hyväksyä islamin). Uskontunnustuksen lausumisen jälkeen tulisi käydä kylvyssä (Ghusl) ja suorittaa kahden rak’an rukous. Uskontunnustuksen lausuvasta henkilöstä tulee muslimi, ja hän on Allahin edessä yhtä puhdas ja synnitön kuin vastasyntynyt vauva. Tämän jälkeen tämän uuden elämän aloittavan muslimin tulisi alkaa toteuttaa elämässään islamin viittä pilaria. Sahiih Al-Bukharissa mainitussa perimätiedossa (vol. 1 hadith no.7) Ibn Umar on kertonut, että profeetta Muhammad (saws) on sanonut:

”Islam perustuu viiteen pilariiin:

1. Todistaa,  että : ”Laa ilaaha illallaah, Muhammadun rasuul Allaah.”

  ”Ei ole muuta (palvomisen arvoista) Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä.”

2. Suorittaa rukoukset

3. Maksaa almuvero

4. Tehdä pyhiinvaellus

5. Paastota ramadan-kuukausi

Muslimin tulee myös uskoa kuuteen uskon pilariin, joita ovat usko:

1. Allahiin 2.  Hänen enkeleihinsä 3. Hänen kirjoihinsa 4. Hänen lähettiläisiinsä  5. Tuomiopäivään 6. Kohtaloon; siitä seuraavaan hyvään sekä pahaan.

TÄRKEÄ HUOMIO:

Hyvien tekojen hyväksytyksi tuleminen edellyttää kahden asian täyttymistä:

1. Tekojen aikomus pitää olla vain Allahin (Jumalan) takia, ilman näyttämisen tai omanarvon nostamisen motiivia.

2 . Teot pitää olla tehty viimeisen lähettilään – profeetta Muhammadin (saws) sunnan (esimerkin, määräyksien, palvonnan tekojen, lausuntojen) mukaan.


Salât (rukous)

Muslimin velvollisuus on suorittaa viisi pakollista rukousta päivässä. Rukous sisältää seisomista, kumartamista, Koraanin lukemista, ylistämistä, sekä Allahin muistamista ja Hänen armonsa, anteeksiantonsa ja paratiisin pyytämistä.

Rukous on kauneutta ja voimaa. Se kasvattaa ihmistä henkisesti ja uskonnollisesti, tuo psygologista varmuutta, helpotusta, tasapainoa ja tyytyväisyyttä sieluille, mielille ja sydämille.

Jumalan profeetat kuten Aatami, Nooa, Aabraham, Mooses, Jeesus ja Mohammed rukoilivat kaikki yhtä ja todellista Jumalaa (Allah) kumartaen ja polvistuen. Muslimit seuraavat näiden merkittävien profeettojen ja lähettiläiden jalanjälkiä rukoilemalla samalla tavalla kuin he rukoilivat.

Rukous saa aikaan ihmisessä myös muita kauniita asioita kuten rakkautta ja luottamusta Jumalaan, antautumista Hänen tahtoonsa, nöyryyttä, kärsivällisyyttä, pyyteettömyyttä sekä tasavertaisuuden tunnetta.

Totisesti vilpitön ja nöyrä ”dhikr” (Allahin muisteleminen), ”du’a” (pyyntörukous) , ”istighfar” (anteeksiannon pyytäminen), ja ”salat” (rukous) yksin Allahille ovat mahtavia ja loistavia avaimia mielenrauhaan, levollisuuteen ja siunauksiin.

”On niitä, jotka uskovat ja joiden sydämet löytävät rauhan heidän muistaessaan Jumalaa. Eikö ole totta, että sydämet löytävät rauhan Jumalassa?” (Koraani 13:28, käännös merkityksestä)

”Teidän Herranne sanoo: »Kutsukaa Minua, Minä vastaan teille; totisesti, ne, jotka ovat liian ylpeitä palvelemaan Minua, joutuvat pian hyljeksittyinä helvettiin.” (Koraani 40:60, käännös merkityksestä)


Zakât (almuvero)

Muslimille on pakollista antaa osa omaisuudestaan köyhille ja tarvitseville (2,5 % omaisuudesta, jos sitä on paljon.  Köyhien ei tarvitse maksaa almua, vaan heidän tulisi saada se).

Almujen antaminen puhdistaa ihmisen ahneudesta ja saituudesta. Se puhdistaa omaisuuden ja rahat sekä opettaa huolehtimaan ja jakamaan. Almuveron antaminen luo vahvan siteen ja rakkauden sekä kunnioituksen köyhien ja rikkaiden välille.

Almujen antaminen edistää myös huolehtimista, avun antamista, yhteistyötä ja solidaarisuutta koko yhteiskunnassa.


Sawm (paasto)

Sawm (paastoaminen) on pidättäytymistä  kaikesta syömisestä ja juomisesta, sekä seksuaalisesta kanssakäymisestä aviopuolison kanssa, auringon sarastuksesta auringonlaskuun. Paastoamisessa on muun muassa seuraavia hyötyjä:

Hengelliset hyödyt

Se rakentaa ja kasvattaa ”taqwaa” eli hurskautta, kunnioitusta ja vilpittömyyttä. Ramadan-kuukauden paasto on loistava tilaisuus saavuttaa Jumalan armo ja anteeksianto, säästyä helvetintulelta, ja hankkia ikuinen elämä paratiisissa.

Moraaliset ja tunteelliset hyödyt

Paastoamisessa ihminen kokee nälkää ja oppii ymmärtämään minkälaiselta tuntuu miljoonien ihmisten nälkä ja kärsimys eripuolilla maapalloa. Paastoaminen innostaa meitä jakamaan, tuntemaan, olemaan nöyriä, anteliaita ja kilttejä.

Kasvatukselliset hyödyt

Paastoaminen opettaa meille monta asiaa. Voimme esimerkiksi oppia,  että pahoista tavoista, kuten ylensyömisestä, on mahdollista päästä eroon. Paastoaminen pitää myös meidän käyttäytymisen kurissa, ja opettaa meidät kärsivällisiksi ja hillityiksi. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan profeetoilla, kuten Muhammadilla, Mooseksella ja Jeesuksella (rauha ja Allahin siunaus heille) oli myös tapana paastota.

Terveydelliset hyödyt

Paastoamisen läpikäydessä elimistö pääsee eroon myrkyistä ja ylimääräisestä rasvasta. Lääkärit ja ravitsemusterapeutit suosittelevat paastoamista ja kuvailevat sitä ”roskanpolttajaksi” ja ”parantavaksi terapiaksi”. Paastoaminen on apu moneen tautiin ja vaivaan.

Nämä olivat vain osa niistä lukuisista hyödyistä, joita ramadan-kuukauden paasto pitää sisällään.


Hajj (pyhiinvaellus)

Hajj tarkoittaa pyhiinvaellusta Mekkaan, joka jokaisen muslimin tulee suorittaa kerran elämässään, mikäli hän on henkisesti, fyysisesti ja rahallisesti siihen pystyvä. Muiden islamin pilareiden ja oppien tapaan, myös pyhiinvaelluksen hyvyydet, opit ja hyödyt ovat lukuisat. Miljoonat uskovaiset (eri roduista ja kansoista eripuolilta maailmaa) vastaavat Aabrahamin (rauha hänelle) kutsuun. Pyhiinvaellus pitää sisällään mahtavia periaatteita ja käytäntöjä esimerkiksi: yhdelle Jumalalle alistuminen ja Hänen palvomisensa, islamin veljeyden ja sisaruuden toteutuminen, yhtenäisyys, kärsivällisyys, uhrautuminen, rukoileminen, hyväntekeväisyys ja paastoaminen. Islamilainen pyhiinvaellus todistaa ja toteuttaa ainutlaatuisinta uskonnollista kokoontumista ihmiskunnan historiassa. Mahtavan suuri ja monilukuinen eri roduista koostuva ihmisjoukko saapuu yhteen paikkaan palvomaan vain yhtä Jumalaa ja seuraamaan vain yhtä viestiä. Monet muslimit oppivat todellisen kauneuden oikeasta uskosta, islamilaisesta veljeydestä ja tasa-arvoisuudesta, kun he suorittavat pyhiinvaelluksen ja näkevät omin silmin miljoonien muslimien kokoontumisen.