• info@helsinginmuslimit.fi

Islamin opetus kouluissa

Islamin opetus kouluissa

Tilanne Suomessa järjestettävästä islamin opetuksesta kouluissa on puhuttanut taas viime aikoina.

Hieman taustatietoa:

Jokunen vuosi sitten Suomen lakia muutettiin niin, että nykyään eri uskontokuntaan kuuluva opettaja voi opettaa toisen uskontokunnan uskontoa lapsille kouluissa. Laki sanoo myös, että opetuksen tulee olla tunnuksetonta. Tiettyjen opintojen suoritus, jotka periaatteessa kuka tahansa voi opiskella, antaa kristitylle ja jopa ateistille oikeuden opettaa islamia lapsille kouluissa.
Tätä itse asiassa tapahtuu Suomessa tällä hetkellä; kristityt, ateistit ja muiden uskontojen edustajat ovat alkaneet opettamaan muslimilapsille islamia kouluissa ympäri Suomea. Asia on todella vakava.

Viime vuonna Turussa asiasta nousi kohu, kun muslimit heräsivät siellä tilanteeseen ja huomasivat, että lapsille oli opettettu virheellistä tietoa islamista, koska opettaja ei ollut muslimi. Opetusvirasto järjesti tapaamisia muslimilapsien vanhempien kanssa, mutta asia ei ratkennut ja kyseinen opettaja jatkoi edelleen islamin opettamista. Silloin asiasta uutisoitiin ja ongelma kuitattiin sillä, että asia olisi ollut vain pienen ryhmän aikaansaama kärjistys, ja että muualla Suomessa kuten Helsingissä ei minkäänlaisia ongelmia ollut. Kyse oli kuitenkin isommasta asiasta.

Koska:

Nyt on Helsingissäkin herätty asiaan, ja täälläkin on ilmennyt useita huolestuneita vanhempia. Monissa Helsingin kouluissa islamia lapsia opettavat henkilöt eivät ole muslimeita. Asiaa on puitu eri kouluissa kesästä 2010 lähtien vanhempien, opetusviraston ja koulujen kesken. Monet vanhemmat ovat ottaneet lapsensa pois tunnilta suojellakseen heitä, mikä onkin hyvä, koska on kuultu opettajan tehneen vakavia virheitä opetuksessa. Erään opettajan on esimerkiksi kuultu sanovan, että ei ole pakko uskoa Jumalaan. La hawlah wa laa quwwata illa billaah. Uskominen Jumalaan on islamin uskon koko perusta; usko Allahiin on islamin ensimmäinen ja tärkein pilari. Jos lapsille opetetaan, että ollakseen muslimi, ei lapsen tarvitse uskoa Jumalaan, niin miten vanhemmat enää voisivat antaa lapsillensa islamilaisen kasvatuksen.

Jotkut vanhemmat antavat lastensa osallistua näille tunneille, koska he ovat epätietoisia eivätkä tiedä mitä tehdä. Asiaa on yritetty selvittää opetusviraston kanssa ja he ovatkin lähettäneet apulaisrehtorin seuraamaan opetusta. Hän totesi, että kyseinen opettaja opettaa opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan velvollisuushan on seurata opetussuunnitelmaa, ja jos näin todella on käynyt, niin ongelma ei olekaan opettajassa, vaan laissa. Moni onkin ollut sitä mieltä, että koska tämä laki on ihmisen säätämä, niin sen muuttaminen ei pitäisi olla vaikeaa.

Tällä hetkellä ainut järkevä ratkaisu vanhemmille on vaihtoehto, jota ei ole kovinkaan paljon mainostettu, ja josta kukaan ei muutenkaan näytä tietävän miten se toimii. Varsinkaan ne, joiden suomen kielen taito on heikko. Tämä vaihtoehto on oman uskonnollisen yhdyskunnan opetus. Lapsi voi osallistua omassa uskonnollisessa yhdyskunnassaan esim. lähimoskeijassa islamin oppitunneille ja saada sieltä todistuksen saamastaan opetuksesta.Tällä todistuksella lapsi saa vapautuksen koulunsa uskonnonopetuksesta. Tällä tavoin oppilas ei saa uskonnon oppiaineesta arvosanaa. Arvosanan puuttuminen ei kuitenkaan vaikuta todistukseen alentavasti, vaan oppilas saa suoritusmerkinnän todistukseensa ja pääsee jatkamaan koulunkäyntiä normaalisti.

Helsingin muslimit yhdyskunta järjestäää tälläista opetusta Roihuvuoren moskeijassa Maanantaisin klo 17.00-19.00. Opetusta järjesteään lapsille intensiivisellä islamin peruskurssilla, jonka suoritettuaan lapset saavat siitä kouluun vietävän todistuksen. Nämä kurssit jatkuvat moskeijassamme toistaiseksi, kunnes asiaan saadaan ratkaisu.

Toivommekin, että muslimit suojelevat ummaa eivätkä anna lapsiensa osallistua sellaisille islamin tunneille, joissa opettajana toimii ei-muslimi. He voivat viedä lapsensa esim. moskeijaan oppimaan islamia, joka antaa heille todistuksen opetuksesta koulua varten. Varmasti kun asiasta aletaan saada enemmän tietoa muslimien keskuudessa, alkavat kaikki moskeijat järjestää lapsille opetusta. Ja kun koulut huomaavat, että lapsia ei enää ilmaannu islamin tunneille (joissa opettajana toimii ei-muslimi), aletaan varmasti asiaa miettiä vakavammin myös opetusvirastossa jahallituksessa. Ja in sha Allah lakiin saadaan tätä kautta muutos.

Helsingin Muslimien Roihuvuoren moskeijalla järjestettäviin lasten ja nuorten islamin opetuksen korvaaviin opintoihin voi ilmoittautua jo nyt. Ilmoittakaa lapsienne ikä ja lukumäärä sekä merkintä ”islamin korvaavat opinnot” lähettämällä sähköposti seuraavaan osoitteeseen:

info@helsinginmuslimit.fi

Tällä hetkellä Helsingin koulujen tilanne on se, että ei-muslimi opettaja jatkaa islaminopetusta ainakin kahdeksassa koulussa pääkaupunkiseudulla.  Opetusvirasto sekä rehtorit ovat seuranneet opettajan opetusta ja todenneet, että opettaja seuraa opetussuunnitelmaa, ja hänen opetuksessaan ei ole HEIDÄN MIELESTÄÄN valittamista. Muslimit ovat eri mieltä.

Nyt ollaan alettu puhumaan yhä enemmän vaihtoehdosta opettaa lapsille islamia omassa uskonnollisessa yhteisössään esim. moskeijassa, jossa lapsi voi opiskella islamia luotettavasta lähteestä muslimiopettajien valvonnassa, ja saada suoritusmerkinnän todistukseensa.

Helsingissä tämä tapahtuu siten, että lapsi voi pyytää koulustaan lapun, jossa voi valita, että lapsi suorittaa uskonnonopinnot omassa uskonnollisessa yhteisössään.

Sen jälkeen lapsi voi osallistua islamin opetukseen vaikka Roihuvuoren moskeijassa tai omassa lähimoskeijassaan. Meiltä voi pyytää apua seuraavan lapun täyttämiseen, joka tulee toimittaa koulun rehtorille kahdesti vuodessa.

Kun lapsi on suorittanut opinnot moskeijassa, hän saa todistukseensa suoritusmerkinnän, (ei arvosanaa) ja voi jatkaa koulunkäyntiään normaalisti.

Alhamdulillaah asiassa on tapahtunut jonkinlaista edistystä, mutta jäämme odottelemaan jos lakiin tulisi muutos tai vaikka jos koko uskonnon opetus poistettaisiin opetussuunnitelmasta.