• info@helsinginmuslimit.fi

Islamin mukainen vitsaileminen

Islamin mukainen vitsaileminen

Vitsaileminen mielen virkistämiseksi

Allahin Lähettiläs (saws) sanoi eräälle seuralaiselleen, Handhalalle, joka tunsi itsensä tekopyhäksi leikkiessään ja vitsaillessaan vaimonsa ja lastensa kanssa, mutta ollessaan aina vakava ja puhuen pelkästä uskonnosta Profeetan (saws) kanssa: ”Mutta Handhala, virkistä sydäntäsi aika-ajoin.” (Muslim)

Ja ’Ali ibn Abi Taalib sanoi: ”Mielet väsyvät, ja niin myös vartalot, joten hoitakaa niitä huumorilla.”

Al-Bukhaari mainitsi kirjassaan Al-Aadaab Al-Mufrad, että ”Seuralaisilla oli tapanaan leikkiä toistensa kanssa heittelemällä vesimelonin kuoria toisiaan kohti, mutta kun oli vakavoitumisen aika, he olivat todellisia miehiä.”

On myös olemassa monia kerrontoja siitä, kuinka Profeetta (saws) vitsaili tai pilaili seuralaistensa kanssa.

Mutta onko vitsaileminen sittenkin huono asia?

Eräs mies sanoi Sufiyaan ibn ’Uyaynalle, ”Vitsaileminen ei ole oikein, se tulee tuomita.” Hän vastasi: ”(Ei,) Vaan se on sunna, mutta ainoastaan niille jotka tietävät miten tehdä se, ja (jotka) tekevät sen sopivalla hetkellä.”

’Umar ibn ’Abdul-’Aziiz sanoi: ”Pelätkää vitsailemista, sillä se on mielettömyyttä ja luo kaunaa.” Hän sanoi myös: ”Pelätkää vitsailemista, sillä se jäytää ritarillisuutta ja miehisyyttä.”

Ja on kerrottu Profeetan (saws) sanoneen, että ”Kaikella on alkunsa, ja vihamielisyys alkaa vitsailemisesta.”

Joten kuinka sitten voimme sovitaa nämä kaksi näkemystä yhteen?

Al-Haafidh sanoi: ”Se, mikä on kielletty, on liioiteltu ja jatkuva vitsaileminen, sillä se vie pois Allahin palvomisesta sekä uskonnollisten asioiden vakavasti ottamisesta. Tämä johtaa usein kovasydämisyyteen, kateuteen ja kunnioituksen menettämiseen. Hyödyllinen vitsaileminen, joka tähtää ihmisten rauhoittamiseen tai heidän viihdyttämisekseen tai tilanteensa helpottamiseen luhueksi ajaksi, on sallittua.”

Imaam An-Nawawi sanoi: ”Vitsaileminen on kiellettyä kun se on liiallista ja jatkuvaa. Siitä tulee tehotonta ja se saa sydämen kovettumaan. Se vie ihmisen pois Allahin palvomisesta sekä uskonnollisista asioista välittämisestä. Mikäli nämä tekijät puuttuvat vitsistä, niin silloin se on sellainen, joka on sallittu islamissa. Profeetta (saws) käytti huumoria tavoittaakseen ihmiset ja vetääkseen heidät yhteen.”

Liika vitsaileminen

Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Älkää naurako liikaa, sillä liika nauraminen kovettaa sydämen.” (Sahiih Al-Jaami’)

Sa’d ibn Abi Waqqaas sanoi: ”Aseta raja vitseillesi, sillä liiallisuuksiin meneminen saa sinut menettämään kunnioituksen ja lietsoo hölmöt sinua vastaan.”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Joka nauraa liikaa tai vitsailee liikaa, menettää kunnioituksen, ja joka pitäytyy jonkin asian tekemisessä, tullaan tuntemaan siitä.”

On myös oltava tarkka siitä, millaisessa seurassa vitsailee. Ibn Hayan sanoi: ”Se, joka vitsailee sopimattoman henkilön kanssa, tulee menettämään sen henkilön kunnioituksen – vaikka se, mitä hän sanoo olisi totta. Henkilön tulisi olla tarkka siitä, kenen kanssa vitsailee.”

Totuuden puhuminen jopa vitsaillessa

Abu Hurairah kertoi sahaabien kysyneen Profeetalta ”Oi Allahin Profeetta, vitsailetko kanssamme?” Hän (saws) vastasi: ”Kyllä, (mutta) en sano muuta kuin sellaista mikä on totta.” (At-Tirmidhi, 227, sahiih hasan. Samankaltaisen hadiithin on kertonut myös At-Tabaranii kirjassaan Al-Awsat, 8/305, ja Al-Haithami luokitteli sen olevan hasan kirjassa Majma’ Az-Zawaa’id, 9/17)

Ja on kerrottu Ibn ’Umarilta että Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Minä vitsailen, mutta en puhu muuta kuin totta.” (At-Tabaraanii, Al-Mu’jam Al-Kabiir 12/391; Al-Haithami luokitteli sen olevan hasan kirjassa Majma’ Az-Zawaa’id, 8/89; ja Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Sahiih Al-Jaami’, 2494)

Mu’aawiyah ibn Jaydah Al-Qushayri kertoi Allahin Lähettilään (saws) sanoneen: ”Voi sitä, joka kertoo asioita valheellisesti puhuen, saadakseen sillä ihmiset nauramaan. Voi häntä, voi häntä!” (Abu Dawuud, 4972; At-Tirmidhi, An-Nasaa’ii)

Profeetta (saws) myös varoitti ankarasti ajattelemattomasta vitsailemisesta: ”Ihminen saattaa sanoa jotain saadakseen seuralaisensa nauramaan, ja hän putoaa sen takia Helvettiin yhtä kauas kuin tädet (taivaalla).” (Ahmad)

Ja kertoi suuresta palkkiosta sille, joka ei valehtele edes vitsaillessaan: ”Minä takaan Paratiisin laitamilla olevan talon sille joka jättää kiistelemisen (väittelemisen) vaikka hän olisi oikeassa; ja takaan talon Paratiisin keskellä sille, joka hylkää valehtelemisen (vääryyden) vaikka hän vitsailisi; ja takaan talon Paratiisin korkeimmassa osassa sille, joka tekee luonteestaan hyvän.” (Abu Dawuud, 4782)

Uskovaisen pelästyttäminen ei ole sallittua edes leikillään

’Abdur-Rahmaan ibn Abi Layla kertoi joidenkin Allahin Lähettilään (saws) seuralaisten kertoneen heille olleensa matkalla Allahin Lähettilään (saws) kanssa. Eräs mies heidän joukostaan oli nukahtanut ja jotkut heistä menivät ja ottivat hänen nuolensa. Kun tämä mies heräsi, hän hätääntyi ja ihmiset nauroivat. Profeetta (saws) sanoi: ”Mille te nauratte?” He sanoivat: ”Ei millekään, paitsi että me otimme nuolet (häneltä) ja hän hätääntyi.” Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Muslimin ei ole sallittua pelästyttää toista muslimia.” (Abu Dawuud, 5004; Ahmad, 22555 – tämä on Ahmadin kertoma versio. Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih Al-Jaami’, 7658)

Vahingonilo voi koitua pilkkaajan kohtaloksi

Allahin Lähettiläs (saws) sanoi: ”Älkää ilmaisko ilkeämielistä iloa veljenne epäonnesta, sillä kenties Allah armahtaa hänet ja teihin osuu se asia, josta (häntä) pilkkasitte.” (At-Tirmidhi)