• info@helsinginmuslimit.fi

Avioliitto asioita

Avioliitto asioita

  • Asumusero
  • Saako 1. vaimo pyytää eroa jos mies ottaa 2. vaimon?
  • Moniavioisuus – ensimmäisen vaimon lupa
  • Naisen luopuminen oikeuksistaan
  • Misyaar- avioliitto
  • Oikeuksista luopuminen
  • Asian soveliaisuus
  • Talaaq ja khulaa

 


Asumusero

K: 1. Onko se, mikä tunnetaan lännessä nimellä asumusero, sallittua islamissa? Eräs lännessä asuva muslimimies ja -vaimo harkitsevat vakavasti avioeroa. Joku ehdotti asumuseron kokeilemista ensin. Mies muuttaisi pois lähellä olevaan asuntoon, mutta koska he ovat edelleen naimisissa, ei ole mitään ongelmaa kotiin tulemisessa minä tahansa aikana. Hän jatkaisi silti perheen elattamista ja tukemista jokaisesta näkökulmasta.

V: Koskien ensimmäistä kysymystä, vastaus riippuu tilanteesta. Jos se, mitä tällä teolla aiotaan, on jännitteen/kireyden vähentäminen suhteessa, ja sitten he palaavat takaisin yhteen; tai koe-erona nähdäkseen mikä vaikutus sillä on heihin ja heidän lapsiinsa, jotta se auttaisi heitä tekemään päätöksen, ja kummatkin suostuvat tähän tilapäiseen asumuseroon, niin silloin siinä ei ole mitään vikaa.

Mikäli tämä on päätös, jonka molemmat ovat tehneet, ja ovat suostuneet olemaan toisistaan erossa ilman avioeroa, niin tulee sanoa että mikäli nainen luovuttaa ne oikeudet, jotka hän tulee menettämään asumuseron kautta, ja hänkin (mies) luopuu oikeuksistaan häntä (vaimoa) kohtaan, ja he uskovat että se on heidän sekä lasten etujen mukaista, ja se paikka, jossa nainen ja hänen lapsensa tulevat asumaan, on turvallinen paikka missä he eivät kärsi laiminlyönnistä, niin silloin se on sallittua, näiden ehtojen alaisesti. Mutta mikäli hän (vaimo) haluaa intimiteettiä ja hän (mies) ei halua tehdä sitä, tai on olemassa pelkoa että hän (vaimo) saattaa tehdä jotain väärää ollessaan silti naimisissa hänen kanssaan, ja sen kaltaista, niin silloin hänen (miehen) tulisi erota hänestä, mutta jatkaa edelleen lastensa elattamista. Ja Allah tietää parhaiten.

http://islamqa.com/en/ref/21413/

Eroa ei tapahdu vaikka aviopari asuisi toisistaan erillä pidemmänkin aikaa. Ero ei myöskään tapahdu pelkästä aikomuksesta, vaan ainoastaan suullisesti tai kirjallisesti ilmaistujen sanojen kautta (mikäli mies kykenee puhumaan/kirjoittamaan). Mikäli mies ja nainen eivät asu yhdessä eivätkä myöskään ole eronneet, niin aviomiehellä on edelleen velvollisuus perheen elattamiseen, ja mikäli jompi kumpi osapuoli ei suostu luopumaan asumuseron kautta menettämistään oikeuksista (kuten intiimiys puolison kanssa), niin silloin tämä ei ole sallittua. Ja Allah tietää parhaiten.

 


 

Saako 1. vaimo pyytää eroa jos mies ottaa 2. vaimon?

”On hyvin tiedettyä, että naiset ovat luonnostaan mustasukkaisia, ja haluttomia jakamaan aviomiehensä muiden naisien kanssa. Naisia ei tule tuomita tästä mustasukkaisuudesta, sillä sitä oli olemassa parhaidenkin uskovaisten naisten joukossa: sahaabiyyojen ja jopa Uskovaisten Äitien (Profeetan saws vaimojen) joukossa. Mutta naiset ei tule antaa mustasukkaisuuden saada heitä vastustamaan sitä, mitä Allah on säätänyt, eikä heidän tulisi yrittää estää sitä; vaimon tulisi antaa miehensä mennä naimisiin muiden naisten kanssa, sillä tämä on eräänlaista yhteistyän tekemistä oikeamielisyydessä ja hurskaudessa. Vahvistetun hadiithin mukaan Profeetta (saws) sanoi: ”Joka kiinnittää huomiota veljensä tarpeisiin, Allah tulee kiinnittämään huomiota hänen tarpeisiinsa.”

.Koskien hänen pyyntöänsä avioerosta, mikäli hänen miehensä haluaa naida toisen vaimon, niin tämä on virhe. Mutta heidän tulisi tarkastella tilannetta, ja jos hän ei todellakaan selviydy toisen vaimon kanssa elämisestä, hän voi pyytää häneltä (aviomieheltään) khulaa’:ta. Jos hän kestää toisen vaimon kanssa elämisen, mutta sen tekeminen satuttaa häntä, niin hänen tulisi olla kärsivällinen ja tavoitella Allahin tyytyväisyyttä. Thawbaan kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Yksikään nainen ei pyydä avioeroa ilman syytä, paitsi että Paratiisin tuoksu kielletään häneltä.” (kertonut mm. Abu Dawood; al-Albaani, luokitteli sen olevan sahiih).

Jos hän kestää sen kärsivällisesti, Allah tulee tekemään sen hänelle helpommaksi ja laajentamaan hänen rintaansa (ts. antamaan hänelle rauhaa ja rauhallisuutta), ja tulee antamaan hänelle jotain hyvää tilalle. Aviomiehen on myös autettava kohtelemalla häntä ystävällisesti, oltava hänen kanssaa kärsivällinen mustasukkaisuuden jne. suhteen, ja annettava anteeksi hänen virheitään. Ja Alaah on avun lähde.”

Shaykh ’Abd-Allah al-Haydari

Huom.

Abu Hurayrah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Naisen ei ole sallittua vaatia siskonsa eroa ottaakseen hänen paikkansa ja mennäkseen naimisiin; hän ei voi saada enempää, kuin mitä on kirjoitettu hänelle.” (Bukhaari, 5144; Muslim, 1413).

Toisen version mukaan Profeetta (saws) kielsi naisia laittamaan avioliittosopimukseensa ehdoksi, että hänen siskonsa (ts. miehen edellinen vaimo) erotetaan. (kertonut Bukhaari, 2577; hän sisällytti tämän hadiithin lukuun nimeltä ”Avioliiton ehdot, jotka eivät ole luvallisia.”).

Huom. 2

Ibn al-Qayyim, olkoon Allah hänelle armollinen, sanoi: Sahaabat antoivat fatwoja, joiden mukaan pakon alla myönnetty avioero ei ole voimassa. ’Umarilta kerrottiin sahiih-ketjulla, että eräs mies laski itsensä köyteen sidottuan alas vuorelta kerätäkseen hunajaa, ja hänen vaimonsa tuli ja sanoi ”Joko leikkaan köyden, tai sinä otat minusta eron.” Hän (mies) vannotti häntä Allahin kautta ja hän (vaimo) pysyi kannassaan, joten mies otti hänestä eron. Hän tuli ’Umarin luokse ja kertoi tapahtuneesta, jolloin hän sanoi: ”Mene takaisin vaimosi luokse, sillä tämä ei ole ero.”

Määräys, että sitä ei lasketa eroksi, on kerrottu myös ’Alilta, Ibn ’Umarilta sekä Ibn al-Zubayrilta (olkoon Allah heihin tyytyväinen). Zaad al-Ma’aad (5/208).

 


 

Moniavioisuus – ensimmäisen vaimon lupa

”Ei ole välttämätöntä olla ensimmäisen vaimon lupaa ottaakseen toisen vaimon. Suurin osa naisista ei suostuisi moniavioisuuteen, ja ajattelevat sen kanssa elämisen olevan mahdotonta. Tämä johtuu monista syistä, mm. puolueellisesta mediasta, joka pitää moniavioisuutta rikoksena ja tekona, joka saa ensimmäisen vaimon tuntemaan, että hänessä on jotain vikaa. Monessa tapauksessa myös miehet käyttävät tätä oikeutta väärin ja ovat epäoikeudenmukaisia ja rikkovat sallittuja rajoja; paitsi ne, joita Allah suojelee.

Viisaan miehen täytyy katsoa perhettään ja sitä, kuinka valmiita he ovat moniavioisuuden hyväksymiseen: hänen on punnittava sitä vakaata elämää, joka hänellä nyt on, ja sitä, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, ja ajateltava läpikotaisin -ilman tunteita- sitä, tarvitseeko hän toisen vaimon, ja kuinka hän pystyy pitämään huolta kahdesta kotitaloudesta ja kahdesta perheestä. Hänen on rukoiltava Allahilta johdatusta (istikhaarah) ennen kuin hän tekee mitään siirtoa avioliittoa kohti, ja hänen on tehtävä hyvä valinta, jotta hän ei tule tuntemaan katumusta ja tajuamaan, kun se on jo liian myöhäistä, että hän tavoittelee jotain sellaista, mitä ei voi saavuttaa, riippumatta siitä, millaisen naisen kanssa hän menee naimisiin.

Jos hän päättää, että hän haluaa toisen vaimon ja hänen tilanteensa sallii sen, kuten sanoimme yllä, ja hän on vakavissaan asian suhteen, sitten, ja vasta sitten, hänen on luvallista katsoa sitä naista, jota hän haluaa kosia.

Mutta tässä kohden haluaisimme myös tuoda esiin virheen, jonka moni aviomies tekee, kun hänen ja hänen perheensä elämä häiriintyy tämän aisian tullessa esiin aika ajoin. Mitä hyötyä on tämän ongelmia aiheuttavan asian esiin tuomisessa – haluatko hänen (vaimon) olevan onneton koko loppu elämänsä?”

Islam Q&A

”Ei ole olemassa mitään hadiithia, jossa sanotaan niin, eikä miehellä ole pakollista olla ensimmäisen vaimon lupaa ottaakseen toisen vaimon. Mutta se on jokaisen edun mukaista, että hän yrittää saada vaimon suostumuksen toisen vaimon ottamiseen, sillä tämä auttaa vähentämään ongelmia avioliitossa.”

Shaykh Sa’d al-Humayd

”Vaimon hyväksyntä ei ole ehto moniavioisuudelle, eikä miehen ole pakko saada ensimmäisen vaimonsa hyväksyntää jos hän haluaa naida toisen vaimon. Mutta on hyvien tapojen mukaista ja ystävällistä käytöstä lähestyä asiaa tavalla, jolla pyrkii vähentämään sitä tuskaa, jota nainen luonnollisesti kokee tällaisissa tilanteissa.”

The Standing Comittee, Fataawa Islamiyyah, 3/204.

”Koraanissa tai sunnassa ei esiinny mitään todisteita, joiden mukaan ensimmäisen vaimon lupa vaadittaisiin jos hänen miehensä haluaa naida toisen vaimon, ja näin ollen hänen ei ole pakollista kysyä vaimonsa lupaa. Hänellä on kuitenkin oltava arvostelukykyä tällaista päätöstä tehdessään, ja punnittava asiaa tarkasti hyötyjen ja haittojen suhteen, ja katsottava viisaalla silmällä kaikkia asiaan liittyviä seurauksia; ja hänen tulisi tehdä kaikkensa sovitellakseen, vakuuttaakseen ja tehdäkseen tyytyväiseksi ensimmäisen vaimonsa, helpottaakseen ja keventääkseen asian vaikutusta häneen.”

Islam Q&A

 


 

Naisen luopuminen oikeuksistaan

Allah sanoo Koraanissa:

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta tai hylkäämistä, heidän päälleen ei ole mitään syntiä, jos he solmivat keskenään ehtoja sovussa. Ja sovitteleminen on parempi. Ja ahneus riepottelee sieluja, mutta jos teette hyvää ja pelkäätte Allahia, niin Allah on aina tietäväinen siitä, mitä te teette.” [an-Nisaa’, 128]

Määräys koskien hylkäämistä miehen taholta

Allah sanoo, ja samalla säätää sen mukaisesti, että joskus mies kallistuu poispäin vaimostaan, joskus (jotakuta) vaimoaan kohden, ja joskus erkanee hänestä. Ensimmäisessä tapauksessa, kun vaimo pelkää että hänen miehensä on ajautumassa kauemmas hänestä tai hylkäämässä hänet, hänen on sallittua luopua kaikista oikeuksistaan tai osasta niitä; kuten elatus, vaatettaminen, asumus jne., ja miehen on sallittua hyväksyä häneltä sellaiset luovutukset. Näin ollen siinä ei ole mitään vikaa jos hän tarjoaa tällaista ja jos mies hyväksyy sen. Tästä johtuen Allah sanoi:

”..heidän päälleen ei ole mitään syntiä, jos he solmivat keskenään ehtoja sovussa..”

Sitten Hän sanoi:

”..Ja sovitteleminen on parempi.. ” kuin ero.

Allahin sanat ”..Ja ahneus riepottelee sieluja..”

tarkoittaa rauhanomaisiin ehtoihin suostumista, vaikka se pitäisi sisällään joistain oikeuksista luopumista, se on parempi kuin eroaminen.

Abu Dawuud at-Tayaalisi kertoi Ibn ’Abbaasin sanoneen: ”Sawdah pelkäsi että Allahin Lähettiläs saws eroaisi hänestä, joten hän sanoi ’Oi Allahin Lähettiläs, älä eroa minusta; anna päiväni ’Aa’ishalle.’ Ja hän teki niin, ja myöhemmin Allah lähetti alas

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta tai hylkäämistä, heidän päälleen ei ole mitään syntiä”

Kahdessa Sahiihissa (ts. Bukhaari ja Muslim) on kirjoitettu ’Aa’ishan sanoneen että kun Sawdah bint Zam’ah tuli vanhaksi, hän luovutti päivänsä ’Aa’ishalle, joten Profeetta (saws) vietti Sawdan yön ’Aa’ishan kanssa. (Fath al-Baarii, 9:223, Muslim, 2:1085)

Al-Bukhaari kertoi myös ’Aa’ishan kommentoineen kohtaa

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta” sanoen, että se viittaa ”Mieheen, joka on naimisissa vanhan naisen kanssa, eikä halua häntä ja haluaa erota hänestä. Joten hän sanoo ’Minä luovun oikeuksistani sinua kohtaan.’ Joten tämä jae paljastettiin.” (Bukhaari, 4601)

.

”..mutta jos teette hyvää ja pelkäätte Allahia, niin Allah on aina tietäväinen siitä, mitä te teette.”

eli jos olet kärsivällinen sen vaimon kanssa, josta et pidä, ja kohtelet häntä kuten muitakin vaimoja kohdellaan, niin (tiedä, että) Allah tietää mitä sinä teet, ja Hän tulee palkitsemaan sinut siitä täydellisesti.

(Tafsiir Ibn Kathiir, osa 2, s. 599-602)

 


Misyaar-avioliitto

Misyaar-avioliitto – Ihmeellisyyttä vai surkeutta?

Somayya Jabarti, Arab News

JEDDAH, 5. Kesäkuuta 2005 – Joillekin se on teko, joka ei tule kysymykseenkään; toisille se on parempi kuin yksinäisyys, mutta kulttuurissa, joka on muutoin hyvin konservatiivinen, se menee ’jyvää vastaan’.

Misyaar-avioliitto on laillinen, vaihtoehtoinen avioliittojärjestely, jota yhä useammat Saudi-miehet ja -naiste käyttävät vastavetona huimaaville avioliitto-kustannuksille sekä sille häpeätahralle, jonka naimattovat naiset joutuvat kestämään.

Misyaar-avioliitossa nainen luopuu joistain sellaisista oikeuksistaan, joista hän nauttisi tavallisessa avioliitossa. Suurin osa misyaar-morsiammista ei muuta asuinpaikkaansa, vaan tavoittelevat vierailu-pohjalle perustuvaa avioliittoa. Jotkut avioliittovirkailijat sanovat, että seitsemän kymmenestä heidän suorittamastaan aviolittosopimuksista ovat misyaar, ja joissain tapauksissa heitä pyydetään suosittelemaan varteenotettavia misyaar-kumppaneita.

Suurin osa misyaariin turvautuvista naisista ovat joko eronneita, leskiä tai tavallisen avioitumisiän ohittaneita. Valtaosa miehistä, jotka ottavat osaa sellaisiin avioliittojärjestelyihin, ovat jo naimisissa.

”Kaikki suorittamani misyaar-avioliittosopimukset ovat uudelleen naimisiin menevien miesten ja naisten välillä”, sanoi Abu Fawaz, joka on ollut avioliittovirkailija neljä vuotta. ”Miayaar-avioliittoa varten ei tarvitse muuta kuin todistajat, naisen mahr sekä molempien osapuolien hyväksynnän. Useinmiten naisella joko on oma asuntonsa, tai hän asuu perheensä luona. Useinmiten naisen perhe tietää, mutta miehen perhe on pimennossa koko asiasta, olkoon se sitten ensimmäinen vaimo tai mitkä tahansa muut perheenjäsenet.”

Arab News tutki 30 saudi-arabialaista 20-40-vuotiasta miestä ja naista koskien misyaar-avioliittoa. Yli 60 prosenttia tutkituista miehistä harkitsisi misyaar-avioliittoa kohdallaan, suurin osa näin vastanneista oli iältään parikymppisiä. Ne, jotka eivät harkitsisi sitä omalla kohdallaan, eivät myöskään sallisi sitä sukulaisilleen, olkoon se sitten veljilleen, siskoilleen, pojilleen tai tyttärilleen. Kuitenkin niistä miehistä, jotka harkitsisivat sitä itselleen, vain kaksi pitää sellaista avioliittoa hyväksyttävänä naispuoliselle sukulaiselleen.

”Jos sallisin itseni naida toisen miehen siskon tai tyttären ’misyaarillisesti’, niin siinä tapauksessa olisi ainoastaan reilua hyväksyä sama omille naissukulaisilleni.” sanoi Muhammad H. ”Se on kaksinaamaisuutta miehiltä hyväksyä se itselleen ja muille miehille, mutta ei naisille. Jos me kaikki ottaisimme saman periaatteen, niin kenet me naisimme -toisemme?”

Syyt, joita miehet antoivat misyaarin suosimiseen, liittyivät useinmieten kustannuksiin, ja jotkut kysyivät ”Miksei?” ”Minä saan pitää kaikki oikeuteni, mutta minun ei tarvitse pitää hänestä huolta rahallisesti, eikä minun tarvitse edes tarjota hänelle asumista”, sanoi 25-vuotias Rayan Abdullaah, naimaton lääketieteen opiskelija kaupungin yliopistolla. ”Se on loistava ratkaisu, eikö olekin? Se maksaa vähemmän kuin tyttöystävän pitäminen, eikö maksakin?”

Vai onko se miesten mukavuuslaitos miesten hallitsemassa kulttuurissa?
”Mitkä ovat ne asiat, joista suurin osa meistä naimisissa olevista miehsitä valittaa?” kysyi Ghazi Ahmad, 38-vuotias aviomies ja kolmen lapsen isä. ”Emmekö me kaikki valita jatkuvasti taloudellisista paineista, henkilökohtaisen vapauden puutteesta ja rutiininomaisista kaavoista? Joten silloin tällainen on paras avioliitto ikinä, mitä minuun tulee. Naimisissa, mutta ei naimisissa -täydellistä.”

Naisvastaajien mielipiteet misyaar-avioliitosta olivat jyrkkä vastakohta miehien mielipiteisiin nähden. Yli 86 prosenttia 20-40-vuotiasista naisista eivät ikinä harkitsisi sellaista avioliittoa itselleen. Vain neljä naista -kaikki yli 40-vuotiaiden kategoriassa- harkitsisivat sellaista avioliittoa itselleen tai sukulaisilleen.

Suurin osa vastanneista naisista kutsui sitä ”lailliseksi prostituutioksi” tai vastustivat naisten oikeuksien puuttumista misyaar-avioliitoissa.

”Minä olen tottunut tapoihini”, sanoi 42-vuotias pankkivirkailija, joka kutsui itseään nimellä Muna Saad. ”Asun äitini kanssa enkä voisi sulattaa ajatusta hänen yksin jättämisestään kun minulla menee rahallisesti hyvin. Samalla kuitenkin haluaisin todella mennä naimisiin.” Muna sanoi. ”Mielestäni se olisi myös tavallaan huvittavaa,että osat kääntyisivät toisin päin ja tavallaan ’omistaa’ mies vaihteeksi, ja että hän on minulle velkaa sen sijaan että se olisi toisin päin.”

Optimistisista odotuksista huolimatta sellaiset avioliitot eivät aina ole autuaallisia. Entiset ja tämänhetkiset misyaar-puolisot sanoivat, että siitä voi tulla painajaismaista jos liiton tuloksena on raskaus, tai jos on jo olemassa olevia lapsia edellisistä avioliitoista. Kun suurin osa misyaar-avioliitoista perustuvat salaisuuteen, mies on pelkkä aavemainen hahmo, joka nähdään silloin tällöin. Kun lapsi saa alkunsa, salaamisen ylellisyys katoaa.

”Minun toisella misyaar-avioliitollani meni hyvin huolimatta haukkamaisesta ensimmäisestä vaimostani”, sanoi Abu Abdur-Rahmaan. ”Mutta se oli vain siihen asti, kunnes toinen vaimoni tuli raskaaksi, ja sitten todellinen painajainen alkoi. Hän halusi ilmoittaa suhteemme julkisesti, sillä se saattoi hänet vaikeaan asemaan sosiaalisesti – ei voi olla sinkku ja raskaana. Minun oli kerrottava perheelleni vaimostani, ja helvetti pääsi valloilleen. Nyt molemmat avioliitot ovat vaarassa.”

Salailulla voi olla myös muita ennalta-arvaamattomia seurauksia. ”Minä olin ollut misyaar-avioliitossa lähes vuoden, kun joitain ”Kommissio Hyvyyden Edistämiseksi ja Pahuuden Estämiseksi”-järjestön jäseniä teki luokseni kamalan vierailun syyttäen minua prostituutiosta.” sanoi 35-vuotias eronnut kahden lapsen äiti, joka kutsti itseään Wardaksi.

”He halusivat raahata minut poliisiasemalla vaikka tungin jatkuvasti avioliittosopimusta heidän naamaansa. Minun oli soitettava veljelleni -jonka kanssa en ollut puheväleissä. Se oli kamalaa, vihasin itseäni ja vihasin kaikkia miehiä -lapseni olivat 6- ja 7-vuotiaita.”

Oikeustalolla työskentelevä sosiaalityöntekijä tuomitsee misyaar-avioliitot. ”Oikeusistuimet ovat täynnä tavallisista avioliitoista johtuvia ongelmia, miesten laimilyömien taloudellisten velvoitteiden, huoltajuusongelmien sekä elatusmaksujen takia.” hän sanoi.

”On olemassa kamala, kasvava ongelma lakien pakottamisesta laiminlyövien aviomiesten ja isien päälle. Kuinka kukaan voisi sallia sellaisen menettelyn kuin misyaar-avioliitto, joka antaa tilaa vielä suuremmalle vastuuttomuudelle?”, sosiaalityöntekijä kysyi.
”Valitettavasti misyaar-avioliitto on tehnyt vastuuttomille, epäkypsille yksilöille helpommaksi tulla suhteeseen, jonka on tarkoitus perustua uskottavuuteen, luotettavuuteen ja kunnioitukseen.” Sanoi Abu Zaid, vanhempi avioliittovirkailija. ”Asia ei ole näin. Sitä pidetään tilapäisenä ratkaisuna himoihin. Se ei ole ollenkaan se asia, mihin avioliitto perustuu. Tavallisessa moniavioisuudessa kaikilla vaimoilla on tasan samat oikeudet miehensä päälle, olkoon ne rahallisia, olkoon se yhdessä vietettyä aikaa koskien, tai julkisuudessa olemista. Naiset luulevat misyaar-avioliiton olevan heidän hyödykseen, mutta todellisuudessa, pidemmällä aikavälillä, he maksavat hinnan -ei ainoastaan taskuistaan, vaan myös tunteistaan.”
Monet vanhemmat ja misyaar-lapset sanoivat tuntevansa, että naista pannaan halvalla sellaisessa avioliitossa. Vanhemmat sanoivat useinmiten, että ainoa syy, miksi he hyväksyivät sellaisen avioliiton, oli liittyen sen tunnustamiseen, että heidän tyttärensä ovat aikuisia naisia, joilla on tarpeensa ja oikeus niiden tyydyttämiseen. ”Anelin eronnutta tytärtäni olemaan naimatta kosijan, joka ehdotti misyaar-avioliittoa”, sanoi Abu Fahda. ”Lopulta annoin periksi koska en halunnut olla syynä siihen, että hänellä olisi kielletty suhde jonkun miehen kanssa. Olen aikuinen ja tiedän, että hänellä on tarpeensa, mutta valehtelisin jos sanoisin minulla olevan yhtään kunnioitusta tätä vierasta kohtaan, joka tulee minun kotiini ollakseen kanssakäymisessä minun tyttäreni kanssa. Minun on jopa vaikeaa katsoa häntä (tytärtään) kasvoihin.” hän sanoi. ”Naapurini veljentytär oli jonkin aikaa naimisissa ’misyaaristi’, ja kun aviomies oli saanut häneltä mitä halusi, hän jätti hänet -ihan tuosta noin vaan.”

Abu Fahdan lapsenlapset jakavat hänen tunteensa -erityisesti surullisuuden. ”En tiedä, kuka tämä mies on -tämä mies, joka tulee meidän kotiimme ja viettää aikaa minun äitini kanssa.” sanoi 6-vuotias poika. ”Hän ei ole minun isäni, eikä hän voi olla hänen aviomiehensä, koska isät ja aviomiehet asuvat perheidensä kansa.”

Sosiologeille misyaar on päänvaiva. ”Mitä me viestitämme muille itse-arvostuksesta, ja mitä me viestitämme lapsillemme perheen tärkeydestä ja tarkoituksesta?” kysyi Dr. Nahid L. ”Avioliitossa on kyse syvällisistä suhteista -ei pelkästä parittelemisesta. Miksi yhä useammat naiset ovat suostuvaisia luopumaan siitä, mikä heille kuuluu, vain jotta heitä voitaisiin ’kutsua’ tai he voisivat valheellisesti tuntea olevansa naimisissa?”

Kun avioliitto luotiin, se oli varmistaakseen sen, että kukaan ei saa mitään ilmaiseksi. ”Jokaisella aviomiehellä ja vaimolla on vastuita ja oikeuksia -ja jo tavallisissa avioliitoissa naiset otetaan itsestäänselvyytenä. Avioliitto ei ole pelkästään seksiä. Minä olen sitä mieltä, että misyaar-avioliitto tulee ainoastaan tekemään asioista vielä pahempia.”

Jotkut sanovat, että yhteiskunnan on harkittava muita vaihtoehtoja. ”Jos he todella haluavat ratkaista naimattomien naisten ongelman, sen sijaan että tekisivät miehille helpoksi mennä uudelleen ja uudelleen naimisiin ja halvalla, heidän tulisi tehdä saudi-naisille helpommaksi naimisiin menon ei-saudien kanssa.”, sanoi eräs opettaja.

”Vuosia sitten yliopistossa ollessani kuulin sivukorvalla yhden poikani ystävän puhuvan avioliitosta ja tytöistä, ja hän kysyi ’Miksi ostaa lehmä kun maito on ilmaista?’ He puhuivat löysämoraalisista tytöistä ja siitä, ettei avioliitolle ole mitään tarvetta kun heidänlaisiaan löytyy.” sanoi eräs yliopisto-professori. ”Misyaar-avioliitolla, emmekö me juuri ole laillistaneet ’miksi-ostaa-maitoa-kun-lehmä-on-ilmainen’ -syndrooman? Ja me olemme olevinamme sivistyneitä?”

Fatwa 1

Misyaar-avioliitto on avioliitto, jossa mies tekee sharii’an mukaisen avioliittosopimuksen naisen kanssa, mutta nainen luopuu joistain oikeuksistaan, kuten asumuksesta, elatuksesta sekä miehen yöpymisestä hänen luonaan.

Syitä, jotka ovat johtaneet tällaisen avioliiton ilmenemiseen, on monia, kuten esimerkiksi:

1. Lisääntynyt määrä sellaisia naimattomia naisia, jotka eivät pääse naimsiin koska nuoret miehet lykkäävät avioitumista myötäjäisten ja avioitumisen korkeiden kustannusten takia, tai koska erojen määrä on korkea.

2. Joillain naisilla on tarvetta pysyä perheensä luona, joko koska he ovat ainoita huolenpitäjiä perheenjäsenilleen, tai koska naisella on jokin vajavaisuus tai vamma, ja hänen perheensä ei halua että miestä rasitetaan jollain sellaisella, mitä hän ei kestä, tai koska hänellä on lapsia eikä hän voi muuttaa heidän kanssaan miehensä kotiin, sekä muita vastaavia syitä.

3. Jotkut naimisissa olevat miehet haluavat pitää joitain naisia siveellisinä koska he tarvitsevat sitä, tai koska he tarvitsevat vaihtelua ja sallittua nautintoa ilman että se vaikuttaa heidän vaimoonsa ja lapsiinsa.

4. Joissain tapauksissa mies haluaa salata toisen avioliittonsa ensimmäiseltä vaimoltaan peläten siitä koituvia seurauksia ja vaikutuksia suhteeseen.

5. Mies matkustaan usein tiettyyn paikkan ja pysyy siellä pitkiä ajanjaksoja. Epäilemättä pysyä siellä vaimon kanssa on turvallisempaa kuin olla tekemättä niin.

Oppineilla on erimielisyyksiä tällaisen avioliiton määräystä koskien, ja on olemassa useita mielipiteitä, jotka ulottuvat siitä näkemyksestä että se on sallittu, siihen että se on luvallista mutta makruuh (vihattua), sekä siihen että se ei ole sallittua.

1. Yksikään oppineista ei ole sanonut että se ei olisi hyväksytty tai pätevä, vaan he kielsivät sen johtuen niistä seurauksista, jotka väistämättä vaikuttavat naiseen, ja koska se on alentavaa hänelle, ja se vaikuttaa yhteiskuntaan kun pahat ihmiset käyttävät tällaista avioliittosopimusta hyväkseen, sillä nainen voi väittää poikaystävän olevan aviomies. Se vaikuttaa myös lapsiin, joiden kasvatus kärsii isän poissaolosta.

2. Jotkut oppineet, jotka sanoivat sen olevan sallittua, ovat pyörtäneet näkemyksensä ja peruneet sen. Kuuluisimpia oppineita, jotka sanoivat sen olevan sallittua, olivat mm. Shaykh ’Abd al-’Aziiz ibn Baaz sekä Shaykh ’Abd al-’Azeez Aal al-Shaykh; ja kuuluisimpia, jotka sanoivat sen olevn sallittua ja sitten peruivat sen näkemyksen, oli mm. Shaykh al-’Uthaymeen; ja kuuluisimpia oppineita, jotka sanoivat ettei se ole sallittua lainkaan, oli mm. Shaykh al-Albaani.

Oppineiden mielipiteitä tällaisista avioliitoista:

1.Shaykh Ibn Baazilta kysyttiin avioliitosta, jossa mies ottaa toisen, kolmannen tai neljännen vaimon, jonka tilanne pakottaa hänet pysymään omassa kodissaan, ja mies vierailee hänen luonaan eir aikoina kummankin tilanteesta riippuen.

Hän vastasi, että sellaisessa avioliittosopimuksessa ei ole mitään vikaa jos se täyttää kaikki sharii’an edellyttämät ominaisuudet avioliiton salittavuudelle ja pätevyydelle. Jos osapuolet sopivat, että nainen pysyy perheensä luona tai hänen osuutensa miehen ajasta on päivisin eikä öisin, tai tiettyinä päivinä tai öinä, siinä ei ole mitään vikaa niin kauan kuin avioliitto julkistetaan eikä sitä salata.

Fataawa ’Ulama’ al-Balad al-Haraam (s. 450, 451) sekä Jareedah al-Jazeerah no. 8768, Maanantai 18. Jumaada al-Uulaa 1417 AH.

Jotkut hänen oppilaistaan kuitenkin sanoivat, että hän perui myöhemmin näkemyksensä sen luvallisuudesta, mutta emme löytäneet mitään kirjallista sen todisteeksi.

2.Shaykh ’Abd al-’Azeez Aal al-Shaykhilta kysyttiin misyaar-avioliiton luvallisuudesta.

Hän vastasi että se on sallittua jos ehdot avioliiton saliittavuudelle ja hyväksyttävyydelle täytetään sekä avioliitto julkistetaan ja he eivät sovi sen salaamisesta, ja mies tarjoaa waliiman, ja sen jälkeen voit kutsua sitä millä nimellä haluat.

Jareedah al-Jazeerah, Perjantai 15. Rabee’ al-Thaani 1422 AH, no. 10508.

3.Shaykh al-Albaanilta kysyttiin misyaar-avioliitosta ja hän kielsi sen kahdesta syystä:

(i) Koska avioliiton tarkoitus on rauhallisuus, tyyneys ja lepo, kuten Allah sanoi Koraanissa: ”Ja Hänen merkeistään on se, että Hän on luonnut teille joukostanne puolisoitta, jotta saisitte heistä lohtua, ja Hän on laittanut välillenne kiintymystä ja armoa.” [al-Ruum 30:21]. Mutta tätä ei saavuteta tällaisessa avioliitossa.

(ii) Voi olla kirjoitettu, että mies saa lapsia tämän naisen kanssa, mutta koska hän on kaukana hänestä ja tulee hänen luokseen harvoin, se vaikuttaa kielteisesti hänen lastensa kasvatukseen ja asenteeseen.

Ks. Ahkaam al-Ta’addud fi Daw’ al-Kitaab wa’l-Sunnah (s. 28, 29).

4.Shaykh Ibn ’Uthaymiinilla oli tapanaan sanoa sen olevan sallittua, mutta hän lakkasi sanomasta niin, sen kielteisten vaikutusten takia, ja koska jotkut käyttivät sitä hyväkseen.

Ja mitä me sanomme, on että:

.Sellaiset ihmiset, joiden uskonnollinen sitoumus on heikko, voivat helposti käyttää tätä asiaa hyväkseen, joten sen luvallisuutta ei tulisi kuvailla yleisessä fatwassa, vaan jokaisen parin yksilöllinen tilanne tulisi tutkia tarkasti ja päätellä siitä, onko tällainen avioliitto hyväksi heille vai ei, jolloin se voidaan sallia, ja muutoin heidän ei tulisi sallia tehdä sitä.

Islam Q&A

Fatwa 2

Määritelmä

Misyaar-avioliiton voi määritellä olevan miehen ja naisen välinen virallinen avioliittosopimus sillä ehdolla, että puolisot luopuvat yhdestä, kahdesta tai useammasta (aviollisesta) oikeudestaan, omasta vapaasta tahdostaan. Näitä ovat mm. yhdessä asuminen, öiden tasapuolinen jakaminen useamman vaimon tapauksessa, sekä vaimon oikeus asumiseen ja rahalliseen tukeen. Joissain tapauksissa puoliso luopuu vain yhdestä oikeudesta, kuten yhdessä asumisesta, mutta miehen täytyy silti tarjota vaimolleen asumus sekä pitää hänestä huolta rahallisesti. Toisissa tapauksissa vaimo luopuu kaikista oikeuksistaan, mukaan lukien asunnon ja elatuksen. Pääpointti sellaisissa järjestelyissä on se, että pari sopii elävänsä erillään toisistaan, kuten ennen avioliittosopimuksenkin tekoa, ja tapaavat toisiaan täyttääkseen taarpeensa sallitulla tavalla silloin kun haluavat.

 


 

Oikeuksista luopuminen
Kuten mainittu aiemmin, perusasia, joka erottaa misyaarin tavallisesta avioliitosta, on se, että puolisot, ja vielä tarkemmin sanottuna vaimo, luopuu yhdestä tai useammasta oikeudestaan omasta vapaasta tahdostaan.
Islamilaisittain, kummankin osapuolen on sallittua sopia yhteisymmärryksessä luopuvansa yhdestä tai useammasta oikeudestaan, joihin he muuten olisivat oikeutettuja tavallisessa avioliitossa. Vaimo voi luopua oikeudestaan asumukseen, ajan viettämiseen miehensä kanssa ja/tai rahalliseen tukeen. Mies voi luopua oikeudestaan asua samassa paikassa vaimonsa kanssa.

’Aa’ishah kertoi, että Sawdah bint Zam’a luovutti päivänsä ’Aa’ishalle, joten Allahin Lähettiläs saws antoi ’Aa’ishalle sekä hänen päivänsä että Sawdan päivän. (Bukhaari, 4914)

’Aa’ishah kertoi myös, että lopullisen sairautensa aikana Allahin Lähettiläs sawk kyseli usein ”Missä tulen olemaan huomenna? Missä tulen olemaan huomenna?”, haluten ’Aa’ishan päivää. Hänen vaimonsa antoivat hänelle luvan olla missä hän halusi, joten hän oli ’Aa’ishan huoneessa kunnes hän erkani hänestä.” (Bukhaari, 4185)

.

Tulisi kuitenkin huomata, että jos vaimo luopuu oikeuksistaan, hän on oikeutettu vaatimaan ne takaisin. Hän voi pyytää miestään täyttämään kaikki oikeutensa, mukaan lukien rahallisen tuen. Mies voi myös vaatia että hän muuttaa asumaan hänen kanssaan.

Imaam al-Haskafi sanoi:

”Jos vaimo antaa kanssa-vaimolleen oman oikeutensa viettää aikaa miehensä kanssa, niin tämä on hyväksyttävää, mutta hänellä on oikeus pyörtää päätöksensä tulevaisuudessa jos hän niin haluaa.” (ks. Radd al-Muhtar ala ’l-Durr al-Mukhtar, 3/206)

Asian soveliaisuus
Yllä oleva keskustelu oli misyaar-avioliiton sallittavuutta ja hyväksyttävyyttä koskien. Mutta mitä tulee siihen, onko sellainen avioliitto sharii’an mukaan sovelias, niin yleisellä tasolla, vastauksen on oltava ei, sillä se menee vastoin avioliiton henkeä ja päämääriä, mikä on pitkä-aikaisen suhteen perustaminen perheenä, sekä oikeamielisten muslimilapsien kasvattaminen. Lapset, jotka heidän äitinsä kasvattaa kodissa, josta isä on aina poissa, voivat hyvinkin kärsiä psykologisesti ja henkisesti.

Tämä on vielä pahempi sellaisessa tilanteessa, jossa mies on ainoastaan kiinnostunut omista seksuaalisista tarpeistaan eikä välitä vaimostaan lainkaan. Hän ei epäröi mennä naimisiin naisten kanssa ja erota heistä silloin kun haluaa. Jotkut vastuuttomat miehet menevät lomille köyhiin maihin ja naivat nuoria naisia tarjoamalla heille rahaa, rikkauksia ja yleellistä elämäntyyliä, vain erotakseen heistä muutaman viikon tai kuukauden päästä. He tekevät tätä jatkuvasti, menevät naimisiin naisten kanssa ja eroavat heistä, välittämättä lainkaan Allahin luomuksesta. Tämän tuloksena vaimo löytää itsensä hylättynä ja elämästä yksinäistä elämää kuten ennen avioliittoa, mutta kokemuksensa traumatisoimana ja sosiaalinen asemansa ja maineensa häpäistynä. Toisten vahingoittaminen ja petkuttaminen ovat molemmat vakavia syntejä sharii’an mukaan.

Toisaalta, misyaar-avioliitto saattaa olla ainoa vaihtoehto tietyissä tilanteissa. Jotkut naiset, kun heistä tulee vanhempia, kokevat lisääntyviä vaikeuksia naimisiin pääsemisessä. Sellaisissa tapauksissa nainen saattaa naida miehen, joka ei kykene täyttämään tavallisia aviollisia velvollisuuksia, kuten rahallista tukea ja riittävää ajanviettoa hänen kanssaan. Sellaisen miehen kanssa avioituminen on parempi hänelle, kuin naimattomana pysyminen.

Nuori pari saattaa olla kihloissa ja heillä on huoltajiensa suostumus mennä naimisiin. He haluavat mennä naimisiin niin pian kuin mahdollista, koska he pelkäävät aidosti tekevänsä zinaa, mutta miehellä ei ole rahallista mahdollisuutta elättää vaimoaan. Tällainen avioliitto saattaisi vastata heidän tarpeisiinsa, sallien heidän mennä naimisiin ja asuen silti omien vanhempiensa luona kunnes he ovat valmiita muuttamaan yhteen.

Jotkut eronneet naiset tai lesket, joilla on oma asuinpaikka sekä omat tulonlähteensä, eivät aidosti voi, tai halua, mennä uudelleen naimisiin normaalitavalla. Jotkut naiset, joiden päällä on useita, raskaita velvollisuuksia ja vastuita, eivät pysty asumaan miestensä kanssa ja palvelemaan heitä. Miyaar-avioliitto saattaisi sopia heille hyvin.

Itse asiassa jotkut klassiset oppineet kuten Imam Abu ’l-Faraj ibn al-Jawzi, olkoon Allah hänelle armollinen, ovat sanoneet, että se voi jopa olla terveellistä avioliitolle jos kumpikin puoliso yhdessä sopii viettävänsä aikaa erossa toisistaan tai nukkuvansa erillään ja olevansa yhdessä silloin tällöin, pitääkseen yllä korkeaa intohimon tasoa toisiaan kohtaan. (Sayd al-Khatir, s. 605- 606)

Ja näin ollen, lopputuloksena, se, onko misyaar-avioliitto sovelias vai ei, riippuu jokaisesta yksityiskohtaisesta tapauksesta ja skenaariosta. Täten jokaisen tulisi keskustella oman tilanteensa yksityiskohdista tietävän ja Jumalaa pelkäänvän oppineen kanssa. Mitä tulee sen lainvoimaisuuteen, niin jos kaikki sallitun islamilaisen avioliiton perusperiaatteet täyttyvät, se on pätevä, pitäen mielessä sen, että vaimolla on oikeus vaatia takaisin avioliiton alussa luovuttamansa oikeudet milloin tahansa, niin halutessaan. Ja Allah tietää parhaiten

 


 

 

Talaaq ja khulaa’

Avioeroon ja sen määräyksiin liittyvät Koraanin jakeet:

”Ja erotetut naiset odottavat itsekseen kolme kuukautiskiertoa. Ja heidän ei ole sallittua salata sitä, mitä Allah on luonut heidän kohtuihinsa jos he uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään. Ja heidän miehensä ovat oikeutetumpia ottamaan heidät takaisin sinä aikana, jos he haluavat sovintoa. Ja heille (naisille) kuuluu samat (oikeudet) heidän päälleen kohtuudessa (mitä tulee tottelevaisuuteen ja kunnioitukseen ja ystävälliseen käytökseen), ja miehillä on heihin nähden korkeampi asema. Ja Allah on Mahtava, Viisas.” [al-Baqarah 2:228] (’iddan eli odotusajan kesto)

”Talaaq (Avioero) on kaksi kertaa, joten pidä (vaimosi) kunniallisesti tai päästä (hänet) menemään ystävällisesti. Ja teidän ei ole sallittua ottaa heille antamastanne (mahr jne.) mitään, paitsi jos he molemmat (puolisot) pelkäävät etteivät voi pysyä Allahin asettamissa rajoissa. Joten jos pelkäätte, etteivät he pysty pitämään kiinni Allahin rajoista, heidän päälleen ei ole mitään syntiä siitä, millä hän vapauttaa itsensä (ts. mitä vaimo antaa miehelle vapauttaakseen itsensä, eli khulaa’). Nämä ovat Allahin (asettamat) rajat, joten älkää rikkoko niitä. Ja joka rikkoo Allahin rajoja, he ovat väärintekijöitä. [al-Baqarah 2:229] (talaaqin määrä sekä khulaa’n sallittavuus)

”Ja jos hän erotti hänet (kolmannen kerran), niin hän (nainen) ei ole sallittu hänelle sen jälkeen kunnes hän nai toisen miehen. Mutta jos hän (toinen mies) erottaa hänet, niin heidän päälleen ei ole mitään syntiä jos he palaavat yhteen, jos he uskovat voivansa noudattaa Allahin määräämiä rajoja. Ja nämä ovat Allahin rajat, Hän selventää ne niille, joilla on tietoa.” [al-Baqarah 2:230] (kolmas talaaq sekä tapa palata yhteen sen jälkeen)

Talaaq

.   Talaaqissa mies eroaa vaimostaan sanomalla ”tallaqtuki” tai ”anti taaliqah” tms. (mies sanoo vaimolleen, että eroan sinusta)

.   Talaaqin jälkeen raskaana olevan naisen odotusaika eli ’iddan on siihen asti, kunnes hän synnyttää, ja ei-raskaana olevan naisen ’iddah on kolme kuukautiskiertoa perustuen jakeeseen 2:228. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen kuukatisensa tulevat ja hän tulee puhtaaksi, hänen kuukautiset tulevat jälleen ja hän tulee puhtaaksi, ja sitten hänen kuukautisensa tulevat jälleen ja hän tulee puhtaaksi, ts. kolme täyttä kuukautiskiertoa, riippumatta siitä, onko niiden välinen aika lyhyt vai pitkä. Tähän perustuen, jos nainen imettää ja hänen kuukautisensa palaavat vasta kahden vuoden päästä, hän pysyy ’iddassa niin kauan kunnes hänellä on ollut kolme kuukautiskiertoa, eli hän voi pysyä siinä tilassa kaksikin vuotta tai enemmän. (ks. Majmuu’ al-As’ilah tahumm al-Usrah al-Musliman, sh. Muhammad ibn ’Uthaimiin, s. 61-63)

.   Talaaq voi tapahtua kolme kertaa. Ensimmäisen ja toisen kerran jälkeen mies voi ottaa vaimonsa takaisin hänen ’iddansa aikana, tai sen jälkeen uuden avioliittosopimuksen kautta. Kolmannen talaaqin jälkeen pari ei enää saa mennä toistensa kanssa naimisiin, edes ’iddan aikana, ennen kuin nainen on ollut toisen miehen kanssa naimisissa ja avioliitto on täydennetty. Sellainen käytäntö, että nainen nai jonkun miehen tavoitteena erota hänestä voidakseen jälleen avioitua edellisen miehensä kanssa, on haraam; tällainen ihminen on kirottu, se avioliitto ei ole hyväksytty eikä se tee naisesta luvallista hänen ensimmäiselle miehelleen. Abu Dawuud kertoi sahiih hadiithissa Profeetan saws sanoneen, että Allah on kironnut sen, joka on ’muhallil’ sekä sen, joka on ’muhallal lahu’. (Abu Dawuud, 2076, al-Albaanin sahiihhiksi luokittelema). ’Muhallil’ on se, joka menee naimisiin naisen kanssa ja eroaa hänestä jotta hän voisi palata edellisen miehensä luokse, ja ’muhallal lahu’ on se, jolle tämä tehdään, eli edellinen mies. Toisen vastaavan hadiithin on kertonut myös Ibn Maajah (1936, al-Albaani luokitteli sen olevan hasan). ’Abd ar-Razzaaq (6/2650) kertoi ’Umar ibn al-Khattaabin sanoneen ihmisiä puhutellessaan: ”Kautta Allahin, yhtäkään ’muhallil’ tai ’muhallal lahu’ ei tuoda minun luokseni, paitsi että kivitän heidät.”

.   Vaimon takaisin ottaminen voi tapahtua joko sanoin tai teoin. Sanallisesti sen voi tehdä esimerkiksi sanomalla ”Otan vaimoni takaisin.” tai ”Pidän vaimoni.” tai sanomalla hänelle ”Otan sinut takaisin.” tai ”Pidän sinut.” tms. Kirjoittaminen voi ottaa sanojen paikan, ja ele voi ottaa niiden paikan sellaisen osalta, joka ei pysty lausumaan näitä sanoja, kuten henkilö, joka on mykkä. Takaisin ottaminen teoin tarkoittaa yhdyntää, joka on tehtävä aikomuksena ottaa vaimo takaisin, muuten se ei ole sallittua ’iddan aikana.

.   Vaimon suostumus takaisin ottamiseen (’iddan aikana) ei ole välttämätöntä, koska Allah sanoo ”.Ja heidän miehensä ovat oikeutetumpia ottamaan heidät takaisin sinä aikana, jos he haluavat sovintoa.” [al-Baqarah 2:228]. Jos mies ottaa vaimonsa takaisin hänen sitä haluamattaan, vaimo voi pyytää häneltä khulaa’ jos hänellä on siihen oikeuttava syy.

.   Syitä avioeroon on monia, kuten esimerkiksi harmonian ja sopusoinnun puute puolisoiden välillä, kuten että jompi kumpi ei rakasta toista tai kumpikaan ei rakasta toisiaan; tai huono asenne/käytös vaimon osalta, tai hänen tottelemattomuutensa miestään kohtaan asioissa, jotka ovat hyviä ja sallittuja; tai huono asenne miehen puolelta ja vaimon huonosti kohteleminen ja epäoikeudenmukaisuus häntä kohtaan; tai kumman tahansa puolison kyvyttömyys täyttää toisen oikeudet; tai syntien tekeminen toisen tai kummankin osalta, mikä voi luoda heidän välilleen huonon ilmapiirin ja lopulta johtaa eroon; tai päihteet ja tupakka kumman tahansa puolison osalta; tai huono ilmapiiri toisen puolison vanhempien kanssa; tai viisauden puute toistensa kanssa asioimisessa; tai vaimon laiminlyönnit itsensä puhtaana pitämisessä ja viehättäväksi tekemisessä miestään varten käyttämällä miellyttäviä vaatteita, tuoksumalla hyvälle, puhumalla kauniin ja ystävällisin sanoin sekä tervehtimällä miestä hymy kasvoilla kun he kohtaavat. (ks. Fataawa al-Jaami’ah lil-Mar’ah al-Muslimah, sh. Ibn Baaz, osa 2, s. 666)

.   Eroja, jotka ovat bid’ah ja kiellettyjä, ovat mm. Ero vaimon kuukautisten tai nifaasin aikana tai yhdynnän jälkeen ennen ghuslin tekoa. Oikein mielipide on, että sellaista ei lasketa eroksi. (Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah, 20/58)

.   Myöskään miehen pakotettuna antama ero ei ole voimassa: Ibn al-Qayyim, olkoon Allah hänelle armollinen, sanoi: ”Sahaabat antoivat fatwoja, joiden mukaan pakon alla myönnetty avioero ei ole voimassa. ’Umarilta kerrottiin sahiih-ketjulla, että eräs mies laski itsensä köyteen sidottuan alas vuorelta kerätäkseen hunajaa, ja hänen vaimonsa tuli ja sanoi ”Joko leikkaan köyden, tai sinä otat minusta eron.” Hän (mies) vannotti häntä Allahin kautta ja hän (vaimo) pysyi kannassaan, joten mies otti hänestä eron. Hän tuli ’Umarin luokse ja kertoi tapahtuneesta, jolloin hän sanoi: ”Mene takaisin vaimosi luokse, sillä tämä ei ole ero.”

Määräys, että sitä ei lasketa eroksi, on kerrottu myös ’Alilta, Ibn ’Umarilta sekä Ibn al-Zubayrilta (olkoon Allah heihin tyytyväinen).” Zaad al-Ma’aad (5/208).

.   Toinen eron bid’ah-muoto on antaa kolme eroa yhdellä kerralla, eli jos mies sanoo vaimolleen esimerkiksi ”Olet erotettu, olet erotettu, olet erotettu” tai ”Olet kolmesti erotettu.” Jos hän tarkoitti toista ja kolmatta kertaa painotuksena ensimmäiselle, niin se lasketaan yhdeksi eroksi. Mutta jos hän tarkoitti sillä kolmea erillistä eroa, niin oppineet ovat eri mieltä siitä, lasketaanko se kolmeksi vai yhdeksi eroksi. Enemmistö oppineista sanoi sen laskevan kolmeksi eroksi, mutta oikein mielipide, joka on mm. Shaikh al-Islaam Ibn Taimiyyan, Shaikh as-Sa’din sekä Ibn ’Uthaimiinin mielipide, lienee se, että se lasketaan vain yhdeksi eroksi. He käyttivät todisteena Muslimin (1472) Ibn ’Abbaasilta kertomaa hadiithia, jossa hän sanoi: ”Allahin Lähettilään, Abu Bakrin sekä ’Umarin kalifaatin kahden ensimmäisen vuoden aikana kolminkertainen ero laskettiin yhdeksi. Sitten ’Umar ibn al-Khattaab sanoi: ’Ihmisistä on tullut hätiköiviä asiassa, johon heidän pitäisi käyttää aikaa. Aion laittaa heidät pitämään kiinni siitä.’ Joten hän teki siitä sitovan heidän päälleen.”

 

 

 

Khulaa’

.   Khulaa’ tarkoittaa vaimon irtautumista avioliitosta tiettyä maksua vastaan. Mies ottaa vastaan sovitun maksun, esimerkiksi antamansa mahrin tai vähemmän tai enemmän kuin se, ja sitä vastaan päästää vaimonsa menemään. Todiste tälle on hadiith, jossa Thaabit ibn Qays Shammaasin vaimo tuli Profeetan (saws) luokse ja sanoi ”Oi Allahin Lähettiläs, en löydä mitään vikaa Thaabit ibn Qaysin luonteessa tai uskonnollisuudessa, mutta en halua tehdä mitään epäuskon tekoa tultuani muslimiksi.” Profeetta (saws) sanoi hänelle: ”Annatko hänelle takaisin hänen puutarhansa?” Koska hän oli antanut hänelle puutarhan mahrina. Hän sanoi ”Kyllä.” Profeetta (saws) sanoi Thaabitille: ”Ota takaisin puutarhasi ja eroa hänestä” (Bukhaari, 5273). Tästä oppineet ovat ymmärtäneet, että jos nainen ei kestä elää miehensä kanssa, hän voi pyytää miestä eroamaan hänestä khulaa’lla, ja tuomari voi määrätä miestä tekemään niin.

.   Khulaa’n tapahtuessa mies ottaa vastaan sovitun maksun ja sanoa vaimolleen ”faaraqtuki” tai ”khalaa’tuki” tms., ja sillä hetkellä heistä tulee vieraat toisilleen ja heidän avioliittonsa on päättynyt. (ks. Majmuu’ al-As’ilah tahumm al-Usrah al-Musliman, sh. Muhammad ibn ’Uthaimiin, s. 61-63)

.   Jos nainen on raskaana, oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että hänen ’iddansa kestää siihen asti, kunnes hän synnyttää. (ks. Al-Mughni 11/227) Jos hän ei ole raskaana, suurin osa oppineista sanoi, että hänen ’iddansa on kolme kuukautiskiertoa, perustuen jakeeseen 2:228, mutta oikein mielipide lienee silti, että se on yksi kuukautiskierto, johtuen Profeetan saws hadiithista, jossa hän määräsi Thaabit ibn Qaysin vaimoa, joka erotti itsensä khulaa’lla, odottamaan yhdne kuukautiskierron verran. (At-Tirmithi, 1185; al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih at-Tirmithi, 946). Tässä hadiithissa puhutaan yksityiskohtaisesti khulaa’-eroon, kun taas mainitussa jakeessa puhutaan erosta yleisesti. Mutta jos nainen odottaa kolme kuukautiskiertoa, niin se on parempi ja turvallisempaa. (ks. Fataawa at-Talaaq, sh. Ibn Baaz, 1/286)

.   Khulaa’n tapahduttua nainen ei voi palata miehensä luokse edes ’iddan aikana ilman uutta avioliittosopimusta. Yleisemmän mielipiteen mukaan khulaa’n katsotaan tässä suhteessa olevan kuin talaaq, eli se lasketaan yhdeksi eroksi. Toisen mielipiteen mukaan khulaa’n määrässä ei ole mitään rajoitusta, vaan sen voi antaa niin monta kertaa kuin haluaa ja pari voi palata yhteen niin monta kertaa kuin haluaa (jos välissä ei ole tapahtunut kolmea talaaqia).

.   Khulaa’ ei saa pyytää ilman syytä, sillä Profeetta (saws) sanoi, että jos nainen pyytää mieheltään eroa ilman syytä, Paratiisin tuoksu kielletään häneltä. (At-Tirmithi, sahiih al-Albaanin mukaan)

.   Hyväksyttäviä syitä khulaa’n pyytämiselle ovat mm. Jos nainen ei pidä tavasta jolla mies kohtelee  häntä, esimerkiksi jos hän oli yli-tiukka, kiivas-temperamenttinen, helposti suuttuva tai ärsyyntyvä, on usein vihainen, tai kritisoi ja moittii vaimoaan pienimmästäkin virheestä tai putteesta. Tai jos nainen ei pidä hänen fyysisestä olemuksestaan johtuen jostain epämuodostumasta tai rumuudesta, tai jos häneltä puuttuu jotain jäseniä tai ruumiillisia toimintakykyjä. Tai jos miehen uskonnollinen sitoumus on vajavaista, esimerkiksi hän ei rukoile tai on huolimaton ja välinpitämätön rukouksissaan, tai ei paastoa Ramadanina ilman oikeutettua syytä, tai hän käy juhlissa ja tilaisuuksissa, joissa tehdään haraam-asioita, kuten zinaa, alkoholin juomista, tupakoimista, musiikkia ja laulamista jne. Tai jos hän ei anna vaimolleen hänen oikeuksiaan elatuksen, vaatetuksen ja muiden olennaisten tarpeiden suhteen. Tai jos hän ei anna vaimolleen hänen aviollisia oikeuksiaan (ts. yhdyntään  liittyviä) impotenssin takia, tai koska mies ei pidä hänestä tai pitää jostakin toisesta enemmän, tai hän on epäreilu aikansa jakamisessa (useamman vaimon kesken), tai koska hän ei muuten pysty tyydyttämään vaimoaan seksuaalisesti.

(Sheikh ’Abdullaah ibn ’Abdur-Rahmaan ibn Jibriinin fatwaan perustuen)