• info@helsinginmuslimit.fi
  • +358(0)45 882 5681

Sunnan perustat – Imam Ahmad ibn Hanbal

Sunnan perustat – Imam Ahmad ibn Hanbal

Sunnan perustat – Imam Ahmed osa 1

Sunnan perustat – Imam Ahmed osa 2

Sunnan perustat – Imam Ahmed osa 3

Suomennettuja Hadith

40 Hadith qudsi

 


© Rashid Hämäläinen

IMAM AHMAD – LYHYT ELÄMÄNKERTA

Hän on al-Imam Abu ’Abd Allah Ahmad ibn Muhammad

ibn Hanbal al-Saibani , Saik al-Islam ja Ahlal-Sunna wa

al-Dzama’an Imaami. Hänet tunnetaan hyvin yhtenä

neljän lakikoulukunnan imaamina – kaikki itsenäisen

päättelyn edellytykset täyttäneenä lainoppineena – ja

myös, eikä yhtään vähempää, Islamin uskonopin mestarina,

sen puolesta itsensä uhraavana soturina ja uskonnollisten

uudistusten tuhoajana.

Hän syntyi Bagdadissa vuonna 164 jH. ja kasvoi siellä.

OPINNOT JA ASEMA

Opiskellessaan hän kiersi maita ja mantuja. Hän kävi

Kufassa, Basrassa, Mekassa, Medinassa, Jemenissä, Syyriassa

ja Arabien niemimaalla. Hän välitti perimätietoja

sadoilta hadit-mestareilta. Hänen opettajiaan toimivat

mm. Imam Abu Hanifan kuuluisa oppilas Abu Jusuf sekä

Imam Safi’i, joka piti tätä suuressa arvossa.

Imam Safi’i sanoi: ”Poistuin Bagdadista, enkä jättänyt

taakseni ketään lainopissa tasokkaampaa, turhuuksista

eristäytyvämpää, Allahia pelkäävämpää ja oppineempaa

kuin Ahmad ibn Hanbal.”

Hän sanoi myös: ”Ahmad on imaami kahdeksalla tavalla:

Imaami perimätieteessä, imaami lainopissa, imaami Koraanissa,

imaami kielessä, imaami Sunnassa, imaami turhuuksien

jättämisessä, imaami varauksellisessa Allahin

pelossa ja imaami asketismissa.”

HÄNEN KOETTELEMUKSENSA

Kuten monia muitakin totuuden puolesta eläviä, koeteltiin

Ahmad ibn Hanbalia suuresti All a hin uskonnon takia.

Hänen aikanaan valtaan noussut kalifi Ma’m u n pakotti

kerettiläisten, filosofiaa uskonnollisten tekstien sijaan

soveltavien Mu’taziliittien yllyttämänä ihmiset sanomaan

Koraanin olevan Allahin luomus. Historia todistaa muslimien

aina uskoneen Koraanin olevan Allahin puhetta ja

täten yksi Hänen ominaisuuksistaan, kuten Allah Koraanissa

sanoo. Ahmad ei voinutkaan taipua myöntämään

tällaisia kerettiläisiä uskomuksia, ja pysyi vankkumattomana

kannassaan.

Hänen poikansa Salih sanoi: ”Sitten ihmisiä koeteltiin, ja

taipumattomat vangittiin. Kaikki paitsi neljä myöntyivät:

isäni, Muhammad ibn Nuh, al-Qawariri ja al-Hasan ibn

Hammad Saddzada. Sitten kaksi viimeistäkin taipuivat,

ja isäni ja Muhammad pysyivät vankilassa joitakin päiviä.

Sitten Tarsusista tuli käsky tuoda heidät yhdessä, kahlittuina.”

Dza’far al-’Anbar i sanoi Ahmadille: ”Sinä olet tänään

ihmisten seuraama johtohahmo. Niinpä siis, kautta

Allahin, jos myönnyt siihen, että Koraani on luotu,

myöntyy myös moni muu. Jos taas kieltäydyt, kieltäytyy

heistä moni. Ja vaikka tämä mies ei tappaisikaan sinua,

kuolet silti, sillä kuolema tulee varmasti. Pelkää siis

Allahia, äläkä myönny mihinkään.’Ahmad alkoi itkeä ja

sanoi: ’Kuten Allah tahtoo, kuten Allah tahtoo.’Sitten

hän sanoi: ’Abu Dza’far, toista se minulle.’ Toistin sen

siis, ja hän sanoi: ’Kuten Allah tahtoo, kuten Allah tahtoo.'”

Abu al-’Abbas al-Raqqi kertoi heidän alkaneen muistuttaa

Abu ’Abd Allahia luvasta pelastautua suullisella vahvistuksella,

mainiten siitä kertovat raportit. Hän vastasi:

”Mitä sitten teette Kabbabin perimätiedolla: ’Joku teitä

edeltäneistä sahattiin kahtia, eikä se saanut tätä

hylkäämään uskontoaan.'”

Kalifi Ma’mun kuoli ja Mu’tasim otti hänen paikkansa.

Vankeutta oli kestänyt 30 kuukautta, kun Ahmad tuotiin

Kalifin luo. Kerettiläisen filosofian oppineet väittelivät

hänen kanssaan päiviä, mutta kukaan heistä ei voinut

hänelle mitään. He esittivät filosofisia päätelmiään

Allahista ja Koraanista, Ahmad ibn Hanbalin vastatessa:

”Tuokaa minulle jotain Koraanista ja Sunnasta.” Päivien

saatossa kerettiläiset kiihtyivät kovasti. Ahmad sanoi:

”Yksi puhui, ja minä kumosin hänen väitteensä, ja sitten

toinen puhui, ja minä kumosin hänenkin väitteensä. Aina

kun mies putosi pelistä, vastusti Ibn Abi Du’ad, sanoen:

’Uskovien komentaja! Hän on, kautta Allahin, eksynyt ja

eksyttävä uskonnon uudistaja!'” Kalifi kuitenkin sanoi

aina: ”Puhukaa hänelle, väitelkää hänen kanssaan.”

Niinpä siis yksi taas puhui, ja minä kumosin hänen väitteensä,

ja sitten toinen puhui, ja minä kumosin hänenkin

väitteensä.”

Lopulta Mu’tasim tuomitsi hänet ruoskittavaksi, jolloin

hänen kätensä menivät sijoiltaan. Kalifi sanoi: ”Lyökää

kovaa!”. He iskivät häntä 19 kertaa. Kalifi tuli hänen

luokseen ja sanoi: ”Voi sinua, Ahmad, mitä sinulla on

sanottavana?” Hän vastasi: ”Anna minulle jotain Allahin

kirjasta tai Allahin lähettilään Sunnasta, jotta voin puhua

niiden mukaan.” He jatkoivat ruoskimista kunnes hän

menetti tajuntansa. Myöhemmin hänet vapautettiin ja

päästettiin kotiin. Häntä hoitanut lääkäri sanoi: ”Olen

nähnyt miehiä, joita on ruoskittu tuhannesti, mutten ole

ikinä nähnyt mitään näin pahaa.”

Mu’tasimia seurasi Watiq, joka jatkoi edeltäjänsä linjaa.

Vangitsemisen sijaan hän kuitenkin pakotti Ahmadin

piiloutumaan. Tämän jälkeen seurasi hänen veljensä Mutawakkil,

joka oli Sunni, ja kunnioitti Ahmad ibn

Hanbalia suuresti. Hän lopetti uskonveljiensä sorron ja

oikeus kävi toteen.

HÄNEN VIIMEISET PÄIVÄNSÄ

77 vuotiaana Im a m Ahmad sairastui vakavasti, muttei

ikinä valittanut tilaansa. Kuullessaan hänen sairaudestaan,

ihmismassat saapuivat hänen luokseen. Hänen kidutukseensa

osallistunut mies saapui ovelle, anellen

Ahmadin poikaa pyytämään isältään lupaa tälle tulla

sisään. Saatuaan luvan, hän itki ja aneli Ahmadia antamaan

tämän kauheat teot anteeksi. Näin hän teki sillä

ehdolla, ettei mies enää ikinä toistaisi tekojaan. Sitten

mies poistui itkien, ja kaikki muutkin itkivät.

Ennen pois menoaan hänen poikansa huomasi, kuinka hän

alkoi menettää tajuntaansa, tulevan taas tajuihinsa, avaavan

silmänsä, liikuttavan kättään, ja sanovan: ”Ei vielä, ei

vielä, ei vielä.” Hän kysyi isältään tästä, ja hän vastasi:

”Iblis seisoo vierelläni, purren sormiaan, ja sanoo:

’Ahmad, selvisit minulta!’ ja minä sanon: ’Ei vielä, ei,

ennen kuin kuolen.'”

Perjantaina, 10. päivänä al-Rabi ’al-Awwalia vuonna 241,

Imam Ahmad ibn Hanbal siirtyi tästä maailmasta toiseen.

Uutiset levisivät nopeasti ja kadut olivat tulvillaan ihmisiä,

jotka tahtoivat osallistua hänen hautajaisiinsa. Arviolta

1 300 000 ihmistä saapui paikalle.

Muhammad ibn Ishaq sanoi: ”Kuulin isäni sanovan: ’Jos

Ahmadia ibn Hanbalia ei olisi eikä sitä, miten hän uhrasi

itsensä, olisi Islam mennyttä.'”

Abu al-Taur sanoi: ”Nähdessäsi hänet, luulet Sharian olevan

taulu hänen silmiensä edessä.”

Jahja ibn Ma’in sanoi: ”Kautta Allahin, taivaan alla ei ole

ketään Ahmad ibn Hanbalia lain oppineempaa. Ei idässä

eikä lännessäkään ole hänen laistaan.”

(Tämän äärimmäisyyksiin tiivistetty elämänkerta on

poimittu Ibn al-Dzauz i n kirjasta Manaqib al-Imam

Ahmad ja Muhammad Ibn ’Abd al-Hadin kirjasta

Manaqib al-A’imma al-Arba’a)

SUNNAN PERUSTAT:

Sunnan perustat ovat meidän mukaamme seuraavat:

1. Allahin lähettilään seuralaisten kulkemasta tiestä kiinnipitäminen

ja heidän kopiointinsa

2. Uudistusten hylkääminen; jokainen uudistus on eksymystä

3. Riitelyn ja alhaisia himoja seuraavien kanssa istumisen

hylkääminen

4. Uskonnosta väittelyn, kiistelyn ja riitelyn hylkääminen

5. Sunna on meidän mukaamme Allahin lähettilään raportit

6. Sunna selittää Koraania; se on Koraanin viittaukset

7. Sunnaan koskien ei ole vertailua (mitä tahansa ei voi

yhdistää siihen vertailemalla)

8. Sille ei aseteta vertaisia

9. Sitä ei voi saavuttaa järjellä tai haluilla. Se on pelkkää

seuraamista ja halujen hylkäämistä

10. Joka hylkää osan välttämätöntä Sunnaa sitä

hyväksymättä ja siihen uskomatta, ei kuulu sitä seuraaviin.

Osa tätä Sunnaa on usko ennaltamääräämiseen sen

hyvässä sekä pahassa ja siitä puhuvien perimätietojen

vahvistaminen todeksi ja usko niihin. Kenenkään ei tule

sanoa ”miksi?” eikä ”miten?”. Kyseessä on vain usko ja

sen vahvistaminen todeksi.

11. Joka ei tiedä perimätiedon selitystä eikä voi

ymmärtää sitä järjellään, on se jo selvitetty hänelle ja

täydellistetty häntä varten. Hänen on uskottava siihen ja

alistuttava sille.

12. Tällaisia perimätietoja ovat ”totuudellisen ja totuudelliseksi

todetun” perimätieto ja muut samanlaiset ennaltamääräämisestä

kertovat perimätiedot.

13. Tällaisia ovat myös kaikki Allahin näkemisestä puhuvat

perimätiedot, vaikka niiden kuuleminen tuntuisikin

epämiellyttävältä ja tekisi kuuntelijan olon epämukavaksi.

Hänen on vain uskottava niihin eikä hänen tule hylätä

niistä kirjaintakaan. Sama pätee kaikkiin luotettavilta

raportoituihin perimätietoihin.

14. Kenenkään kanssa ei tule riidellä tai väitellä eikä kiistelyn

taitoa tule opetella, sillä tällainen puhe ennaltamääräämisestä,

Allahin näkemisestä, Koraanista ja

muista sunnista on inhottua ja kiellettyä. Niihin syyllistyvä

ei seuraa Sunnaa, vaikka sen puheessaan saavuttaisikin,

ennen kuin hylkää kiistelyn, alistuu ja uskoo raportteihin.

15. Koraani on Allahin puhetta eikä ole luotu. Kenenkään

ei tule epäröidä sanoa: ”Se ei ole luotu.” Allahin puhe ei

ole erillään Hänestä eikä mikään Hänestä ole luotu. Varo

väittelemästä tähän uudistaneiden kanssa, jotka puhuvat

lausumisesta (al-Lafz) jne. Joka ei kommentoi aihetta ja

sanoo ”En tiedä, onko se luotu vai ei, se vain on Allahin

puhetta”, kulkee uudistuksen tiellä aivan kuten sekin,

joka sanoo ”Se on luotu.” Asia kun on niin, että se on

Allahin puhetta, eikä luotu.

16. Usko Allahin näkemiseen Ylösnousemuksen Päivänä,

kuten Profeetalta on kerrottu aidoissa perimätiedoissa

17. Uskoo siihen, että Profeetta näki Herransa, sillä tästä

on aito raportti Allahin lähettiläältä. Qatada on kertonut

sen ’Ikrimalta ja hän Ibn ’Abbasilta. Al-Hakam Ibn Aban

on kertonut sen ’Ikrimalta ja hän Ibn ’Abbasilta. ’Ali ibn

Zaid on kertonut sen Jusuf ibn Mihranilta ja hän Ibn

’Abb a silta. Tämä perimätieto tulee meidän mukaamme

ymmärtää sen ilmeisessä merkityksessä, kuten se on Profeetalta

kerrottu. Puhe siitä on uskonnollinen uudistus .

Uskomme siihen kuten se on tullut, sen ilmeisessä merkityksessä,

emmekä väittele siitä kenenkään kanssa.

18. Usko vaakaan Ylösnousemuksen Päivänä, kuten on

kerrottu: ”Allahin orja punnitaan Ylösnousemuksen

Päivänä eikä hän paina hyttysen siivenkään vertaa.” Orjien

teot punnitaan, kuten raportissa on kerrottu. Tämä on

uskottava ja vahvistettava todeksi. Selkä on käännettävä

sen hylkääville eikä heidän kanssaan tule kiistellä.

19. Allah puhuttelee orjiaan Ylösnousemuksen Päivänä,

eikä heidän välillään ole tulkkia. Tämä on uskottava ja

vahvistettava todeksi.

20. Usko altaaseen: Allahin lähettiläällä on Ylösnousemuksen

Päivänä allas, jonka luokse hänen kansansa tulee.

Se on leveydeltään niin kuin pituudeltaankin: yhden kuukauden

matka. Sen astiat ovat kuin määrältään kuin taivaan

tähdet. Tämä perustuu enempää kuin yhden tien

kautta aidoksi vahvistettuihin raportteihin.

21. Usko haudan rangaistukseen: Tätä kansaa koetellaan

sen haudoissa. Heiltä kysytään al-Imanista, al-Islamista,

ja siitä, kuka heidän Herransa ja profeettansa on. Munkar

ja Nakir saapuvat heidän luokseen kuten Allah tahtoo ja

haluaa. Tämä on uskottava ja vahvistettava todeksi.

22. Usko Profeetan puoltamiseen, ja ihmisiin, jotka poistuvat

Tulesta palettuaan ensin ja muututtuaan hiileksi.

Heidät käsketään vietäviksi Paratiisin ovella olevaan jokeen,

kuten raportissa on kerrottu, miten Allah tahtoo.

Kyseessä on vain usko siihen ja sen vahvistaminen todeksi.

23. al-Masiah al-Daddzaal tulee ulos ja hänen silmiensä

väliin on kirjoitettu kafir (epäuskova). Tästä kertoviin

perimätietoihin on uskottava kuten myös siihen, että

niissä kerrottu tulee tapahtumaan.

24. Usko on puhetta ja tekoja. Se lisääntyy ja vähentyy,

kuten raportissa on kerrottu: ”Uskossaan täydellisin

uskovainen on heistä piirteiltään paras.”

25. Joka jättää rukouksen, on epäuskonut. Ei ole muuta

tekoa kuin rukous, jonka jättäminen on epäuskoa. Joka

sen jättää, on epäuskova, ja Allah on sallinut hänen tappamisensa.

26. Paras tästä kansasta sen profeetan jälkeen on Abu

Bakr al-S{idd i q, sitten ’Umar ibn al-Kattab ja sitten

’Utman ibn ’Affan. Asetamme nämä kolme muiden edelle

kuten Allahin lähettilään seuralaiset tekivät ilman erimielisyyttä.

27. Näiden kolmen jälkeen tulevat Neuvonpidon viisi

jäsentä: ’Ali ibn Abi Talib, Talha, al-Zubair, ’Abd al-

Rahman ibn ’Auf ja Sa’d. Kaikki heistä ovat sopivia kalifiksi

ja kaikki heistä ovat imaameja. Perustamme tämän

Ibn ’Umarin perimätietoon: ”Tapasimme laskea Allahin

lähettilään eläessä ja hänen seuralaistensa ollessa lukuisia:

Abu Bakr, sitten ’Umar, sitten ’Utman, ja sitten

olimme hiljaa.”

28. Neuvonpidon jäsenten jälkeen tulevat Badrissa olleet

Maastamuuttajat Allahin lähettilään seuralaisista ja sitten

heistä Badrissa olleet apurit. Heidän järjestyksensä riippuu

maastamuuton ja avunannon ajankohdasta.


 

29. Ihmisistä parhaat näiden Allahin lähettilään seuralaisten jälkeen ovat sukupolvi, jonka keskuuteen Profeetta lähetettiin. Jokainen hänen seurassaan vuoden, kuukauden, päivän tai tunnin viettänyt, tai hänet edes nähnyt, on hänen seuralaisena. Hänen seuransa taso riippuu sen määrästä ja siitä, kuinka kauan sitä edelsi, sekä siitä, kuinka paljon hän Profeettaa kuuli ja katsoi. Heistä hänen seurassaan kaikkein vähiten ollut on parempi kuin sukupolvi, joka ei häntä nähnyt, vaikka nämä tapaisivat Allahin kaikin teoin. Nämä Profeetan seurassa olleet, hänet nähneet ja häntä kuulleet ja jopa hänet omin silmin edes tunnin verran nähneet ja häneen uskoneet ovat seuransa takia parempia kuin heitä seuranneet, vaikka nämä tekisivät kaikki hyvät teot.

30. Kuulevaisuus ja tottelevaisuus sekä hurskaille että syntisille johtajille, uskovaisten komentajalle, hallitsijaksi tulleelle ihmisten yhdistyessä ja tyytyessä tähän ja siihen, joka kaappaa vallan miekalla, ottaen hallitsijan paikan ja muuttuen nimeltään uskovaisten komentajaksi

31. Sotaretken suorittaminen on jatkuva sekä hurskaiden että syntisten komentajien kanssa Ylösnousemuksen Päivään saakka, eikä sitä jätetä.

32. Sotasaaliin jako ja rangaistusten toimeenpano kuuluu heille Ylösnousemuksen Päivään saakka. Kenenkään ei ole sallittua haukkua heitä tai yrittää viedä sitä heiltä.

33. Almuverojen antaminen heille on sallittua ja voimassa. Joka ne heille antaa, oli kyseessä hurskas tai syntinen, on toiminut oikein.

34. Perjantairukous heidän ja heidän osoittamansa takana on sallittu, pysyvä ja täysin hyväksyttävät kaksi rukousyksikköä. Joka ne sen jälkeen toistaa, on raportin hylkäävä ja Sunnaa vastustava uskonnon uudistaja. Hän ei saa perjantai rukouksen hyveistä mitään ollessaan sitä mieltä, ettei kenen tahansa johtajan, sekä hurskaan että syntisen, takana voi rukoilla. Sunna on siis rukoilla heidän kanssaan kaksi rukousyksikköä ja pitää uskontonaan sitä, että ne ovat hyväksyttäviä. Älä epäile tätä.

35. Joka kapinoi muslimien johtajaa vastaan ihmisten ensin yhdistyessä ja hyväksyessä tämän hallitsijaksi – tapahtui tämä tyytyväisinä tai valloitettuina – on rikkonut muslimien yhtenäisyyden ja vastustanut Allahin lähettiläältä raportoitua. Jos tämä kapinoija kuolee tässä tilassa, kuolee hän Islamia edeltäneen ajan kuoleman.

36. Kenenkään ei ole sallittua tappaa hallitsijaa tai kapinoida tätä vastaan. Joka näin tekee, on muuta kuin Sunnaa ja oikeaa tietä seuraava uskonnon uudistaja.

37. Varkaiden ja Kaaridziittien tappaminen on luvallista heidän uhatessa miehen henkeä tai omaisuutta. Miehen on siis sallittua taistella ja puolustaa itseään ja omaisuuttaan kaikin keinoin. Heidän lähtiessään hänen ei kuitenkaan ole sallittua etsiä tai seurata heitä. Tällainen on luvallista vain johtajalle tai muslimien komentajalle. Vain itsepuolustus on siis hänelle tässä tilanteessa sallittua. Hänen tulee myös kamppaillessaan aikoa olla tappamatta ketään. Jos hyökkääjä kuolee toisen puolustaessa itseään, loitontaa Allah hänet. Jos itseään ja omaisuuttaan puolustava tapetaan, toivon hänen olevan marttyyri, kuten perimätiedoissa kerrotaan. Kaikissa tästä puhuvissa raporteissa käsketään vain taistelemaan, ei tappamaan tai seuraamaan. Hänen ei tule myöskään tappaa toista tämän kaaduttua tai haavoituttua. Jos hän ottaa tämän vangiksi, ei hänen ole sallittua tappaa tätä tai toimeenpanna rangaistusta. Hänen on vietävä asia Allahin osoittamalle hallitsijalle ja antaa tämän langettaa tuomionsa.

38. Emme todista kenenkään muslimin joutuvan Paratiisiin tai Helvettiin hänen tekojensa perusteella. Toivomme hurskaalle ja pelkäämme hänen puolestaan ja pelkäämme pahaa tekevän syntisen puolesta ja toivomme tälle Allahin armoa.

39. Joka tapaa Allahin tehtyään Tuleen johtavan synnin, mutta on katunut sitä jatkamatta sen tekemistä, sille Allah antaa anteeksi. Hän hyväksyy orjiensa katumuksen ja antaa pahat teot anteeksi.

40. Joka tapaa Hänet maistettuaan syntinsä virallista rangaistusta maan päällä, on tämä rangaistus kompensaatio hänen synnilleen. Näin on Allahin lähettiläältä raportoitu.

41. Joka tapaa Hänet jatkettuaan ja katumatta rangaistukseen johtavaa syntiä, päättää Allah hänen asiansa; jos Hän tahtoo, Hän rankaisee tätä, ja jos Hän tahtoo, Hän antaa tälle anteeksi.

42. Hänet tapaavaa epäuskovaa Hän rankaisee antamatta tälle anteeksi.

43. Aviorikkoja ansaitsee kivityskuoleman tunnustaessaan tai todisteiden tullessa ilmi.

44. Allahin lähettiläs kivitti, kuten myös oikeamieliset johtajat.

45. Joka vähättelee yhtäkään Allahin lähettilään seuralaista, vihaa tätä jonkin tässä ilmenneen asian takia tai mainitsee tämän pahoja puolia, on uskonnon uudistaja, kunnes pyytää heille kaikille armoa eikä tunne sydämessään pahaa heitä kohtaan.

46. Tekopyhyys on epäuskoa: kun joku epäuskoo Allahiin ja palvoo muita, mutta esittää Isl a mia ulkoisesti. Tällaiset ovat kuin Allahin lähettilään aikaiset tekopyhät. Hänen sanansa: ”Se, jossa on kolme asiaa, on tekopyhä” on sanottu painottamaan asian vakavuutta. Raportoimme sen, kuten se on ilmoitettu, selittämättä sitä.

47. Sama pätee hänen sanoihinsa: ”Älkää palatko minun jälkeeni epäuskoviksi harhailijoiksi, lyöden toistenne kauloja poikki” ja: ”Kahden muslimin tavatessa miekoin, on sekä tappaja että tapettu tulessa” ja: ”Muslimin herjaaminen on paha synti, ja hänen tappamisensa on epäuskoa” ja: ”Toisen sanoessa veljelleen: ’Oi Epäuskova’, koskevat sanat jompaakumpaa heistä” ja: ”Sukulaissiteistä irtisanoutuminen on epäuskoa Allahiin, vaikka ne olisivat hyvin pieniä”. Sama pätee kaikkiin näiden kaltaisiin aitoihin ja säilytettyihin perimätietoihin. Alistumme niille vaikkemme tietäsikään niiden selitystä. Emme puhu emmekä kiistele niistä, emmekä selitä niitä kuin niiden omilla sanoilla. Emme myöskään hylkää niitä kuin ensisijaisemman todisteen perusteella.

48. Paratiisi ja Tuli on luotu, kuten Allahin lähettiläältä on kerrottu: ”Astuin Paratiisiin ja näin palatsin.” ja: ”näin al-Kautarin” ja: ”Katsoin Paratiisiin, ja näin.” ja: ”Katsoin Tuleen, ja näin.” jne. Joka siis väittää, ettei niitä ole luotu, on Koraanin ja Allahin lähettilään perimätietojen kieltäjä, enkä oleta hänen uskovan Paratiisiin ja Tuleen.

49. Qiblan kansaan kuuluvan Allahin ykseysoppia soveltavana kuolevan (eli muslimin) puolesta tulee rukoilla ja pyytää anteeksiantoa. Anteeksiannon pyyntöä eikä rukousta tule hylätä hänen tekemänsä synnin takia, oli se pieni tai iso. Allah päättää hänen tuomiostaan.

Esseen loppu

Ylistys kuuluu Allahille yksin. Olkoot Hänen ylistyksensä

Muhammadin ja häntä seuraavien yllä, ja antakoon Hän

heille rauhaa.

 

 

 


 

 

 

Hadith Jibriil (Aleihissalaam)

Hadith jonka Omar bin Al-Khattab kertoi:

Eräänä päivänä, kun olimme istumassa Allahin lähettilään kanssa, ilmestyi luoksemmme mies, jolla oli valkoiset vaatteet ja erittäin mustat hiukset. Hänessä ei näkynyt mitään merkkejä matkustamisesta ja kukaan ei tuntenut häntä. Hän tuli ja istui Profeetan eteen, laittoi polvet hänen polviaan vasten ja asetti kämmenet reisilleen, ja sanoi: ”Oi Muhammad, kerro minulle Islamista”.

Allahin lähettiläs sanoi: ”Islam on todistaa, että on vain yksi Jumala ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä, suorittaa rukoukset, maksaa zakaat(almuvero), paastota Ramadhan, ja suorittaa pyhiinvaellus jos siihen pystyy.” Hän sanoi: ”Olet puhunut oikein”, ja me olimme yllättyneitä hänen kysymyksestä ja vastauksesta. Hän sanoi: ”Sitten kerro minulle Imanista”. Hän vastasi: ”Se on uskoa Jumalaan, Hänen enkeleihin, Hänen kirjoihin, Hänen lähettiläisiin ja viimeiseen päivään, ja uskoa Jumalalliseen kohtaloon, sen hyvään ja pahaan.” Hän sanoi: ”Olet puhunut oikein”. Ja jatkoi: ”Sitten kerro minulle Ihsaanista.” Profeetta vastasi: ”Se on palvoa Jumalaa kuin näkisit Hänet, ja Hän varmasti näkee sinut”. Hän sanoi: ”Sitten kerro minulle maailmanlopusta”. Hän vastasi: ”Kysyjä tietää paremmin kuin vastaaja.” Hän sanoi: ”Kerro sen merkeistä”. Hän vastasi: ”Orjatyttö synnyttää emäntänsä ja näet paljasjalkaisten, alastomien, rahattomien paimenien kilpailevan korkeiden rakennusten rakentamisesta.” Sitten mies lähti ja jäin hetkeksi. Sitten Profeetta sanoi: ”Oi Omar, tiedätkö kuka kysyjä oli?” Minä sanoin: ”Jumala ja Hänen lähettiläänsä tietävät parhaiten”. Hän sanoi: ”Hän oli Gabriel, kuka tuli opettamaan sinulle uskontoasi.” – Muslim

 

 

Luja usko ja täydellinen luottamus Allahiin:

 

”Uskovia ovat vain ne, kun Allahin nimi lausutaan, heidän sydämet valtaa pelko, ja kun Hänen jakeitaan resitoidaan heille (tämä Koraani), heidän uskonsa kasvaa ja he panevat luottamuksensa ainoaan Herraansa (Rubb)”.

(Koraani 8:2)

 

” ja yksin Allahiin uskovaiset asettakoot luottamuksensa” (Koraani 14:11)

 

Ibn ’Abbas (olkoon Allah häneen tyytyväinen) sanoi: Kun Profeetta Ibrahim (Aabraham) (olkoon rauha hänen yllään) heitettiin tuleen, hän sanoi: ”Allah yksin on riittävä meille ja Hän on paras asioiden huolehtija.” Profeetta Muhammed myös (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kun hänelle kerrottiin: ”suuri armeija pakanoita oli kerääntynyt häntä vastaan, joten pelkää heitä.” Mutta tämä varoitus vain lisäsi hänen ja muslimien uskoa ja he sanoivat: ”Allah yksin on riittävä meille ja Hän on paras meidän asioiden huolehtija”. (Al-Bukhari)

 

Kommentaari: Huonoimmassakin tilanteessa henkilön tulisi aina uskoa ja luottaa Allahiin. (Riyad-us-Saliheen)

 

Uskon vakaus ja Päättäväisyys:

”Totisesti ne jotka sanovat: Meidän Herramme (Rubb) on yksin Allah ja sen jälkeen pysyvät lujana (päättäväisinä) ja vakaina uskossa (Islamin monoteismissä), heillä ei ole pelkoa eikä heidän tarvitse murehtia. Heistä tulee paratiisin asukkaita ikuisiksi ajoiksi palkaksi siitä, mitä heillä oli tapana tehdä.” (Koraani 46:13,14)

Sufyan bin ’Abdullah (olkoon Allah häneen tyytyväinen) kertoi: Minä sanoin, Oi Allahin lähettiläs, (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) kerro minulle jotain Islamista mitä en tule kysymään keneltäkään muulta siitä.” Hän sanoi: (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) ”Sano, minä uskon Allahiin ja sitten pysy päättäväisenä (järkkymättömänä) uskossa.” (Muslim)

Kommentaari: Päättäväisyys tarkoittaa pitää kiinni lujasti Islamin säännöistä, toimien sen mukaan miten on määrätty ja välttää mitä on kielletty, tehdä kuuliaisesti pakolliset määräykset ja teot mitkä ovat suositeltavia ja välttää kiellettyjä asioita. Usko ei ole pelkästään uskon tunnustus verbaalisesti. Todellinen usko on se mikä on kytketty todellisella uskonnon harjoittamisella, koska uskonnon harjoittaminen on kuin uskon hedelmät. Puu joka ei kanna yhtään hedelmää on arvoton, samalla tavalla usko tulee merkitsemättömäksi ilman sen harjoittamista ja tekoja. Päättäväisyys on merkki täydellisestä uskosta. (Riyad-us-Saliheen)

 

Hyvät käytöstavat

 

Abu Huraitah (olkoon Allah häneen tyytyväinen) on raportoinut: Profeetta (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoi, ”Hän joka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään, osoittakoon hän vieraanvaraisuutta hänen vierailleen, ja kuka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään ylläpitäköön Hän hyviä välejä hänen sukulaisiin, ja hän kuka uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään puhukoon Hän hyvää tai olkoon hän vaiti.” (Al-Bukhari ja Muslim)

Kommentaari: Vierasta kunnioittaminen tarkoittaa ottaa vieras vastaan iloisesti, viihdyttää häntä sen mukaan mikä on henkilön mahdollisuus, ja huolehtia täysin hänen mukavuudesta ja viihtyvyydestä. Mikä tulee meidän sukulaisiin, meidän tulee kohdella heitä hyvin ja suorittaa kaikki velvollisuutemme heitä kohtaan. Pidättäytyä puhumasta pitää sisällään, että meidän tulisi välttää turhaa ja sopimatonta puhetta. Meidän tulisi viettää suurimman osan meidän ajasta muistelemalla Allahia, hakien hänen anteeksiantoaan ja sanoa kaikille sitä mikä on hyvää. Muutoin meidän on hyvä pysyä vaiti. Nämä kolme ominaisuutta omaavat ne ihmiset jotka uskovat Allahiin ja tuomionpäivään. Toisaalta, ne ihmiset joilla ei ole näitä ominaisuuksia paljastavat heidän uskonsa heikkouden ja epätäydellisyyden.

 

 


 

 

HADITH 1
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), hän kertoi Allahin lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoneen: Kun Allah asetti luomuksensa ja Hän lupautui kirjoittamalla kirjaansa joka on Hänellä: Anteeksiantoni on vihani ylitse. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari, an-Nasa’i ja Ibn Majah).

HADITH 2
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Allah kaikkivaltias sanoi: Aatamin poika kielsi Minut eikä hänellä ollut oikeutta tehdä niin. Hän herjasi Minua eikä hänellä ollut oikeutta tehdä niin. Mikä tulee hänen kieltämiseen, se on hänen sanonta; Hän ei tee minusta samaa kuin olin alussa – ja [hänen] alkuperäinen olomuoto on helpompi Minulle kuin tehdä hänet uudelleen. Ja mikä tulee hänen herjaamiseensa, on se hänen sanonta; Allah on ottanut itselleen pojan, kun Olen Yksi ja Ainut, Kaikkiainainen suoja. En ole syntynyt enkä ole synnyttänyt, eikä kukaan ole verrattavissa Minuun. Sen oli kerännyt al-Bukhari (ja myös an-Nasa’i)

HADITH 3
Kertonut Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi: Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) johti aamurukousta al-Hudaybiyahissa yön sateen jälkeen. Kun Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) lopetti, hän kääntyi ihmisiin päin ja sanoi; Tiedättekö mitä Luojanne on sanonut? He sanoivat; Allah ja Hänen Lähettiläs tietävät parhaiten. Hän sanoi: Tänä aamuna yhdestä palvelijoistani tuli uskovainen Minuun ja yhdestä epäuskovainen. Se joka sanoi; Meille on satanut vettä Allahin hyveestä ja Hänen armeliaisuudestaan, hän on uskovainen Minuun, ja epäuskovainen tähdille; ja se joka sanoi; Meille on satanut vettä sen ja sen tähden ansiosta, hän on epäuskovainen Minua kohtaan ja uskovainen tähtiin. Sen oli kerännyt al-Bukhari (ja myös an-Nasa’i ja Malik)

HADITH 4
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi; Allah (ylistetty ja korkea olkoon hän) sanoi; Aatamin pojat keksivät aikaa vastaan, ja Minä olen Aika, kädessäni on yö ja päivä. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim).

HADITH 5
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi; Allah (ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoi; Minä olen itse-riittoisa eikä Minulla ole tarvetta partnerille. Se joka tekee teon jonkun muun tähden ja myös Minun, Minä hylkään hänen tekonsa, sille jonka hän liitti Minuun. Sen oli kerännyt Muslim (ja myös Ibn Majah).

HADITH 6
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi: Kuulin Allahin Lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanovan: Ensimmäiset ihmiset joita vastaan tehdään päätös Tuomion päivänä on mies joka kuoli marttyyrinä. Hänet tuodaan Allahin luokse, ja Hän kertoo hänelle Hänen palveluistaan Hänelle, ja hän myöntää ne. [Kaikkivaltias] sanoo sitten: Ja mitä teit niillä? Hän vastaa: Taistelin vuoksesi kunnes kuolin marttyyrinä. Hän vastaa: Olet valehdellut – sinä taistelit jotta ihmiset sanoisivat [sinusta]: Hän on rohkea. Ja niin sanottiin. Sitten hänet määrätään laahattavaksi kasvoillaan, kunnes hänet heitetään helvettiin. [Toinen] on mies joka on opiskellut [uskonnollista] tietoa ja on opettanut sitä ja hänellä oli tapana lukea Koraania. Hänet tuodaan Allahin luokse, ja Hän kertoo hänelle Hänen palveluistaan hänelle, ja hän myöntää ne. [Kaikkivaltias] sanoo sitten: Ja mitä teit niillä? Hän vastaa: Opiskelin [uskonnollista tietoa] ja opetin sitä ja luin Koraania Sinun vuoksesi. Hän sanoo: Olet valehdellut – sinä opiskelit [uskonnollista] tietoa, jotta [sinusta] sanottaisiin: Hän on lukija. Ja niin sanottiin. Sitten hänet määrätään laahattavaksi kasvoillaan, kunnes hänet heitetään helvettiin. [Toinen] on mies josta Allah oli tehnyt rikkaan, ja jolle Hän oli antanut kaikenlaisia rikkauksia. Hänet tuodaan Allahin luokse, ja Hän kertoo hänelle Hänen palveluistaan hänelle, ja hän myöntää ne. [Kaikkivaltias] sanoo sitten: Ja mitä teit niillä? Hän vastaa: En jättänyt mitään tietä [raivaamatta] jossa Sinä pidät rahan käytettävän, käyttämättä siinä rahaa Sinun vuoksesi. Hän sanoo: Olet valehdellut – teit niin vain jotta [sinusta] sanottaisiin: Hän on antelias. Ja niin sanottiin. Sitten hänet määrätään laahattavaksi kasvoillaan, kunnes hänet heitetään helvettiin. Sen oli kerännyt Muslim (ja myös at-Tirmidhi ja an-Nasa’i)

HADITH 7
Kertonut ’Uqbah ibn Amir (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi: Kuulin Allahin Lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanovan: Luojasi ilahtuu paimenesta joka vuoren huipulla, kutsuu rukouskutsun ja rukoilee. Sitten Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo: Katsokaa palvelijaani, hän kutsuu rukouskutsun ja rukoilee; hän on kunnioituksessa Minua kohtaan. Olen antanut anteeksi palvelijalleni [hänen syntinsä] ja olen päästänyt hänet Paratiisiin. Kerännyt an-Nasa’i hyvällä auktoriteetillä.

HADITH 8
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Jonkun suorittama rukous ilman Koraanin olennaista osaa on puutteellinen (hän toisti tämän kolmesti). Joku sanoi Abu Hurayrahille: [vaikka] olemme imaamin takana? Hän sanoi: Lue se itsellesi, koska olen kuullut Profeetan (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanovan: Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) on sanonut: Olen jakanut rukouksen Itseni ja palvelijani välillä kahteen puoliskoon, ja palvelijani tulee saamaan sen mitä hän on pyytänyt. Kun palvelija sanoo: Al-hamdulillahi Rabbi’l-’alamin, Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo: Palvelijani on kiittänyt Minua. Kun hän sanoo: :
Ar-rahmaani r-rahim, Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo: Palvelijani on ylistänyt Minua, ja kun hän sanoo: Maliki yawmi ’d-din, Allah sanoo: palvelijani on ylistänyt Minua – ja kerran Hän sanoi: Palvelijani on alistunut valtaani. Ja kun hän sanoo: Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in, Hän sanoo: Tämä on Minun ja palvelijani välillä, ja palvelijani tulee saamaan sen mitä hän on pyytänyt. Ja kun hän sanoo: :
Idhina ’s-sirata ’l-mustaqim, sirata ’lladhina an’amta ’alayhim ghayri ’l-maghdubi ’alayhim wa la ’d-dalin, Hän sanoo: Tämä on palvelijalleni, ja palvelijani tulee saaman sen mitä hän on pyytänyt. Kerännyt Muslim (ja myös Malik, at-Tirmidhi, Abu Dawud, an-Nasa’i, ja Ibn Majah).

HADITH 9
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Ensimmäinen teko, josta Allahin palvelija pidetään vastuussa Ylösnousemuksen päivänä on hänen rukouksensa. Jos ne ovat kunnossa, hän on onnistunut: ja jos ne ovat puutteellisia, hän on epäonnistunut ja hävinnyt. Jos on jotain puutteellista hänen pakollisissa rukouksissaan, Luoja (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo: Katsokaa jos palvelijallani on ylimääräisiä rukouksia joilla hän voisi täyttää sen mikä häneltä puuttuu pakollisista rukouksista. Ja sen jälkeen hänen muut teot tuomitaan samalla tavalla. Kerännyt at-Tirmidhi (ja myös Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Majah, ja Ahmad).

HADITH 10
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Allah (Ylistetty ja korkea olkoon hän) sanoi:
Paastoaminen kuuluu Minulle ja Minä olen se joka palkitsee siitä. [mies] jättää sexuaaliset halunsa, hänen ruokansa ja juoman Minun vuokseni. Paastoaminen on kuin kilpi, ja se joka paastoaa hänelle on kaksi iloa; ilo kun hän rikkoo paastonsa, ja ilo kun hän tapaa Luojansa. Muutos hengityksen hajussa kun ihminen paastoaa, on Allahille rakkaampaa kuin muskin tuoksu. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim, Malik, at-Tirmidhi, an-Nasa’i, ja Ibn Majah).

HADITH 11
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah sanoi: Kuluta, oi Aatamin poika, ja Minä kulutan sinuun. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim).

HADITH 12
Kertonut Abu Mas’ud al-Ansari (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Yksi miehistä joka oli ennen teitä kutsuttiin tuomittavaksi. Häneltä ei löytynyt mitään muuta hyvää tekoa paitsi, että hänellä oli tapana tehdä kauppoja ihmisten kanssa, ja koska hän oli varakas, hän antoi käskyn palvelijoilleen päästää miehen vaikeissa olosuhteissa [joka ei pystynyt maksamaan velkojaan]. Hän sanoi, että Allah sanoi: Olemme enemmän sen arvoisia kuin sinä. Päästä hänet irti. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari ja an-Nasa’i).

HADITH 13
Kertonut ’Adiyy ibn Hatim (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi: Olin Allahin Lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) seurassa, ja hänen luokseen saapui kaksi miestä: yksi heistä valitti köyhyydestään, kun taas toinen valitti rosvoudesta. Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Mikä tulee rosvouteen, on vain lyhyt aika kunnes karavaani [pystyy] mennä Meccaan ilman vartioita. Ja mikä tulee köyhyyteen Tunti (Tuomion päivä) ei tule saapumaan ennen kuin jompikumpi teistä menee antaakseen almuja eikä löydä ketään ottamaan niitä.
Sitten yksi teistä seisoo varmasti Allahin edessä, ilman että Hänen ja hänen välillä on mitään sermiä, eikä tulkkia tulkatakseen hänelle. Sitten Hän sanoo hänelle: Enkö tuonut sinulle vaurautta? Ja hän sanoo: kyllä, ja hän katsoo oikealle, eikä näe muuta kuin helvetin tulen, joten suojautukaa kaikki helvetin tulelta, olkoon se vaikka puolikkaalla taatelilla – ja jos hän ei löydä sellaista, niin ystävällisellä sanalla. Kerännyt al-Bukhari

HADITH 14
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Allahilla (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) on lukematon määrä enkeleitä jotka kiertelevät ympäriinsä etsien kookontumisia joissa ylistetään Allahia; he istuvat heidän seurassaan ja taittavat siipensä heidän ympärilleen täyttäen sen mikä on heidän välissään ja alimman taivaan välillä, kun [kokouksessa olleet ihmiset] lähtevät [enkelit] nousevat taivaaseen. Hän sanoi: Sitten Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) kysyy heiltä – [vaikkakin] Hän on heistä kaikista tietävin: Mistä olette tulleet? Ja he sanovat: Olemme tulleet palvelijoittesi luota maan päältä: he ylistivät Sinua, todistaen ettei ole muuta jumalaa kuin Sinä, ylistäen Sinua, pyytäen [palveluksia] Sinulta. Hän sanoo: Ja mitä he pyysivät Minulta? He sanovat: He pyytävät Sinulta paratiisia. Ja Hän sanoo: Ovatko he nähneet paratiisini? He sanovat: Ei, Oi Luoja. Hän sanoo: Ja miten olisi jos he olisivat nähneet paratiisini? He sanovat: Ja he pyytävät suojaa sinulta. Hän sanoo: Miltä he pyytävät suojaa Minulta? He sanovat: Helvetiltäsi, Oi Luoja. Hän sanoo: Ja ovatko he nähneed helvettini? He sanovat: Ei. Hän sanoo: Ja miten olisi ollutkaan jos he olisivat nähneet helvettini! Ja he sanovat: He pyytävät myös anteeksiantoasi. Hän sanoi: Sitten Hän sanoo: Olen antanut heille anteeksi, ja Olen antanut heille sen mitä he ovat pyytäneet, ja olen pitänyt heidät poissa siitä mistä he pyysivät suojelustani. Hän sanoi: He sanovat: Oi Luoja, heidän joukossaan on eräs henkilö, joka on paljon syntiä tekevä palvelija, joka oli vain ohikulkemassa ja istuutui heidän joukkoonsa. Hän sanoi: Ja Hän sanoo: Ja hänelle [myös] Olen antanut anteeksiantoni: sellainen joka istuu tälläisten ihmisten joukossa ei tule saamaan harmia. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari, at-Tirmidhi, ja an-Nasa’i)

HADITH 15
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Allah (Ylistetty ja korkea olkoon hän) sanoi:
Olen niin kuin palvelijani ajattelee Minun olevan. Olen hänen kanssaan kun hän mainitsee Minut. Jos hän mainitsee Minut itselleen, mainitsen hänet Itselleni; ja jos hän mainitsee Minut kokouksessa, mainitsen hänet paremmassa kokouksessa. Ja jos hän tulee lähemmäksi Minua käden mitan, tulen lähemmäksi häntä käsivarren mitan; ja jos hän tulee lähelleni käsivarren mitan, tulen lähemmäksi häntä (koko kehon mitan verran). Ja jos hän lähestyy Minua kävellen, lähestyn häntä juosten. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim, at-Tirmidhi ja Ibn Majah).

HADITH 16
Kertonut Abbasin poika (olkoon Allah tyytyväinen heihin molempiin) Allahin Lähettiläältä (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) Luojan (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanononnoista yksi on; Allah on kirjoittanut ylös hyvät ja pahat teot. Sitten Hän selitti sen [sanomalla] se joka on aikonut hyvän teon muttei ole tehnyt sitä, Allah kirjoittaa sen itselleen ylös kokonaisena hyvänä tekona, mutta jos hän on aikonut tehdä sen ja myös tehnyt sen, Allah kirjoittaa sen Itselleen ylös kymmenestä seitsemään tuhanteen hyvänä tekona, tai enemmän. Mutta jos hän on aikonut pahan teon eikä ole tehnyt sitä, Allah kirjoittaa sen ylös hyvänä tekona, mutta jos hän on aikonut sen ja myös tehnyt, Allah kirjaa sen yhtenä pahana tekona. Kerännyt al-Bukhari ja Muslim.

HADITH 17
Kertonut Abu Dharr al-Ghifari (olkoon Allah tyytyväinen häneen) Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), että Luojan (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanonnoista on, että Hän sanoi; Oi palvelijani, olen kieltänyt sorron Itseltäni, ja olen tehnyt siitä kielletyn teidän kesken, joten älkää sortako toisianne. Oi palvelijani, te olette kaikki harhassa paitsi he joita Minä johdatan, joten pyytäkää johdatusta Minulta niin Minä johdatan teitä. Oi palvelijani, kaikki teistä ovat nälkäisiä paitsi he jotka Minä ruokin, joten pyytäkää ruokaa Minulta, niin Minä ruokin teidät. Oi palvelijani, olette kaikki alasti paitsi ne jotka Minä vaatetan, joten pyytäkää Minulta vaatetusta, niin Minä vaatetan teidät. Oi palvelijani, synnitte päivin ja öin, ja Minä annan kaikki synnit anteeksi, joten pyytäkää Minulta anteeksiantoa niin Minä annan teille anteeksi. Oi palvelijani, ette kykene vahingoittamaan Minua vahingoittaaksenne Minua, ettekä pysty hyödyttää Minua hyödyttääksenne Minua. Oi palvelijani, jos ensimmäinen ja viimeinen teistä, ihminen ja jinni teistä olisi niin harras kuin hartain teistä, se ei suurentaisi valtakuntaani ollenkaan. Oi palvelijani, jos ensimmäinen ja viimeinen teistä ihminen ja jinni teistä olisi yhtä paha kuin pahin teistä, se ei vähentäisi mitään valtakunnastani. Oi plavelijani jos ensimmäinen ja viimeinen teistä , ihminen teistä ja jinni teistä, kokoontuisitte samaan paikkaan pyytääksenne Minulta mitä haluatte, ja jos antaisin kaikille teille sen mitä hän on pyytänyt, ei se vähentäisi siitä mitä Minulla on sen enempää kuin neula vähentää vettä valtamerestä kun se kastetaan siihen. Oi palvelijani, lasken vain tekonne teille ja palkitsen teidät niiden mukaan, joten anna sen joka löytää hyvää ylistää Allahia, ja antakaa sen joka löytää jotain muuta syyttää vain itseään. Kerännyt Muslim (ja myös at-Tirmidhi ja Ibn Majah).

HADITH 18
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi, että Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo Tuomion päivänä: Oi Aatamin poika, Sairastuin etkä tullut tapaamaan Minua. Hän sanoo: Oi Luoja miten tapaisin Sinua, kun olet maailmojen Luoja? Hän vastaa: Etkö tiennyt, että palvelijani se ja se oli sairastunut etkä mennyt tapaamaan häntä? Etkö tiennyt, että jos olisit mennyt tapaamaan häntä, olisit löytänyt Minut hänen luotaan? Oi Aatamin poika, pyysin sinulta ruokaa, etkä ruokkinut Minua. Hän sanoo: Oi Luoja, miten ruokkisin Sinua, kun olet maailmojen Luoja? Hän vastaa: Etkö tiennyt että se ja se palvelijani pyysi sinulta ruokaa, etkä ruokkinut häntä? Etkö tiennyt, että jos olisit ruokkinut hänet olisi löytänyt sen Minulta? Oi Aatamin poika, pyysin sinulta juomista, muttet antanut sitä Minulle. Hän sanoo: Oi Luoja, miten antaisin Sinulle juomista kun olet maailmojen Luoja? Hän vastaa: Se ja se palvelijani pyysi sinulta juomista, etkä antanut sitä hänelle. Jos olisit antanut hänelle juomista olisit löytänyt sen Minulta. Kerännyt Muslim.

HADITH 19
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi Allahin Lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoneen, että Allah (Ylistetty ja korkean olkoon Hän) sanoi: Ylpeys on viittani, ja suuruus on pukuni, ja se joka kilpailee kanssani jommasta kummasta, heitän hänet helvetin tuleen. Kerännyt Abu Dawud (ja myös Ibn Majah ja Ahmad).

HADITH 20
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Paratiisin portit aukenevat maanantaisin ja torstaisin, ja jokainen [Allahin] palvelija joka ei liitä mitään Allahille hänelle annetaan anteeksi, paitsi se joka kantaa kaunaa veljeään kohtaan. [Heistä] sanotaan: Pidättäkää heitä kunnes he tekevät sovinnon; Pidättäkää heitä kunnes he tekevät sovinnon; Pidättäkää heitä kunnes he tekevät sovinnon. Kerännyt Muslim (ja myös Malik ja Abu Dawud).

HADITH 21
Allah on sanonut:
On kolme joiden vihamies Tulen olemaan Tuomion päivänä: mies joka on antanut sanansa Minun kautta ja ei ole pitänyt sitä; mies joka on myynyt vapaan miehen ja on käyttänyt siitä saamansa maksun; ja mies joka on palkannut työmiehen, on teettänyt hänellä täyden työn eikä ole maksanut siitä hänelle. Kerännyt Al-Bukhari (ja myös Ibn Majah, Ahmad ja Ibn Hanbal).

HADITH 22
Kertonut Abu Sa’id (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Älkäkää antako kenenkää teistä vähätellä itseään. He sanoivat: Oi Allahin Lähettiläs miten joku meistä voi vähätellä itseään? Hän sanoi: Hän löytää Allahia koskevan asian josta hänen pitäisi sanoa jotakin, eikä hän sano [sitä], joten Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoo hänelle Tuomion Päivänä: Mikä esti sinua sanomasta jotain kyseisestä asiasta? Hän sanoo: [Koska] pelkäsin ihmisiä. Sitten Hän sanoo: Sinun pitäisi ennenmminkin pelätä Minua. Kerännyt Ibn Majah luotettavalla esivallalla.

HADITH 23
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah sanoo Tuomion Päivänä:
Missä ovat ne jotka rakastavat toisiaan Minun vuokseni? Tänään annan heille varjoa varjossani , kun se on päivä jolloin ei ole mitään muuta varjoa. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Malik).

HADITH 24
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Jos Allah rakastaa [Hänen] palvelijaansa, Hän kutsuu Gabrielin (rauha hänelle) ja sanoo: Minä rakastan tätä palvelijaa, joten rakasta sinäkin häntä. Hän¹ sanoi: Joten Gabrielkin rakastaa häntä, sitten hän kutsuu taivaissa sanoen: Allah rakastaa tätä palvelijaa, joten rakastakaa häntä. Niin Taivaan asukkaat rakastavat häntä. Hän¹ sanoi: Sitten hän saa hyväksyntää maan päällä. Ja jos Allah inhoaa [Hänen] palvelijaansa, Hän kutsuu Gabrielin ja sanoo: Inhoan tätä palvelijaa, joten inhoa sinäkin häntä, joten Gabrielkin inhoaa häntä. Sitten hän kutsuu taivaiden asukkaille : Allah inhoaa tätä palvelijaa, joten inhotkaa häntä, joten häntä inhotaan myös maan päällä. Kerännyt Muslim (ja myös al-.Bukhari, Malik ja at-Tirmidhi).

¹ Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle).

HADITH 25
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah (Korkea ja ylistetty olkoon Hän) sanoi: Se joka osoittaa vihamielisyyttä henkilölle joka on uskollinen Minulle, tulen olemaan sodassa häntä vastaan. Palvelijani ei voi lähestyä Minua millään, Minulle niin rakkaalla kuin hänen uskonnollisilla tehtävillään jotka Minä olen määrännyt hänelle, ja palvelijani jatkaa lähestymistään Minuun ylimääräisillä teoilla jotta rakastaisin häntä. Kun rakastan häntä, Olen hänen kuulonsa jolla hän kuulee, hänen näkönsä jolla hän näkee, hänen kätensä jolla hän iskee ja hänen jalkansa joilla hän kävelee. Jos hän pyytäisi Minulta [jotain], antaisin sen varmasti hänelle ja jos hän pyytäisi Minulta suojaa, antaisin sen varmasti hänelle. En epäile mistään yhtä paljon kuin epäilen uskollisen palvelijani sielun ottamisesta: hän vihaa kuolemaa, ja vihaan satuttaa häntä. Kerännyt al-Bukhari.

HADITH 26
Kertonut Abu Umamah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi, että Allah (ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoi: Totisesti niistä jotka ovat uskollisia Minulle, pidän eniten uskovaisesta joka on köyhä ja rukoilee paljon, ja on ollut tarkka palvoessaan Luojaansa, ja on totellut Häntä sisäisesti, joka oli huomaamaton ihmisten joukossa eikä erottautunut, ja jonka ravinto oli juuri ja juuri tarpeeksi pitääkseen hänet hengissä, ja hän kesti tämän maltillisesti. Sitten hän¹ sanoi: Kuolema olisi tullut aikaisin hänelle, häntä surijat vähäisiä, ja hänen omaisuutensa niukka. Kerännyt at-Tirmidhi (ja myös Ahmad ibn Hanbal ja Ibn Majah).

¹ Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle).

HADITH 27
Kertonut Masruq, joka sanoi:
Kysyimme (tai kysyin) Abdullahilta (eli Ibn Mas’udilta) tästä jakeesta: Älkää laskeko niitä jotka ovat kuolleet Allahin tähden kuolleina, he ovat eläviä Luojansa luona, palveltuina (Qur’an Surah 3 jae 169). Hän sanoi: Me kysyimme siitä ja hän sanoi: Heidän sielunsa on vihreiden lintujen sisällä, joilla on lyhtyjä riippumassa Valtaistuimella, vaeltaen vapaasti paratiisissa minne vain he haluavat mennä, ja menevät suojaan näihin lyhtyihin. Joten heidän Luoja vilkaisee heihin ja sanoi: Toivotteko jotakin? He sanoivat: Mitä voisimme toivoa kun vaellamme vapaana mihin haluamme paratiisissa? Ja heiltä kysyttiin uudelleen kolme kertaa. Kun he ymmärsivät että heiltä kysyttäisiin uudestaan, he sanoivat: Oi Luoja, pyydämme, että laittaisit sielumme takaisin kehoomme, että voimme kuolla vuoksesi vielä kerran. Ja kun Hän huomasi etteivät he tarvinneet mitään, heidät annettiin olla rauhassa. Kerännyt Muslim (ja myös at-Tirmidhi, an-Nasa’i ja Ibn Majah).

HADITH 28
Kertonut Jundub ibn Abdullah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Teitä ennen oli mies jolla oli haava. Hänellä oli [niin] pahoja kipuja, että hän otti veitsen jolla hän viilsi kätensä, eikä hänen veri lakannut valumasta kunnes hän kuoli. Allah Kaikkivaltias sanoi: palvelijani on mennyt edelleni, joten olen kieltänyt häneltä paratiisin. Kerännyt al-Bukhari.

HADITH 29
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah Kaikkivaltias sanoi: Uskollisen palvelijani palkkio on Minulta, jos Olen ottanut häneltä hänen parhaan ystävänsä ihmisten joukosta, ja hän on kestänyt sen kärsivällisesti Minun takiani, ei hän saa mitään vähempää kuin paratiisin. Kerännyt al-Bukhari.

HADITH 30
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoi: Jos palvelijani pitää tapaamisestani, Pidän hänen tapaamisestaan; ja jos hän ei pidä tapaamisestani, En myöskään pidä hänen tapaamisestaan. Kerännyt Al-Bukhari ja Malik. Profeettinen versio jonka on kertonut Muslim, joka selkeyttää yllä mainitun pyhän hadithin merkityksen on; Kertonut Aisha (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Se joka tykkää tapaamisesta Allahin kanssa, Allah pitää tapaamisesta hänen kanssaan; ja se joka ei pidä tapaamisesta Allahin kanssa, Allah ei pidä tapaamisesta hänen kanssaan. Sanoin: Oi Allahin Profeetta, johtuuko se siitä ettei hän pidä kuolemasta, sillä kukaan meistä ei pidä kuolemasta? Hän sanoi: Se ei ole sen takia, vaan kun uskovaiselle kerrotaan Allahin armeliaisuudesta, Hänen hyväksynnästään ja Hänen paratiisistaan, hän pitää tapaamisestaan Allahin kanssa ja Allah pitää hänen tapaamisestaan; mutta kun epä-uskovaiselle kerrotaan Allahin rangaistuksesta, ja Hänen tyytymättömyydestään, hän ei pidä tapaamisestaan Allahin kanssa, eikä Allah pidä hänen tapaamisestaan.

HADITH 31
Kertonut Jundub (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi, että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) kertoi: Mies sanoi: Allahin kautta, Allah ei anna tälle henkilölle anteeksi. Tälle Allah Kaikkivaltias sanoi: Kuka on se joka vannoi Kauttani etten antaisi tälle henkilölle anteeksi? Totisesti olen antanut tälle henkilölle anteeksi, ja olen nollannut sinun (sen joka vannoi) teot. Kerännyt Muslim.

HADITH 32
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen) Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Mies teki paljon syntiä itseään kohtaan, ja kun kuolema lähestyi häntä, hän käski poikiaan, sanoen; Kun olen kuollut, polta minut, ja sitten murenna minut ja levitä [tuhkani] mereen, Totisesti, jos Allah saa minut haltuunsa, Hän rankaisee minua tavalla jolla hän ei ole rangaissut ketään [aiemmin]. Joten he tekivät niinkuin heitä oli käsketty. Sitten Hän sanoi maalle: Tuo mitä olet vienyt – ja niin hän ilmestyi! Ja Hän sanoi hänelle: Mikä johti sinut tekemään minkä teit? Hän sanoi: Pelkäsin Sinua, Oi Luojani ( tai hän sanoi: Pelostani Sinuun) ja tästä syystä Hän antoi hänelle anteeksi. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari, an-Nasa’i ja Ibn Majah).

HADITH 33
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), että Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), on muunmuassa kertonut Luojastaan: [Allahin] palvelija teki syntiä ja sanoi: Oi Allah, anna minulle syntini anteeksi. Ja Hän (Ylistetty ja korkea olkoon Hän) sanoi: Palvelijani on syntinyt ja on tiennyt, että hänellä on Luoja joka antaa synnit anteeksi ja rankaisee niistä. Sitten hän teki uudelleen syntiä ja sanoi: Oi Luoja, anna syntini anteeksi. Ja Hän (Ylistetty ja korkea olkoon hän) sanoi: Palvelijani on syntinyt ja on tiennyt, että hänellä on Luoja joka antaa synnit anteeksi ja rankaisee niistä. Ja hän teki vielä uudestaan syntiä ja sanoi: Oi Luojani, anna syntini anteeksi, Ja Hän (ylistetty ja korkea olkoon hän) sanoi: Palvelijani on syntinyt ja on tiennyt, että hänellä on Luoja joka antaa synnit anteeksi ja rankaisee niistä. Tee mitä haluat, Olen antanut sinulle anteeksi. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari).

HADITH 34
Kertonut Anas (olkoon Allah tyytyväinen häneen) joka sanoi: Kuulin Allahin Lähettilään (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanovan: Allah kaikkivaltias on sanonut: Oi Aatamin poika, niin kauan kun kutsut Minua ja pyydät Minulta, Annan sinulle anteeksi mitä olet tehnyt, enkä välitä (siitä mitä olet tehnyt). Oi Aatamin poika, jos sinun syntisi ylettyisivät pilviin asti, ja pyytäisit Minulta anteeksiantoa, Antaisin sinulle anteeksi. Oi Aatamin poika, jos tulisit Luokseni syntien kanssa jotka ovat yhtä suuret kuin maa, ja kääntyisit Puoleeni, ilman, että liität partnereita Minuun. Toisin sinullle anteeksiantoa yhtä paljon (kuin syntisi). Kerännyt At-Tirmidhi (ja myös Ahmad ibn Hanbal).

HADITH 35
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Luojamme (ylistetty olkoon Hän) tulee alas maanpäälliseen taivaaseen joka yön viimeisen kolmanneksen aikana, ja Hän sanoo: Kuka rukoilee Minulle, jotta voin vastata siihen? Kuka pyytää Minulta jotakin, jotta voin antaa sen hänelle? Kuka pyytää Minulta anteeksiantoa, jotta voin antaa hänelle anteeksi? Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim, Malik, at-Tirmidhi ja Abu Dawud). Muslimi:n keräämässä versiossa Hadith loppuu lauseella: Ja niin Hän jatkaa aamunsarastukseen asti.

HADITH 36
Kertonut Anas (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) joka sanoi: Uskovaiset kokoontuvat Tuomion päivänä ja sanovat: Eikö meidän pitäisi pyytää [jotain] puhumaan puolestamme Luojallemme? Joten he tulevat Aatamin luokse ja sanovat: Olet ihmiskunnan isä: Allah loi sinut kädellään, ja hän käski enkeleitään kumartamaan sinulle, ja Hän opetti sinulle kaikkien asioiden nimet, joten puhu puolestamme Luojallesi jotta Hän vapauttaisi meidät tästä paikasta. Ja hän sanoo: En ole siinä asemassa [että pystyisin tehdä sen] – ja hän mainitsee mitä hän oli tehnyt väärin ja hän häpeää ja sanoo: Menkää Noahin luokse hän on ensimmäinen Lähettiläs jonka Allah lähetti ihmiskunnalle. Joten he tulevat hänen luokseen, ja hän sanoo: En ole siinä asemassa [että pystyisin tehdä sen] – ja hän mainitsee kun hän pyysi Luojaltaan sitä mistä hänellä ei ollut mitään [kunnollista] tietoa, hän on häpeissään ja sanoo: Menkää Armahtavan ystävän luokse (eli Ibrahimin). Joten he menevät hänen luokseen ja hän sanoo: En ole siinä asemassa [että pystyisin tehdä sen], menkää Mooseksen luokse, palvelija jolle Allah puhui ja jolle Hän antoi Tooran. Joten he tulevat hänen luokseen, ja hän sanoo: En ole siinä asemassa [että pystyisin tehdä sen] – ja hän mainitsee kun hän otti ihmishengen muusta syystä kuin puolustaakseen itseään, ja hän häpeää nähdä Luojansa, ja hän sanoo: Menkää Jeesuksen Allahin palvelijan ja Lähettilään luokse, Allahin sana ja henki. Joten he menevät hänen luokseen ja hän sanoo: En ole siinä asemassa [ettäpystyisin tehdä sen]. Menkää Muhammadin (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) luokse, palvelija jolle Allah on antanut menneisyyden ja tulevaisuuden teot anteeksi. Joten he tulevat luokseni, ja astun eteenpäin ja pyydän lupaa lähestyä Luojaani, ja lupa myönnetään, ja kun näen Luojani kumarrun Hänelle. Hän antaa minun olla kumartuneena niin kauan kun Hän haluaa, sitten [minulle] sanotaan: Nosta pääsi . Pyydä ja saat mitä olet pyytänyt. Puhu ja sinua kuullaan. Puhun toisten puolesta ja se hyväksytään. Joten nostan pääni ja ylistän Häntä tavalla jolla Hän opettaa minua. Sitten palaan Hänen luokseen, ja kun näen Luojani [kumarrun] kuten aikaisemmin. Sitten puhun muiden puolesta, ja Hän laittaa minulle rajan [kuinka monen ihmisen puolesta voin puhua]. Joten päästän heidät Paratiisiin. Sitten palaan kolmannen kerran, ja neljännen ja sanon: Helvettiin on jäänyt vain ne jotka Koraani on sulkenut sinne ja joiden pitää pysyä siellä ikuisesti. Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim, at Tirmidhi ja Ibn Majah). Toisessa versiossa Bukhari lisää: Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Helvetistä tulee ulos ne jotka ovat sanoneet, etteivät usko muuhun Jumalaan kuin Allahiin, ja joilla on hyvyyttä sydämessään maissin jyvän verran; Helvetistä tulee ulos ne jotka ovat sanoneet: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja joiden sydämessä on hyvyyttä viljan siemenen verran; sitten helvetistä tulee ulos ne jotka ovat sanoneet: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja joiden sydämessä on hyvyyttä atomin painon verran.

HADITH 37
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi että Allahin Lähettiläs (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah sanoi: Olen valmistanut oikeamielisille palvelijoilleni jotain mitä mikään silmä ei ole ennen nähnyt, eikä korva ennen kuullut, eikä ihmisen sydän ole tullut ajatelleeksi. Joten lausukaa jos haluatte (tämä lause on Abu Hurayrahin). Eikä mikään sielu tiedä niistä iloista mitä niiltä pidetään salassa. Kerännyt al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, ja Ibn Majah.

HADITH 38
Kertonut Abu Hurayrah (olkoon Allah tyytyväinen häneen), Allahin Lähettiläältä (rauha ja Allahin siunaukset hänelle), joka sanoi: Kun Allah loi Paratiisin ja helvetin, Hän lähetti Gabrielin Paratiisiin sanoen: Katso sitä ja mitä olen valmistanut sen asukeille. Hän (profeetta) sanoi: Ja hän meni sinne ja katsoi mitä Allah oli luonut sen asukeille. Hän (Profeetta) sanoi: Joten hän palasi Hänen luokseen ja sanoi: Sinun Loistosi kautta, kukaan ei kuule siitä ilman että hän menee sinne. Joten Hän määräsi sen ympärille laitettavan vaikeuksia, ja Hän sanoi: Mene takaisin sinne ja katso mitä olen valmistanut sen asukeille. Ja hän (Profeetta) sanoi: Joten hän palasi sinne ja huomasi että se oli ympäröity vaikeuksilla. Sitten hän palasi Hänen luokseen ja sanoi: Loistosi kautta, pelkään ettei kukaan pääse sen sisään. Hän sanoi: Mene helvettiin ja katso mitä ole valmistanut sen asukeille, ja hän huomasi että se oli kerroksia kerrosten päällä. Sitten hän palasi Hänen luokseen ja sanoi: Loistosi kautta, kukaan joka kuulee siitä ei mene sinne. Joten Hän määräsi että se ympäröidään haluilla. Sitten Hän sanoi: Palaa sinne. Ja hän palasi sinne ja sanoi: Loistosi kautta, pelkään ettei kukaan pysty karata sinne joutumisestaan. Kerännyt at-Tirmidhi (ja myös Abu Dawud ja an-Nasa’i).

HADITH 39
Kertonut Abu Sa’id al Khudri (olkoon Allah tyytyväinen häneen) Profeetalta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) joka sanoi: Paratiisi ja helvetti kiistelivät keskenään, ja helvetti sanoi: Minun sisällä ovat suuret ja mahtavat. Paratiisi sanoi: Minun sisälläni on heikot ja köyhät. Joten Allah tuomitsi heidän välillään, [sanoen]: Sinä olet paratiisi, sinun kautta osoitan armeliaisuuteni niille joille haluan. Ja sinä olet helvetin tuli, rangaistukseni; sinun kautta rangaitsen niitä joita haluan, ja kuuluu Minulle, että te molemmat täytytte. Kerännyt Muslim (ja myös al-Bukhari ja at-Tirmidhi).

HADITH 40
Kertonut Abu Sa’id al-Khudri (olkoon Allah tyytyväinen häneen), joka sanoi että Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanoi: Allah sanoo Paratiisin asukkaille: Oi Paratiisin asukkaat! He sanovat: Olemme läsnä Sinun mielihyväsi tähden, ja hyvyys lepää käsissäsi. Sitten Hän sanoo: Oletteko tyytyväisiä? Ja he vastaavat: Miten voisimme olla tyytymättömiä, Oi Luoja, kun Olet antanut meille mitä et ole antanut millekkään muulle luomuksellesi? Sitten Hän sanoo: Ettekö haluaisi Minun antavan teille jotakin parempaa? Ja he sanovat: Oi Luoja, mikä on parempaa kuin tämä? Ja Hän sanoo: Annan teille suosioni, ja sen jälkeen En tule olemaan tyytymätön teihin.

Kerännyt al-Bukhari (ja myös Muslim ja at-Tirmidhi).